Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)
Novinski članak24. ožujka 2020.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanjePredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Budućnost rada: direktori u ugostiteljstvu i trgovini na malo

Zahvaljujući projektu predviđanja potražnje za vještinama „Skills Forecast” koji provodi Cedefop možemo dobiti uvid u to kako bi poslovni svijet mogao izgledati za deset godina i predvidjeti buduće trendove u zapošljavanju. U našoj novoj seriji članaka razmatramo izazove i promjene s kojima bi se određena zanimanja mogla suočiti u razdoblju do 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Druga skupina zanimanja koja se razmatra su direktori u ugostiteljstvu i trgovini na malo. Ona obuhvaća direktore hotela i restorana, direktore u trgovini na veliko i malo te direktore u drugim uslužnim djelatnostima, kao što su sportske, rekreacijske i kulturne usluge.

Ključne činjenice

 • Na radnim mjestima direktora u ugostiteljstvu i trgovini na malo 2018. bilo je zaposleno oko 4,2 milijuna osoba.
 • U razdoblju od 2006. do 2018. broj zaposlenih u tom zanimanju porastao je za malo više od 3 %.
 • Samostalnost, kreativnost i rješavanje problema, kao i sposobnost pružanja usluge i zadovoljenja potreba, najvažnije su zadaće i vještine koje zaposlenici u ovoj djelatnosti trebaju posjedovati.
 • Direktori u ovoj djelatnosti uglavnom su zaposleni u trgovini na veliko i malo (35 %), pružanju smještaja te hrane i pića (32 %).
 • Ne očekuje se da će se profil direktora u ugostiteljstvu i trgovini na malo u pogledu njihovih kvalifikacija znatno promijeniti u budućnosti.

Zadaće i vještine

Ključne zadaće i vještine navedene su u nastavku prema redoslijedu njihove sveukupne važnosti:

 • samostalnost
 • uslužne vještine
 • kreativnost i rješavanje problema
 • prodajne vještine i vještine uvjeravanja
 • upravljanje i koordinacija
 • prikupljanje i evaluacija informacija
 • pismenost
 • upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • podučavanje, osposobljavanje i treniranje
 • rutinske vještine
 • matematičke vještine
 • timski rad
 • spretnost
 • snaga
 • korištenje strojevima

Koji su budući trendovi?

 • Pretpostavlja se da će u razdoblju od 2018. do 2030. biti potrebno popuniti 3 milijuna radnih mjesta u ovom području.
 • Prema prognozama, broj zaposlenih na radnim mjestima direktora u ugostiteljstvu i trgovini na malo porast će za 10 % (porast od oko 410 000 radnih mjesta), pri čemu se osobito jak rast očekuje u Italiji, na Cipru, u Ujedinjenoj Kraljevini, Danskoj i Mađarskoj.
 • Očekuje se da će udio zaposlenika s visokim kvalifikacijama u ovoj djelatnosti porasti s 35 % u 2018. na 41 % u 2030.
 • S druge strane, očekuje se da će se udio zaposlenika s kvalifikacijama niske razine smanjiti s 22 % u 2018. na 18 % u 2030.
 • Kako pokazuju podatci, direktori u ugostiteljstvu i trgovini na malo zanimanje je koje je izloženo vrlo niskom riziku od automatizacije.

Koji će pokretači promjene utjecati na njihove vještine?

Direktori u ugostiteljstvu i trgovini na malo najčešće upravljaju objektima u kojima se izravno pružaju usluge klijentima, u organizacijama koje su premale da bi imale hijerarhijske strukture upravljanja. Stoga je njima, za razliku od direktora u djelatnostima s višim stupnjem specijalizacije i tehničkim djelatnostima, potreban skup vještina koje su više usmjerene na izravnu komunikaciju. Pokretači promjena koji će oblikovati glavne trendove u pogledu vještina za ovo zanimanje opisani su u nastavku.

 • Nova generacija radnika s različitim zahtjevima i očekivanjima. Mladi ljudi odrasli su u povezanom svijetu, pa stoga pridaju vrijednost ispreplitanju svojeg poslovnog i privatnog života. Isto tako, očekuju bržu i jednostavniju komunikaciju s osobljem na višim razinama, a, to će zahtijevati nov, fleksibilniji pristup upravljanju.
 • Starenje stanovništva diljem EU-a donosi izazove za direktore pri zapošljavanju osoblja. Kako iskusni direktori odlaze u mirovinu, i na upravljačkim funkcijama može se pojaviti nedostatak određenih vještina.
 • Tehnološke promjene u sektoru trgovine na malo, među njima i uvođenje samoposlužnih blagajni, istisnule su radna mjesta blagajnika, a nastale su nove uloge za pružanje pomoći kupcima prilikom korištenja tim uređajima. U nekim slučajevima napredne vještine u području upravljanja podatcima, kritičke analize, interneta i drugih tehničkih područja, kao i strateško planiranje, nisu dovoljno razvijene ili nedostaju, a upravo će one biti neophodne direktorima u tim sektorima.
 • Povećanje obujma poslovanja putem raznih kanala, kao što su e-trgovina/e-rezervacije i marketing, postavit će nove zahtjeve pred direktore u ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima. Oni će morati biti sposobni rješavati zahtjeve potrošača putem tih novih kanala, a zaposlenicima omogućiti osposobljavanje i usavršavanje.
 • Razvoj pravnog i regulatornog okvira zahtijeva od direktora dobro razumijevanje zakona i propisa (npr. o radnim odnosima, higijeni hrane i rukovanju hranom) i sposobnost rada u takvim okvirima. Povećanje broja ugovora o radu na određeno vrijeme zahtijevat će od direktora sposobnost vođenja timova uz eventualno visok stupanj fluktuacije radnika.

Kako je moguće zadovoljiti potražnju za tim vještinama?

Potrebno je rano prepoznati potencijalne kandidate za upravljačka radna mjesta i uključiti ih u odgovarajuće programe profesionalnog razvoja. Za razvoj glavnih upravljačkih vještina i vještina vođenja potrebno je osnovno osposobljavanje u području upravljanja, koje se može provesti unutar ili izvan organizacije. Te je vještine moguće naučiti i na radnom mjestu, dok se poboljšati mogu putem sustava mentorstva i strukturiranim praćenjem rada. Poduzeća moraju osigurati i osposobljavanje za rukovoditelje o bitnim tehnološkim kretanjima u njihovu sektoru.

I nadležna nacionalna tijela mogu imati ulogu u razvoju upravljačkih vještina osiguravajući financijska sredstva za potporu malim i srednjim poduzećima, naročito u području poduzetništva i novih potreba za vještinama. Kad je riječ o starenju vlasnika/voditelja trgovina, naglasak bi trebao biti na pružanju osposobljavanja o prijenosu upravljačkih funkcija i jačanju upravljanja ljudskim potencijalima.

Želite li saznati više o projektu „Skills Forecast” i budućnosti radnih mjesta u Europi? Pročitajte naš uvodni članak i naš članak o zanimanjima u području prava te društvenih i kulturnih djelatnosti.

 

Pročitajte više:

Europski dani poslova

Drop’pin@EURES

Pronađite savjetnike EURES-a

Životni i radni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događaja

Uskoro na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

Teme
 • Vanjske vijesti EURES-a
 • Vijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnosti
 • Vijesti/izvješća/statistike
 • Trendovi zapošljavanja
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.