Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2020. gada 24. martsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 6 min

Darba nākotne: vadītāji viesmīlības un mazumtirdzniecības nozarēs

Cedefop Prasmju prognoze ļauj mums iztēloties, kā darba pasaule varētu izskatīties pēc 10 gadiem, jo tā prognozē nākotnes nodarbinātības tendences. Jaunajā rakstu sērijā aplūkojam potenciālās problēmas un pārmaiņas, kas dažās profesijās būs vērojamas no šā brīža līdz 2030. gadam.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Otrā nodarbošanās, kas tiek aplūkota, ir viesmīlības un mazumtirdzniecības nozaru vadītāji. Tie ir cilvēki, kuri strādā kā viesnīcu un restorānu vadītāji, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadītāji un citu pakalpojumu, tostarp sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumu, vadītāji.

Galvenie fakti

 • 2018. gadā kā viesmīlības un mazumtirdzniecības nozaru vadītāji bija nodarbināti aptuveni 4,2 miljoni cilvēku.
 • Nodarbinātība šajā nozarē laikposmā no 2006. līdz 2018. gadam pieauga par nedaudz vairāk kā 3 %.
 • Šīs nozares darba ņēmēju svarīgākie uzdevumi un prasmes ir neatkarība, radošums un apņēmība, un spēja apkalpot un parūpēties.
 • Vadītāji šajā nozarē galvenokārt ir nodarbināti vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā (35 %), kā arī izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (32 %).
 • Paredzams, ka viesmīlības un mazumtirdzniecības vadītāju kvalifikācijas profils nākotnē būtiski nemainīsies.

Uzdevumi un prasmes

Galvenie uzdevumi un prasmes atbilstoši vispārējas nozīmes pamatsecībai ir uzskaitīti turpmāk.

 • Neatkarība
 • Apkalpošana un parūpēšanās
 • Radošums un apņēmība
 • Pārdošana un ietekmēšana
 • Pārvaldība un koordinēšana
 • Informācijas apkopošana un izvērtēšana
 • Rakstpratība
 • IKT izmantošana
 • Mācīšana, apmācīšana un trenēšana
 • Iedibināta kārtība
 • Rēķinpratība
 • Darbs grupā
 • Veiklība
 • Spēks
 • Mašīnu izmantošana

Kādas ir nākotnes tendences?

 • Paredzams, ka no 2018. līdz 2030. gadam šajā jomā būs jāaizpilda 3 miljoni darbavietu.
 • Tiek prognozēts, ka viesmīlības un mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītāju nodarbinātības pieaugums būs aptuveni 10 % (pieaugums par aptuveni 410 000 darbvietu), un īpaši liels pieaugums būs Itālijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā un Ungārijā.
 • Paredzams, ka to šīs jomas speciālistu īpatsvars, kuriem ir augsta līmeņa kvalifikācija, palielināsies no 35 % 2018. gadā līdz 41 % 2030. gadā.
 • Paredzams, ka to šīs jomas speciālistu īpatsvars, kuriem ir zema kvalifikācija, samazināsies no 22 % 2018. gadā līdz 18 % 2030 gadā.
 • Tiek ziņots, ka viesmīlības un mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītāji ir nodarbošanās ar ļoti zemu automatizācijas risku.

Kādi pārmaiņu virzītājspēki ietekmēs viņu prasmes?

Viesmīlības un mazumtirdzniecības vadītāji visbiežāk vada uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus tieši sabiedrībai, organizācijās, kuras ir pārāk mazas, lai tām būtu vadības hierarhija. Tāpēc viņiem ir vajadzīgas vairāk uz sabiedrību orientētas prasmes nekā vadītājiem specializētākās un tehniskākās nozarēs. Pārmaiņu virzītājspēki, kas veidos galvenās tendences attiecībā uz prasmēm profesijā, būs šādi:

 • jauna darba ņēmēju paaudze ar atšķirīgām prasībām un vēlmēm. Jaunieši ir uzauguši vienotā pasaulē un tādēļ augstu vērtē savas darba un personīgās dzīves apvienošanu. Viņi arī sagaida ātrāku un vieglāk pieejamu saziņu ar augstākā līmeņa darbiniekiem, kam būs vajadzīga jauna, elastīgāka pieeja vadībai;
 • sabiedrības novecošana visā ES apgrūtina vadītāju pieņemšanu darbā. Tā kā pieredzējuši vadītāji aiziet pensijā, var parādīties arī prasmju trūkumi pašos vadības amatos;
 • tehnoloģiskās pārmaiņas mazumtirdzniecības nozarē, tostarp pašapkalpošanās kasu ieviešana, ir ļāvušas aizstāt kasieru darbu un radīt jaunas funkcijas, lai palīdzētu klientiem izmantot šādas iekārtas. Padziļinātas prasmes datu pārvaldībā, kritiskajā analīzē, tīmekļa un citās ar tehnoloģijām saistītās jomās, kā arī stratēģiskajā plānošanā dažos gadījumos ir nepietiekami pilnveidotas vai trūkst, un tās būs nozīmīgas šo nozaru vadītājiem;
 • uzņēmumu darbības pieaugums, izmantojot dažādus kanālus, piemēram, e-komerciju/e-rezervēšanu un tirgvedību, radīs jaunas prasības vadītājiem viesmīlības, mazumtirdzniecības un citu pakalpojumu nozarē. Viņiem būs jāspēj pārvaldīt klientu pieprasījumus, izmantojot šos jaunos kanālus, un nodrošināt apmācību un prasmju pilnveidi;
 • tiesiskā un normatīvā regulējuma attīstība prasa, lai vadītājiem būtu laba izpratne par tiesību aktiem un noteikumiem (piemēram, par darba un pārtikas higiēnu un aprūpi) un lai viņi spētu strādāt šādos apstākļos. Pagaidu darba līgumu skaita palielināšanās nozīmēs, ka vadītājiem būs jāspēj vadīt savas komandas, vienlaikus potenciāli saskaroties ar augstu darbinieku mainības līmeni.

Kā var apmierināt šo nepieciešamību pēc prasmēm?

Potenciālie kandidāti vadošiem amatiem ir jānosaka agrīnā posmā un jāiekļauj piemērotā attīstības mācību programmā. Lai attīstītu vadības un līderības pamatprasmes, ir vajadzīgi vadības pamatkursi, ko var rīkot uz vietas vai citur. Šādas prasmes var arī apgūt darbā, un tās var uzlabot, izmantojot mentorēšanas vai darba ēnošanas sistēmu. Uzņēmumiem ir arī jānodrošina vadības kursi par attiecīgo tehnoloģiju attīstību vadības nozarē.

Attiecīgajām valsts iestādēm var būt nozīme arī vadības prasmju pilnveidē, nodrošinot finansējumu MVU atbalstam, īpaši tādās jomās kā uzņēmējdarbība un jaunas vajadzības pēc prasmēm. Attiecībā uz veikalu īpašnieku/vadītāju novecojošo darbaspēku galvenā uzmanība būtu jāpievērš tādu kursu nodrošināšanai, kas pievēršas vadības funkciju nodošanai un cilvēkresursu pārvaldības stiprināšanai.

Vēlaties uzzināt vairāk par Prasmju prognozi un par to, kādas būs nākotnes darbavietas Eiropā? Iepazīstieties ar mūsu pārskata rakstu un rakstu par juridiskajām, sociālajām un kultūras profesijām.

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Ārējās EURES ziņas
 • Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumi
 • Ziņas/ziņojumi/statistika
 • Personāla atlases tendences
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.