Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel30 november 2022Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 3 min

Ondersteuning van personen met een handicap in de EU

3 december is de Internationale Dag voor personen met een handicap. Hoe zorgt de EU ervoor dat personen met een handicap in Europa gelijke toegang krijgen tot onderwijs, werk, infrastructuur, producten en diensten? U leest het hieronder.

What the EU does to support persons with disabilities

De EU telt wel ongeveer 87 miljoen personen met een handicap. Toch zijn zij nog vaak het mikpunt van oneerlijke behandeling of discriminatie. De arbeidsparticipatie onder personen met een handicap ligt ver onder het EU-gemiddelde, namelijk op slechts 50 %. Hun toegang tot onderwijs is eveneens beperkt: minder dan 30 % van hen heeft hoger onderwijs gevolgd. Bovendien loopt een kwart van deze bevolkingsgroep risico op armoede of sociale uitsluiting.

De EU levert grote inspanningen om deze problemen aan te pakken en legt daartoe verschillende maatregelen ten uitvoer. Alle lidstaten zetten zich in voor een betere levenskwaliteit van personen met een handicap, op basis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Europese pijler van sociale rechten

Volgens beginsel 17 van de Europese pijler van sociale rechten hebben personen met een handicap recht op inkomenssteun om een waardig leven te leiden, op diensten die hen in staat stellen om op de arbeidsmarkt en in de samenleving actief te zijn en op een aan hun behoeften aangepaste werkomgeving.

Meer weten over de Europese pijler van sociale rechten.

Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

In maart 2021 kwam de Commissie met haar ambitieuze strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030. Deze strategie moet ervoor zorgen dat personen met een handicap ten volle en op voet van gelijkheid met anderen kunnen participeren in de samenleving, zowel in de EU als in de rest van de wereld. De inhoud van de strategie stoelt op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat door alle lidstaten is ondertekend.

Meer weten over de Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030.

Europese toegankelijkheidswet

De Europese toegankelijkheidswet ondersteunt de uitvoering van de hierboven vermelde strategie door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een reeks alledaagse producten en diensten. Krachtens die wet moeten de betrokken bedrijven hun diensten en producten vóór medio 2025 in overeenstemming brengen met de gemeenschappelijke toegankelijkheidsvoorschriften van de EU.

Meer weten over de Europese toegankelijkheidswet.

Financiering

De EU kent jaarlijks subsidies toe aan diverse Europese organisaties van personen met een handicap en ngo’s. De subsidies zijn bedoeld om de capaciteiten van die organisaties op te bouwen en hun deelname aan processen op EU-niveau te vergemakkelijken (bijvoorbeeld om hun standpunten kenbaar te maken over de ontwikkeling van EU-wetgeving en -beleid).

Meer weten over het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”.

Kies voor EURES

Als uw zoektocht naar werk moeizaam verloopt of u van baan wilt veranderen, neem dan contact op met een EURES-adviseur in uw land. De EURES-database bevat meer dan 3,9 miljoen vacatures, dus u bent wellicht maar een paar klikken verwijderd van uw gloednieuwe carrière.

Ga naar deze pagina voor meer informatie over EU-maatregelen ter ondersteuning van personen met een handicap.

 

Links:

Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

EURES-adviseurs in uw land

Europese toegankelijkheidswet

Europese pijler van sociale rechten

Meer weten over het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”

Personen met een handicap

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
 • Jeugd
Gerelateerde sectie(s)
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.