Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok6. septembra 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 5 min

Hotel v Nemecku obsadzuje náhle uvoľnené pracovné miesta pomocou siete EURES

Pre podniky pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva je v súčasnosti ešte dôležitejšie, aby na obsadenie voľných pracovných miest našli zamestnancov v zahraničí. Malé a stredné podniky však nie vždy majú k dispozícii zdroje alebo siete na uskutočnenie medzinárodného náboru.

Hotel in Germany fills urgent vacancies with the help of EURES
Romantik Berghotel Astenkrone

Našťastie, podniky v Nemecku už nemusia sami hľadať kvalifikovaných medzinárodných odborníkov. Medzinárodné oddelenie nemeckej verejnej služby zamestnanosti Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) im pomáha s hľadaním potenciálnych uchádzačov v zahraničí so zručnosťami, ktoré na nemeckom trhu chýbajú.

Tu sa začína úloha siete EURES. Služba ZAV, ako člen siete EURES, využíva na podporu zamestnávateľov databázy tejto siete. Presnejšie, dokáže využívať podporu prostredníctvom programu „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“, ktorý pomáha mladým ľuďom nájsť si prácu alebo príležitosti na odbornú prípravu v zahraničí a zamestnávateľom zasa nájsť osoby so zručnosťami, ktoré potrebujú pre svoje podnikanie.

Jedným z podnikov, ktorý využil podporu ponúkanú službou ZAV a sieťou EURES je hotel Romantikhotel Astenkrone v meste Winterberg v Severnom Porýní-Vestfálsku. V tomto roku privítal dvoch nových zamestnancov z južnej Európy, čím sa mu v hlavnej sezóne podarilo urgentne obsadiť uvoľnené pracovné miesta.

Manažér hotela Romantikhotel Astenkrone Jörg Templin vysvetľuje: „Keď nám pred Vianocami, na začiatku hlavnej sezóny, náhle odišli dvaja zamestnanci, museli sme v krátkom čase obsadiť voľné miesto čašníka a voľné miesto na recepcii plne obsadeného hotela. Obrátili sme sa na miestny úrad práce, ten nás skontaktoval so službou ZAV, ktorá nám navrhla niekoľko záujemcov zo zahraničia.“

Templin sa rozhodol pre Angela Cinieriho z Talianska a Mariu Consuelovú Bravovú zo Španielska, ktorí na prelomu roku posilnili 42-členný hotelový tím. V oboch prípadoch medzi predložením žiadosti záujemcov prostredníctvom služby ZAV a nástupom do práce uplynuli menej ako tri týždne. 

Služba ZAV našla životopis Marii Bravovej v databáze siete EURES koncom roka 2017 a oslovilo ju. Bravová je povolaním učiteľka španielčiny ako cudzieho jazyka, ale viac ako tri roky pracovala ako hotelová recepčná v Barcelone a tiež ako aupairka vo Viedni, preto jej pracovné skúsenosti zodpovedali potrebám hotelu.

A. Cinieriho naopak služba ZAV poznala z minulosti, keďže mu v roku 2017 sprostredkovala letnú prácu v zmrzlinovom stánku na ostrove Wangerooge. Potom sa Cinieri opäť vrátil do Talianska, kde sa dopočul o jednom z náborových podujatí služby ZAV organizovanom v spolupráci so sieťou EURES v talianskom Miláne a znovu so službou nadviazal kontakt.

Rýchlo sme si všimli, že sa od nášho posledného rozhovoru veľmi zlepšil v znalostiach nemeckého jazyka,“ spomína Stephanie Diegelová, ktorá pracuje ako sprostredkovateľka práce a poradkyňa siete EURES v službe ZAV v Dortmunde. „Preto nám hneď bolo jasné, že ho môžeme iným zamestnávateľom navrhovať ako možného záujemcu.“

Začleňovanie zahraničných zamestnancov do podniku si vyžaduje výrazné zapojenie zamestnávateľa, čoho je hotel Romantikhotel Astenkrone výborným príkladom. Oboch nových zamestnancov hotel po ich príchode aktívne podporoval, aby sa ľahšie usadili, pomáhal im nájsť si ubytovanie, ale aj s vybavovaním formalít a bol pripravený im s čímkoľvek poradiť.

Bravová aj Cinieri získali podporu z Programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, čím si pokryli náklady na cestu.

„Zamestnanci by sa nikdy nemali cítiť osamelí,“ domnieva sa Templin. Dodáva, že spoločnosti „by nemali ignorovať význam sociálnej integrácie, lebo ak sa zamestnanci vo voľnom čase nudia, dlho v zamestnaní nezotrvajú“.

„Pre väčšinu uchádzačov zo zahraničia je cesta do Nemecka krokom do neznáma,“ uviedol Thorsten Rolfsmeier, ktorý pracuje ako riaditeľ obchodného útvaru v službe ZAV. „Potrebujú vedieť, čo majú presne očakávať a akú pomoc dostanú.“

Vďaka službe ZAV a sieti EURES hotel Romantikhotel Astenkrone dokázal obsadiť dve kľúčové voľné pracovné miesta v čase núdze, zatiaľ čo Bravová a Cinieri mali možnosť získať hodnotnú pracovnú skúsenosť v zahraničí. Podpora integrácie, ktorú im hotel poskytol, je skvelým príkladom pre ostatných zamestnávateľov pri prijímaní zamestnancov zo zahraničia.

Program pre mobilitu Tvoje prvé pracovné miesto EURES pomáha mladým ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov nájsť si prácu alebo príležitosti na odbornú prípravu v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande, napríklad prostredníctvom úvodnej odbornej stáže, stáže alebo jazykového kurzu. Ak chcete získať viac informácií, navštívte webové sídlo: http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home.

 

Súvisiace odkazy:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Vyhľadávanie pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

Témy
 • Externé správy EURES
 • Úspešné príbehy
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.