Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva30. listopadu 2022Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Co EU dělá pro podporu osob se zdravotním postižením

Dne 3. prosince si svět připomíná Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Zjistěte, co EU dělá pro zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením v Evropě ke školám, zaměstnání, infrastruktuře, výrobkům a službám.

What the EU does to support persons with disabilities

Ačkoli v EU žije přibližně 87 milionů osob se zdravotním postižením, mohou být často terčem nespravedlivého zacházení nebo diskriminace. Míra zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je výrazně nižší než průměrná míra zaměstnanosti v EU – pouze 50 %. Přístup těchto osob ke vzdělání je rovněž nízký, vysokoškolské vzdělání jich má méně než 30 %. Více než čtvrtina z nich je navíc ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením.

EU usilovně pracuje na řešení těchto problémů prostřednictvím různých opatření. Všechny členské státy EU jsou odhodlány zlepšit život osob se zdravotním postižením, a to na základě Smlouvy o fungování EU a Listiny základních práv EU.

Evropský pilíř sociálních práv

Zásada 17 evropského pilíře sociálních práv uvádí, že osoby se zdravotním postižením mají právo na podporu zaručující příjem, který jim zajistí důstojný život, na služby, které jim umožní účast na trhu práce a zapojení do společnosti, a na pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám.

Více informací o evropském pilíři sociálních práv.

Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

V březnu 2021 Evropská komise rovněž představila ambiciózní Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030. Cílem strategie je zajistit, aby se osoby se zdravotním postižením plně zapojily do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními v EU i mimo ni. Obsah strategie vychází z Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, kterou podepsaly všechny členské státy.

Více informací o Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030.

Evropský akt o přístupnosti

Evropský akt o přístupnosti přispívá ke strategii tím, že zajišťuje, aby každý měl přístup k celé škále výrobků a služeb každodenní potřeby. V rámci tohoto aktu nyní podniky musí do roku 2025 uvést své služby a výrobky do souladu se společnými požadavky EU na přístupnost.

Více informací o evropském aktu o přístupnosti.

Financování

EU poskytuje každoročně granty několika evropským organizacím osob se zdravotním postižením a nevládním organizacím. Cílem grantů je rozvíjet kapacitu těchto organizací a usnadnit jejich účast v procesech na úrovni EU (např. poskytovat názory na vývoj právních předpisů a politik EU).

Více informací o programu Občané, rovnosti, práva a hodnoty.

Zvolte EURES

Pokud máte problémy s nalezením zaměstnání nebo ho chcete změnit, obraťte se na poradce EURES ve vaší zemi. Na portálu EURES je zveřejněno více než 3,9 milionu volných pracovních míst, možná vás od zahájení nové kariéry dělí jen pár kliknutí.

Navštivte tyto stránky a přečtěte si více o tom, jak EU podporuje osoby se zdravotním postižením.

 

Související odkazy:

Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Listina základních práv Evropské unie

Poradce EURES ve vaší zemi

Evropský akt o přístupnosti

Evropský pilíř sociálních práv

Více informací o programu Občané, rovnosti, práva a hodnoty

Osoby se zdravotním postižením

Smlouva o fungování EU

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistikyMládí
Související sekce
Informace o pracovním trhu
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.