Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet30 Novembru 2022L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

X’tagħmel l-UE biex tappoġġa lill-persuni b’diżabilità

Fit-3 ta’ Diċembru, id-dinja tfakkar il-Jum Internazzjonali għal Persuni b’Diżabilità. Tgħallem x’qed tagħmel l-UE biex tiżgura li l-persuni b’diżabilità fl-Ewropa jkollhom aċċess ugwali għall-iskejjel, l-impjiegi, l-infrastrutturi, il-prodotti u s-servizzi.

What the EU does to support persons with disabilities

Għalkemm hemm madwar 87 miljun persuna b’diżabilità fl-UE, dawn spiss jistgħu jkunu l-mira ta’ trattament inġust jew diskriminazzjoni. Ir-rata ta’ impjieg fost il-persuni b’diżabilità hija ferm inqas mir-rata medja ta’ impjieg tal-UE − 50 % biss. L-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni huwa baxx ukoll b’inqas minn 30 % għandhom edukazzjoni għolja. Barra minn hekk, aktar minn kwart minnhom jinsabu f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali.

L-UE qed taħdem qatigħ biex tindirizza dawn l-isfidi permezz ta’ diversi miżuri. L-Istati Membri kollha tal-UE huma impenjati li jtejbu l-ħajja tal-persuni b’diżabilità, filwaqt li jibnu fuq it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Il-prinċipju 17 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiddikjara li l-persuni b’diżabilità għandhom id-dritt għal appoġġ għall-introjtu li jassigura l-għajxien b’dinjità, servizzi li jippermettulhom jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà u ambjent tax-xogħol adattat għall-bżonnijiet tagħhom.

Tgħallem aktar rigward il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Strateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021−2030

F’Marzu tal-2021, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat ukoll l-Istrateġija ambizzjuża dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021–2030. L-istrateġija għandha l-għan li tiżgura li l-persuni b’diżabilità jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà, fuq bażi ugwali ma’ oħrajn fl-UE u lil hinn minnha. Il-kontenut tal-istrateġija kien iggwidat mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà, li ġiet iffirmata mill-Istati Membri kollha.

Tgħallem aktar rigward l-Istrateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021−2030.

L-att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà

Filwaqt li jikkontribwixxi għall-istrateġija, l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà jiżgura li kulħadd ikollu aċċess għal firxa ta’ prodotti u servizzi ta’ kuljum. Bħala parti minn dan l-Att, il-kumpaniji issa għandhom sal-2025 biex jagħmlu s-servizzi u l-prodotti tagħhom konformi mar-rekwiżiti komuni ta’ aċċessibbiltà tal-UE.

Tgħallem aktar rigward l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà.

Finanzjament

L-UE tipprovdi għotjiet annwali lil bosta organizzazzjonijiet Ewropej ta’ persuni b’diżabilità u NGOs. L-għotjiet għandhom l-għan li jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet u jagħmlu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi fil-livell tal-UE aktar faċli (eż. il-provvediment ta’ fehmiet dwar l-iżvilupp tal-liġijiet u l-politiki tal-UE).

Tgħallem aktar rigward il-programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri.

Agħżel l-EURES

Jekk qed ikollok problemi biex issib impjieg jew tixtieq tbiddel l-impjieg tiegħek, ikkuntattja Konsulent tal-EURES f’pajjiżek. B’aktar minn 3.9 miljun post vakanti reklamati fuq l-EURES, tista’ tkun biss ftit klikkjaturi ’l bogħod milli tibda karriera ġdida.

Żur din il-paġna biex taqra aktar rigward il-mod kif l-UE tappoġġa lill-persuni b’diżabilità.

 

Links relatati:

Strateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021−2030

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Konsulent tal-EURES f’pajjiżek

L-att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Tgħallem aktar rigward il-programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri

Persuni b’diżabilità

Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-Servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilitàAħbarijiet/rapporti/statistikaŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Informazzjoni dwar is-Suq tax-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.