Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet30 Novembru 2022L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

X’tagħmel l-UE biex tappoġġa lill-persuni b’diżabilità

Fit-3 ta’ Diċembru, id-dinja tfakkar il-Jum Internazzjonali għal Persuni b’Diżabilità. Tgħallem x’qed tagħmel l-UE biex tiżgura li l-persuni b’diżabilità fl-Ewropa jkollhom aċċess ugwali għall-iskejjel, l-impjiegi, l-infrastrutturi, il-prodotti u s-servizzi.

What the EU does to support persons with disabilities

Għalkemm hemm madwar 87 miljun persuna b’diżabilità fl-UE, dawn spiss jistgħu jkunu l-mira ta’ trattament inġust jew diskriminazzjoni. Ir-rata ta’ impjieg fost il-persuni b’diżabilità hija ferm inqas mir-rata medja ta’ impjieg tal-UE − 50 % biss. L-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni huwa baxx ukoll b’inqas minn 30 % għandhom edukazzjoni għolja. Barra minn hekk, aktar minn kwart minnhom jinsabu f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali.

L-UE qed taħdem qatigħ biex tindirizza dawn l-isfidi permezz ta’ diversi miżuri. L-Istati Membri kollha tal-UE huma impenjati li jtejbu l-ħajja tal-persuni b’diżabilità, filwaqt li jibnu fuq it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Il-prinċipju 17 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiddikjara li l-persuni b’diżabilità għandhom id-dritt għal appoġġ għall-introjtu li jassigura l-għajxien b’dinjità, servizzi li jippermettulhom jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà u ambjent tax-xogħol adattat għall-bżonnijiet tagħhom.

Tgħallem aktar rigward il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Strateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021−2030

F’Marzu tal-2021, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat ukoll l-Istrateġija ambizzjuża dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021–2030. L-istrateġija għandha l-għan li tiżgura li l-persuni b’diżabilità jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà, fuq bażi ugwali ma’ oħrajn fl-UE u lil hinn minnha. Il-kontenut tal-istrateġija kien iggwidat mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà, li ġiet iffirmata mill-Istati Membri kollha.

Tgħallem aktar rigward l-Istrateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021−2030.

L-att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà

Filwaqt li jikkontribwixxi għall-istrateġija, l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà jiżgura li kulħadd ikollu aċċess għal firxa ta’ prodotti u servizzi ta’ kuljum. Bħala parti minn dan l-Att, il-kumpaniji issa għandhom sal-2025 biex jagħmlu s-servizzi u l-prodotti tagħhom konformi mar-rekwiżiti komuni ta’ aċċessibbiltà tal-UE.

Tgħallem aktar rigward l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà.

Finanzjament

L-UE tipprovdi għotjiet annwali lil bosta organizzazzjonijiet Ewropej ta’ persuni b’diżabilità u NGOs. L-għotjiet għandhom l-għan li jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet u jagħmlu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi fil-livell tal-UE aktar faċli (eż. il-provvediment ta’ fehmiet dwar l-iżvilupp tal-liġijiet u l-politiki tal-UE).

Tgħallem aktar rigward il-programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri.

Agħżel l-EURES

Jekk qed ikollok problemi biex issib impjieg jew tixtieq tbiddel l-impjieg tiegħek, ikkuntattja Konsulent tal-EURES f’pajjiżek. B’aktar minn 3.9 miljun post vakanti reklamati fuq l-EURES, tista’ tkun biss ftit klikkjaturi ’l bogħod milli tibda karriera ġdida.

Żur din il-paġna biex taqra aktar rigward il-mod kif l-UE tappoġġa lill-persuni b’diżabilità.

 

Links relatati:

Strateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021−2030

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Konsulent tal-EURES f’pajjiżek

L-att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Tgħallem aktar rigward il-programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri

Persuni b’diżabilità

Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-Servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.