Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel22. august 2019Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion3 min læsetid

6 måder, erhvervslivet udvikler sig på

De teknologiske fremskridt, de videnskabelige opdagelser og ændringerne i efterspørgslen fra forbrugerne har omdannet dagens arbejdsmarked. Men hvad vil fremtiden bringe indtil 2022? Vi søgte svar i Future of Jobs Report 2018 fra World Economic Forum.

6 ways the world of work is evolving
EURES

Teknologien vil være drivkraft for erhvervslivets vækst

Fire nøgleteknologier – mobilt højhastighedsinternet, kunstig intelligens, analyse af big data og cloud-teknologi – vil i de nærmeste år få nyt indhold og øge virksomhedernes resultater. Den socioøkonomiske udvikling, således den nationale økonomiske vækst og den øgede uddannelse (især i de nye vækstøkonomier), vil skabe nye muligheder for virksomhederne. Den nuværende udvikling hen mod en grønnere økonomi vil desuden betyde fremskridt inden for grønne teknologier.

Erhvervslivet vil hurtigere tage mere teknologi i anvendelse

Over 80 % af virksomhederne forventes at have taget bruger- og big data-analyse til sig til 2022. Dette gælder også ny teknologi, og udviklingen vil være stærkt præget af øgede investeringer i selvlærende maskiner, udvidet virkelighed og virtual reality.

Automatiseringen vil indebære, at nogle job forsvinder, men at andre opstår.

Stigningen i automatisering vil i de kommende år fortsætte, idet næsten 50 % af virksomhederne venter, at automatiseringen vil føre til en reduktion af antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Næsten 40 % forventer imidlertid at øge antallet af medarbejdere gennem nye funktioner, der øger produktiviteten, og over end en fjerdedel forventer, at automatiseringen vil føre til helt nye jobtyper i virksomheden.

Mennesker og maskiner vil dele arbejdsbyrden

Efterhånden som teknologien bliver mere avanceret, vil brugen af forskellige typer maskiner på arbejdspladsen kun stige. I 2022 vil forholdet mellem arbejdstimer varetaget af mennesker og af maskiner være gået fra henholdsvis 71 % og 29 % til henholdsvis 58 % og 42 %. Områder, hvor maskiner ventes at få en større rolle, er ræsonneren, beslutningstagning og administrativt arbejde.

Nye roller vil blive efterspurgt

Ikke overraskende forventes roller som dataanalytikere, softwareudviklere, applikationsudviklere, miljøspecialister og specialister i sociale medier alle at blive mere efterspurgt i de nærmeste år. Dette gælder imidlertid også roller, der bygger på mere traditionelle, bløde færdigheder (f.eks. kommunikation og forhandling), bl.a. inden for kundeservice og salg og marketing og i specialer som uddannelse og udvikling.

Derudover vil der blive skabt en række nye specialiserede roller i kølvandet af teknologiske fremskridt som specialister inden for kunstig intelligens og maskinindlæring, robotteknikere og analytikere på informationssikkerhedsområdet. Også udviklingen inden for den grønne industri og sundhedssektoren forventes at føre til skabelse af nye job og øger nu behovet for arbejdskraft.

Brug for nye færdigheder

Det vil kræve nye færdigheder at udfylde alle disse nye jobroller. Disse færdigheder vil næste generation af arbejdstagere kunne erhverve som led i deres uddannelse, men der bliver også behov for, at arbejdstagere omskoles (efteruddannes i de færdigheder, moderne virksomheder har brug for), og at eksisterende medarbejdere opkvalificeres (bibringes ekstra kvalifikationer). Faktisk forudses 54 % af alle ansatte inden udgangen af 2022 at ville behøve væsentlig omskoling eller opkvalificering. Nogle af disse færdigheder vil være specielle for bestemte teknologier, men derudover bliver der stigende behov for "menneskelige" færdigheder som kreativitet, originalitet og evne til at overbevise og forhandle.

Vi håber, at denne artikel har givet et indblik i erhvervslivets fremtid. Selv om det unægtelig er teknologi og maskiner, der kommer til at forme vores fremtid, vil der helt sikkert stadig være plads til de mere traditionelle "menneskelige" færdigheder, efterhånden som vi når længere ind i det 21. århundrede. Dette skaber et væld af muligheder både for arbejdstagere og virksomheder.

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find en Euresmedarbejder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Forretning/iværksætteri
 • Eksterne EURES-nyheder
 • Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyheder
 • Nyheder/rapporter/statistik
 • Rekrutteringstendenser
 • Sociale medier
 • Ungdom
Relaterede sektion(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.