Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet24 Marzu 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni5 min qari

Il-futur tax-xogħol: Maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut

It-Tbassir tal-Ħiliet mis-Cedefop jippermettilna nimmaġinaw kif tista’ tkun id-dinja għaxar snin oħra billi nbassru x-xejriet ta’ impjieg tal-futur. Fis-sensiela l-ġdida tal-artikli tagħna, se nħarsu lejn l-isfidi u l-bidliet potenzjali li qed jiffaċċjaw ċerti professjonijiet fil-preżent u sal-2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

It-tieni okkupazzjoni taħt investigazzjoni hija l-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut. Din tkopri persuni li jaħdmu bħala maniġers tal-lukandi u r-ristoranti, maniġers tal-bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa, u maniġers ta’ servizzi oħra li jinkludu servizzi sportivi, rikreattivi u kulturali.

Fatti ewlenin

 • Madwar 4.2 miljun persuna kienu impjegati bħala maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut fl-2018.
 • L-impjieg fl-okkupazzjoni kiber bi ftit aktar minn 3 % bejn l-2006 u l-2018.
 • L-awtonomija, il-kreattività u r-riżoluzzjoni, u l-kapaċità li jingħata servizz u jiġu moqdija l-klijenti huma l-aktar kompiti u ħiliet importanti għall-impjegati f’dan il-qasam.
 • Il-maniġers f’dan il-qasam huma prinċipalment impjegati fil-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut (35 %), u fl-akkomodazzjoni u l-catering (32 %).
 • Il-profil tal-kwalifiki għal maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut mhux mistenni li jinbidel b’mod sinifikanti fil-futur.

Kompiti u ħiliet

Il-kompiti u l-ħiliet ewlenin huma elenkati hawn taħt f’ordni bażika ta’ importanza ġenerali:

 • Awtonomija
 • Servizz u qadi tal-klijenti
 • Kreattività u riżoluzzjoni
 • Bejgħ u influwenza
 • Ġestjoni u koordinazzjoni
 • Ġbir u evalwazzjoni ta’ informazzjoni
 • Litteriżmu
 • Użu tal-ICT
 • Tagħlim, taħriġ u kkowċjar
 • Rutina
 • Numeriżmu
 • Ħidma f’tim
 • Destrezza
 • Saħħa
 • Użu ta’ magni

X’inhuma x-xejriet għall-futur?

 • Madwar 3 miljun opportunità ta’ xogħol f’dan il-qasam mistennija li se jkollhom jimtlew bejn l-2018 u l-2030.
 • It-tkabbir fl-impjiegi għall-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut huwa mbassar li jkun ta’ madwar 10 % (żieda ta’ madwar 410,000 impjieg), bi tkabbir partikolarment b’saħħtu fl-Italja, f’Ċipru, fir-Renju Unit, fid-Danimarka u fl-Ungerija.
 • Il-perċentwal ta’ professjonisti f’dan il-qasam li għandhom kwalifiki ta’ livell għoli huwa mistenni li jiżdied minn 35 % fl-2018 għal 41 % fl-2030.
 • Il-perċentwal ta’ professjonisti f’dan il-qasam li għandhom kwalifiki ta’ livell baxx huwa mistenni li jonqos minn 22 % fl-2018 għal 18 % fl-2030.
 • Il-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut huma allegatament okkupazzjoni b’riskju baxx ħafna ta’ awtomatizzazzjoni.

Liema fatturi li jirriżultaw f’tibdil se jaffettwaw il-ħiliet tagħhom?

Il-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut l-aktar jiġġestixxu stabbilimenti li jipprovdu servizzi direttament lill-pubbliku, f’organizzazzjonijiet li huma żgħar wisq biex ikollhom ġerarkiji fil-ġestjoni. B’riżultat ta’ dan, huma jeħtieġu aktar ħiliet biex jaħdmu man-nies minn dawk ta’ maniġers f’setturi aktar speċjalizzati u tekniċi. L-ixprunaturi tal-bidla li se jsawru x-xejriet ewlenin fil-ħiliet fl-okkupazzjoni se jinkludu dan li ġej.

 • Ġenerazzjoni ġdida ta’ ħaddiema  b’talbiet u aspettattivi differenti. Iż-żgħażagħ kibru f’dinja konnessa, u għalhekk japprezzaw il-fużjoni tax-xogħol u l-ħajja personali tagħhom. Huma jistennew ukoll komunikazzjoni aktar rapida u disponibbli aktar malajr b’persunal ta’ livell ogħla, li se jkun jeħtieġ approċċ ġdid u aktar flessibbli għall-ġestjoni.
 • Il-popolazzjonijiet li qed jixjieħu madwar l-UE huma ta’ sfida għar-reklutaġġ tal-maniġers. Hekk kif il-maniġers b’esperjenza jirtiraw, jista’ jkun hemm ukoll nuqqasijiet fil-ħiliet fir-rwoli maniġerjali nfushom.
 • Il-bidliet teknoloġiċi fis-settur tal-bejgħ bl-imnut, inkluża l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi fejn il-klijent jipproċedi bil-pagament fl-aħħar tax-xirja waħdu, wasslu biex il-postijiet tax-xogħol tal-kaxxiera jiġu sostitwiti u jinħolqu rwoli ġodda li jassistu lill-klijenti bl-użu ta’ magni bħal dawn. Il-ħiliet avvanzati fil-ġestjoni tad-data, l-analiżi kritika, il-web u suġġetti oħrajn relatati mat-teknoloġija, kif ukoll l-ippjanar strateġiku, huma sottożviluppati jew nieqsa f’xi każijiet, u dawn se jkunu essenzjali għall-maniġers f’dawn is-setturi.
 • Iż-żieda fl-operazzjoni ta’ ditti permezz ta’ kanali differenti, bħall-kummerċ elettroniku/l-ibbukkjar elettroniku u l-kummerċjalizzazzjoni, se tagħmel domandi ġodda fuq maniġers fis-servizzi tal-ospitalità, il-bejgħ bl-imnut u servizzi oħra. Dawn se jkunu jeħtieġu li jkunu kapaċi jimmaniġġjaw it-talbiet tal-klijenti permezz ta’ dawn il-kanali ġodda, u li jipprovdu taħriġ u aġġornament tal-ħiliet lill-persunal.
 • L-oqfsa legali u regolatorji li qed jevolvu jeħtieġu li l-maniġers ikollhom fehim tajjeb tal-liġijiet u r-regolamenti (eż. dwar ix-xogħol u l-iġjene tal-ikel u l-kura), u li jkunu kapaċi jaħdmu fi ħdan oqfsa bħal dawn. Iż-żieda fil-kuntratti ta’ xogħol temporanju se teħtieġ li l-maniġers imexxu t-timijiet tagħhom filwaqt li potenzjalment jesperjenzaw livell għoli ta’ fatturat tal-impjegati.

Kif jistgħu jintlaħqu dawn il-ħiliet?

Il-kandidati potenzjali għal pożizzjonijiet maniġerjali jeħtieġ li jiġu identifikati fi stadju bikri u jiddaħħlu fi programm ta’ żvilupp xieraq. L-iżvilupp ta’ ħiliet ewlenin ta’ ġestjoni u tmexxija jeħtieġ xi taħriġ bażiku ta’ ġestjoni, li jista’ jkun intern jew estern. Ħiliet bħal dawn jistgħu wkoll jiġu mitgħallma fuq ix-xogħol, u mtejba permezz ta’ sistema ta’ mentoraġġ jew monitoraġġ tal-impjiegi. Id-ditti għandhom jipprovdu wkoll taħriġ għal ġestjoni dwar żviluppi teknoloġiċi rilevanti fis-settur tagħhom.

L-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jista’ jkollhom ukoll rwol fl-iżvilupp tal-ħiliet ta’ ġestjoni billi jipprovdu finanzjament biex jappoġġa lill-SMEs, b’mod partikolari fl-oqsma tal-intraprenditorija u l-ħtiġijiet ta’ ħiliet emerġenti. F’termini tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ tas-sidien/maniġers tal-ħwienet, l-enfasi għandha tkun fuq l-għoti ta’ taħriġ dwar it-trasferiment ta’ funzjonijiet ta’ ġestjoni u t-tisħiħ tal-ġestjoni tar-riżorsi umani.

Tixtieq tkun taf aktar dwar it-Tbassir tal-Ħiliet u xi jfisser il-futur tal-impjiegi fl-Ewropa? Ara l-artiklu ta’ ħarsa ġenerali tagħna u l-artiklu tagħna dwar il-professjonijiet legali, soċjali u kulturali.

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.