Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok22. augusta 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Šesť smerov, ktorými sa vyvíja svet práce

Technologický pokrok, vedecké objavy a meniace sa požiadavky spotrebiteľov transformujú súčasný trh práce. Čo nám však prinesie budúcnosť do roku 2022? Odpoveď sme hľadali v správe Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) o budúcnosti pracovných miest za rok 2018.

6 ways the world of work is evolving
EURES

Technológia bude stimulovať rast podnikov

Štyri kľúčové technológie – vysokorýchlostný mobilný internet, umelá inteligencia, analýza veľkých dát a cloudová technológia – nadobudnú v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov nový rozmer a pomôžu zvýšiť výkonnosť spoločností. Sociálno-ekonomické trendy ako vnútroštátny hospodársky rast a rozmach vzdelávania (najmä v rozvojových ekonomikách) otvoria podnikom nové príležitosti. Aktuálny prechod na ekologickejšie hospodárstvo bude znamenať aj pokrok v oblasti ekologických technológií.

Podniky si budú rýchlejšie osvojovať väčšie množstvo technológií

Viac než 80 % spoločností bude do roku 2020 pravdepodobne využívať analýzu používateľov a veľkých dát. To isté platí v prípade nových technológií a k ďalším veľkým budúcim trendom patria väčšie investície do strojového učenia, rozšírenej reality a virtuálnej reality.

V dôsledku automatizácie niektoré pracovné miesta zaniknú, no zároveň sa vytvoria nové

Automatizácia sa bude zvyšovať aj v nasledujúcich rokoch, pričom takmer 50 % spoločností očakáva, že povedie k zníženiu počtu ich zamestnancov na plný pracovný čas. Takmer 40 % spoločností však počíta so zvyšovaním svojej pracovnej sily prostredníctvom nových funkcií súvisiacich so zvyšovaním produktivity a viac ako štvrtina očakáva, že automatizácia v spoločnostiach povedie k vzniku úplne nových typov pracovných miest.

Pracovná záťaž sa rozdelí medzi ľudí a stroje

Keďže sa sofistikovanosť technológií zvyšuje, na pracovisku sa budú v čoraz väčšej miere využívať rôzne typy strojov. Do roku 2020 sa pracovný čas ľudí a strojov vyváži zo 71 % a 29 % na 58 % a 42 %. Medzi oblasti, v ktorých sa podľa očakávaní aktivita strojov zvýši, patria činnosti súvisiace s odôvodňovaním, rozhodovaním a administratívou.

Vznikne dopyt po nových funkciách

Nie je vôbec prekvapivé, že v najbližších rokoch sa očakáva rast dopytu napríklad po dátových analytikoch, vývojároch softvéru, vývojároch aplikácií, odborníkoch na elektronický obchod a sociálne médiá. Záujem však bude aj o funkcie, v ktorých sa využívajú tradičné mäkké zručnosti (napr. komunikácia a rokovanie), vrátane pracovníkov v oblasti zákazníckych služieb, odborníkov na predaj a marketing a špecialistov na odbornú prípravu a rozvoj.

Okrem toho vznikne v rámci reakcie na technologický pokrok množstvo nových špecializovaných funkcií, ako napríklad odborníci v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, inžinieri robotiky a analytici informačnej bezpečnosti. Rozvoj ekologického priemyslu a sektora zdravotníctva podľa predpokladov takisto povedie k vzniku rozličných nových pracovných miest a zaznamenáva sa v nich zvýšená potreba pracovnej sily.

Potreba nových zručností

Obsadenie všetkých týchto nových funkcií si bude vyžadovať nové zručnosti. Hoci budúca generácia pracovníkov má príležitosť osvojiť si takéto zručnosti v rámci vzdelávania, bude sa vyžadovať aj rekvalifikácia (preškolenie pracovníkov v zručnostiach potrebných pre moderné podnikanie) a zvýšenie úrovne zručností (pomôcť niekomu osvojiť si ďalšie zručnosti) existujúcich zamestnancov. V skutočnosti sa predpokladá, že do roku 2020 bude treba do značnej miery preškoliť či zvýšiť úroveň zručností 54 % všetkých zamestnancov. Zatiaľ čo niektoré z týchto zručností sa budú konkrétne týkať určitých technológií, porastie aj dopyt po „ľudských“ zručnostiach, akými sú kreativita, originalita, schopnosť presviedčať a rokovať.

Dúfame, že vám tento článok priblížil budúcnosť sveta práce. Hoci je nesporné, že technológie a stroje budú ovplyvňovať našu budúcnosť, aj v pokročilom období 21. storočia stále existuje priestor pre tradičnejšie „ľudské“ zručnosti, čo vytvára množstvo príležitostí tak pre zamestnancov, ako aj podniky.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Externé správy EURES
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Sociálne médiá
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.