Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy30 listopada 2018Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

Kształcenie i szkolenie zawodowe: czy udział w programach VET pozwoli mi znaleźć odpowiednią dla mnie ścieżkę kariery zawodowej?

Dla osób młodych w Europie kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) jest nie tylko rozwiązaniem alternatywnym wobec podjęcia studiów uniwersyteckich – to znakomity pierwszy wybór. Programy VET zapewniają osobom biorącym w nich udział możliwość nabycia praktycznych umiejętności bezpośrednio związanych z wykonywaniem danego zawodu, dzięki czemu mogą szybko rozpocząć karierę zawodową w danej dziedzinie. Brzmi świetnie, prawda?

Vocational education and training: Is there a career for me?
Shutterstock

Hasło „VET” może kojarzyć się wielu osobom z szeregiem wybranych „tradycyjnych” zawodów. Do przykładowych zawodów powszechnie kojarzonych z VET zalicza się pracowników budowlanych, elektryków, mechaników, hydraulików oraz malarzy i dekoratorów, przy czym ścieżka kariery w tych zawodach – choć niewątpliwie atrakcyjna – nie jest odpowiednia dla każdego.

W rzeczywistości pojęcie VET jest znacznie szersze i obejmuje szereg możliwości pod względem potencjalnego rozwoju kariery zawodowej. W niniejszym artykule omówimy niektóre ścieżki kariery, jakie można wybrać dzięki udziałowi w programach VET.

Kariery w zawodach tradycyjnie kojarzonych z VET

Zawody tradycyjnie kojarzone z VET wywodzą się z czasów antycznych – już wtedy bowiem pierwsi rolnicy, kucharze, budowniczowie, cieśle i hydraulicy doskonalili i przekazywali swoje umiejętności. Wśród innych tradycyjnych zawodów o wieloletniej tradycji należy wymienić rzeźników, piekarzy, pielęgniarki, pracowników opieki, krawców, szewców, kowali, fryzjerów, florystów i leśników.

Pomimo postępującej industrializacji i rozwoju produkcji masowej większość z wymienionych ścieżek kariery zawodowej wytrzymała próbę czasu, a powiązane z nimi zawody są powszechnie spotykane w UE po dziś dzień.

Współczesne zawody VET

Rewolucja przemysłowa i początkowe osiągnięcia technologiczne doprowadziły do powstania wielu nowych zawodów, w szczególności w sektorze wytwórstwa, inżynierii, medycyny i technologii informacyjnych. Osoby zainteresowane wykonywaniem tych zawodów mogą uzyskać do nich dostęp, biorąc udział w programach VET – są one szczególnie popularne wśród stażystów, ponieważ należą do grupy najlepiej płatnych zawodów.

Podczas gdy wiele ścieżek rozwoju kariery zawodowej VET było tradycyjnie związanych z warsztatem, fabryką albo laboratorium, obecnie istnieje również szereg różnego rodzaju programów realizowanych w biurach. Osoby zainteresowane karierą w zawodzie księgowego, prawnika, agenta nieruchomości, pracownika działu sprzedaży, grafika lub twórcy oprogramowania – lista ta nie jest oczywiście wyczerpująca – najprawdopodobniej będą w stanie znaleźć odpowiedni dla siebie program VET.

Sektor handlu detalicznego czy sektor hotelarski również oferują wiele możliwości w tym zakresie – udział w programach VET może dać początek karierze w zawodzie kierownika sklepu, kierownika hotelu, szefa kuchni, pracownika biura podróży lub osoby odpowiedzialnej za organizację imprez.

Zawody VET przyszłości

Zmianom zachodzącym w świecie pracy towarzyszą zmiany charakteru VET. W epoce cyfrowej i w dobie globalizacji powstaje wiele nowych zawodów – w szczególności w sektorach związanych z zaawansowanymi technologiami – które jeszcze pół wieku temu nie istniały.

Wyniki badań wskazują, że młode osoby żyjące w XXI w. powinny wręcz rozważyć możliwość przygotowania się do wykonywania zawodów, które jeszcze nie istnieją.

Obecnie uważa się, że jeżeli technologia będzie nadal rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami, wkrótce zaistnieje konieczność organizowania staży na stanowisko mechanika samochodów autonomicznych, pracownika biura podróży kosmicznych, a nawet doradcy ds. robotów. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić siebie w jednej z tych roli? Jeśli tak, wzięcie udziału w kursie VET może stanowić pierwszy krok w rozwoju waszej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Jak zatem wybrać odpowiednią ścieżkę kariery?

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum ekscytujących możliwości w różnych dziedzinach, każdy powinien znaleźć karierę VET odpowiednią dla swoich potrzeb, przy czym dla osób, które zdecydowały się już na podążanie określoną ścieżką rozwoju zawodowego, wzięcie udziału w programach VET może stanowić oczywisty wybór.

Warto jednak pamiętać, że wzięcie udziału w programie VET nie jest równoznaczne z przypisaniem uczestnika takiego programu do jednej określonej grupy zawodowej. Współczesne kursy szkoleniowe zazwyczaj koncentrują się na umiejętnościach przekrojowych, które można wykorzystywać w różnych rolach, co pozwala zachować możliwość wykonywania szeregu zawodów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat możliwości odbycia praktyk zawodowych powinny zapoznać się z przydatną bazą danych prowadzoną przez Cedefop – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – zawierającą informacje na temat programów VET realizowanych w danym państwie i w całej Europie.

W 2018 r. Komisja Europejska zorganizowała trzeci doroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, który odbył się w Wiedniu w dniach 5–9 listopada; ponadto do końca grudnia w ramach Tygodnia Umiejętności odbywa się również wiele innych, szerzej zakrojonych imprez i wydarzeń. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 

Powiązane linki:

Przygotowania do wykonywania zawodów przyszłości

Cedefop – europejska baza danych poświęcona programom praktyk zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradcę EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Porady i wskazówki
 • Młodzież
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.