Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy30 listopada 2022Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 3 min

Jakie działania podejmuje UE, aby wspierać osoby z niepełnosprawnościami?

3 grudnia na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dowiedz się, jakie działania podejmuje Unia Europejska, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami w Europie równy dostęp do szkół, zatrudnienia, infrastruktury, produktów i usług.

What the EU does to support persons with disabilities

Chociaż w UE żyje około 87 mln osób z niepełnosprawnościami, często mogą one doświadczać niesprawiedliwego traktowania lub dyskryminacji. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest znacznie niższy od średniego wskaźnika zatrudnienia w UE i wynosi zaledwie 50%. Ich dostęp do edukacji jest również utrudniony, a ponadto mniej niż 30% ma wykształcenie wyższe. Ponadto ponad jedna czwarta z tych osób jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

UE dokłada wszelkich starań, aby sprostać tym wyzwaniom za pomocą różnych środków. Wszystkie państwa członkowskie UE są zaangażowane w poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami, opierając się na Traktacie o funkcjonowaniu UE i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Europejski filar praw socjalnych

Zasada 17 Europejskiego filaru praw socjalnych stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do otrzymania wsparcia dochodu, które zapewnia godne życie, usług które pozwolą im na udział w rynku pracy i w życiu społecznym, a także do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb.

Dowiedz się więcej o Europejskim filarze praw społecznych.

Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

W marcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła również ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Celem strategii jest zapewnienie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, na równych zasadach z innymi osobami w UE i poza nią. Treść strategii inspirowała się Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie.

Dowiedz się więcej o strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Europejski akt w sprawie dostępności

Jako element tej strategii europejski akt w sprawie dostępności zapewnia wszystkim dostęp do szeregu codziennych produktów i usług. W ramach tego aktu przedsiębiorstwa muszą do 2025 r. uczynić swoje usługi i produkty zgodne ze wspólnymi unijnymi wymogami dostępności.

Dowiedz się więcej o europejskim akcie w sprawie dostępności.

Finansowanie

UE udziela corocznych dotacji kilku europejskim organizacjom reprezentującym osoby z niepełnosprawnościami i organizacjom pozarządowym. Celem dotacji jest budowanie potencjału organizacji i ułatwienie ich udziału w procesach na szczeblu UE (np. przedstawienie opinii na temat opracowywania przepisów i polityk UE).

Dowiedz się więcej o programie „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Wybierz EURES

Jeśli masz problemy ze znalezieniem pracy lub chcesz zmienić pracę, skontaktuj się z doradcą EURES w swoim kraju. Dzięki ponad 3,9 milionom ofert pracy zamieszczonych na portalu EURES, od rozpoczęcia nowej kariery może Cię dzielić tylko kilka kliknięć.

Odwiedź tę stronę aby dowiedzieć się więcej o tym, jak UE wspiera osoby z niepełnosprawnościami.

 

Powiązane linki:

Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

EURES w twoim kraju

Europejski akt w sprawie dostępności

Europejski filar praw socjalnych

Dowiedz się więcej o programie „Obywatele, równość, prawa i wartości”

Osoby z niepełnosprawnościami

Traktat o funkcjonowaniu UE

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Wiadomości/raporty/statystyki
 • Młodzież
Powiązane sekcje
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.