Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Služby EURES

EURES je sítí spolupráce, která byla navržena tak, aby usnadnila volný pohyb pracovníků v rámci 27 zemí EU a Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tuto síť tvoří: Evropský koordinační úřad, národní koordinační úřady, partneři sítě EURES a přidružení partneři sítě EURES.

Partnery této sítě mohou být veřejné služby zaměstnanosti, soukromé služby zaměstnanosti, odbory, organizace zaměstnavatelů a další důležité subjekty na trhu práce. Partneři poskytují informace a služby v oblasti zaměstnávání a náboru zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání, zatímco Evropský koordinační úřad dohlíží na organizaci činností na evropské úrovni a národní koordinační úřady na úrovni jednotlivých států.

EURES mimo to hraje významnou úlohu v oblasti poskytování konkrétních informací a pomoci při zaměstnávání ve prospěch zaměstnavatelů i přeshraničních pracovníků v evropských přeshraničních regionech.

V praxi poskytuje EURES svoje služby prostřednictvím portálu a sítě sestávající z přibližně z 1 000 poradců EURES, kteří jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání i zaměstnavateli z celé Evropy.

Co pro Vás může EURES udělat?

Síť EURES pomáhá uchazečům o práci najít zaměstnání v evropských zemích a zaměstnavatelům přijímat zaměstnance z celé Evropy.

Zásada volného pohybu pracovníků uplatňovaná v Evropské unii je považována za jedno z nejdůležitějších práv občanů EU. Spočívá v tom, že se můžete za účelem hledání a přijetí práce přemístit do kteréhokoli členského státu EU, jakož i na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Někdy se však využití tohoto práva může zdát náročným a nelehkým úkolem. Účelem sítě EURES je právě tento krok uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům usnadnit a poskytnout jim potřebnou podporu.

To zahrnuje poskytování celé řady služeb, které jsou dostupné na portálu EURES nebo prostřednictvím rozsáhlé sítě více než tisíce poradců působících v organizacích, které jsou členy nebo partnery sítě EURES.

Mezi služby sítě EURES poskytované uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům patří:

  • propojování volných pracovních míst a životopisů na portále EURES,
  • poskytování informací, poradenství a dalších podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům,
  • poskytování přístupu k informacím o životních a pracovních podmínkách v členských státech EU v oblastech, jako je zdanění, důchody, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
  • poskytování specifických podpůrných služeb příhraničním pracovníkům a zaměstnavatelům v přeshraničních regionech,
  • poskytování podpory specifickým skupinám v rámci EURES Targeted Mobility Schemes,
  • poskytování podpory dynamickým náborovým akcím prostřednictvím platformy Evropské (on-line) dny pracovních příležitostí,
  • poskytování informací (a přístupu k nim) o pomoci po přijetí pracovníků, jako jsou jazykové kurzy a podpora při začlenění v cílové zemi.

Další informace o službách sítě EURES naleznete v příslušných sekcích těchto webových stránek nebo od členů a partnerů sítě EURES, jejichž kontaktní údaje naleznete na stránce EURES ve vaší zemi“, či přímo od konkrétního poradce EURES, s nímž se můžete spojit prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo chatu. S dotazy týkajícími se potíží při používání portálu nebo jakýmikoli dalšími otázkami se můžete obrátit na oddělení uživatelské podpory EURES.