Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet7 Frar 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni5 min qari

Liema ħiliet qed ifittxu l-kumpaniji fl-2019?

Sena ġdida tista’ tkun opportunità mill-aqwa biex tagħmel bidla, li taċċetta sfida ġdida jew li twessa’ l-orizzonti tiegħek. F’termini ta’ impjiegi, dan jista’ jfisser li tidħol f’industrija ġdida jew saħansira li tibda karriera ġdida għal kollox. Iżda f’suq tax-xogħol kompetittiv, kif tista’ timmassimizza ċ-ċansijiet ta’ suċċess tiegħek?

What skills are companies looking for in 2019?
EURES

Min jaf li kieku tiffoka fuq il-ħiliet li qed ifittxu l-kumpaniji? Matul dawn l-aħħar snin, LinkedIn intraċċat il-ħiliet li l-kumpaniji jeħtieġu l-aktar fuq bażi annwali u reċentement il-kumpanija ħarġet is-sejbiet tagħha għall-2019. Bl-użu tad-data li ġabru mis-sit web tagħhom dwar il-ħiliet li hemm domanda kbira għalihom meta mqabbla mal-provvista tagħhom, it-tim ta’ Linkedln naqqas in-numru stmat ta’ 50,000 ħila għat-30 li hemm l-aktar domanda għalihom (5 “personali” u 25 “tekniċi”).

Skopri aktar liema ħiliet ġew inklużi fil-lista hawn taħt...

Il-ħiliet pesonali

Hemm it-tendenza li l-ħiliet personali li l-kumpaniji qed ifittxu jibqgħu pjuttost konsistenti minn sena għal sena, għalkemm hekk kif id-dinja tagħna qed issir dejjem aktar diġitali, l-importanza tagħhom qed tikber.

 1. Kreattività: Filwaqt li l-kompjuters u l-intelliġenza artifiċjali jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet, il-kreattività tibqa’ karatteristika umana prezzjuża.
 2. Persważjoni: Ftit huma l-prodotti li jbigħu lilhom infushom; jiddependu minn kumpaniji li jimpjegaw lil ħaddiema bil-kapaċità li jipperswadu lill-konsumaturi biex jixtruhom.
 3. Kollaborazzjoni: Il-ħidma f’tim tinsab fil-qalba ta’ kull negozju tajjeb u proġetti dejjem aktar innovattivi jirrikjedu ħaddiema li dejjem aktar jaħdmu tajjeb f’tim.
 4. Adattabilità: Id-dinja moderna tagħna qed tinbidel malajr, u dawk li jistgħu jadattaw b’mod effettiv għall-ambjenti, għat-tekniki u għat-teknoloġiji ġodda tagħha jirnexxu.
 5. Immaniġġar tal-ħin: Li tkun kapaċi timmaniġġa l-ħin tiegħek b’mod effettiv hija ħila li tibbenefika minnha tul il-karriera tiegħek kollha.

Il-ħiliet tekniċi

Mhix sorpriża li l-lista hija ddominata minn ħiliet relatati mat-teknoloġija u mal-qasam diġitali, iżda xi wħud aktar tradizzjonali rnexxielhom isibu posthom fiha wkoll:

 1. Cloud Computing: Illum kollox jidher li huwa konness ma’ cloud, li jfisser li l-ħiliet relatati huma partikolarment attraenti għall-impjegaturi.
 2. Intelliġenza artifiċjali (AI, Artificial intelligence): Minn Alexa għal Siri, l-AI saret parti sew minn ħajjitna u din ix-xejra jidher li se tkompli.
 3. Raġunament analitiku: Fid-dinja hawn ħafna data. Il-kapaċità li tissintesizza dik id-data u tużaha biex tieħu deċiżjonijiet infurmati tingħata valur kbir mill-kumpaniji.
 4. Immaniġġar tan-nies: Li tkun kapaċi timmaniġġa n-nies u li tieħu l-massimu minnhom hija ħila antika, iżda importanti.
 5. Disinn tal-esperjenza tal-utent (UX, user experience): Minħabba l-aspettattivi tal-konsumatur u l-livell ta’ kompetizzjoni li dejjem qed jiżdiedu, hemm domanda kbira għal dawk li jistgħu jtejbu s-sodisfazzjon tal-utent bi prodott.
 6. Żvilupp ta’ applikazzjoni mobbli: L-apps jkomplu jkunu negozju modern b’saħħtu fid-dinja dejjem aktar teknoloġika tagħna.
 7. Produzzjoni ta’ vidjos: L-industrija tal-produzzjoni tal-vidjos qed tikber u l-kumpaniji qegħdin ifittxu impjegati b’għarfien tat-tekniki l-aktar riċenti.
 8. Tmexxija fil-bejgħ: Il-bejgħ iġib miegħu il-profitti, u b’hekk din il-ħila hija verament essenzjali għal kwalunkwe kumpanija kummerċjali.
 9. Traduzzjoni: Grazzi għat-teknoloġija, il-kumpaniji jistgħu jilħqu lill-udjenzi fid-dinja kollha faċilment. Madanakollu, biex jikkomunikaw magħhom b’mod effettiv jeħtieġu l-ħiliet ta’ traduttur.
 10. Produzzjoni ta’ awdjo: Il-popolarità dejjem tiżdied tal-podcasts, il-kotba awdjo u forom oħra ta’ komunikazzjoni tal-widna rat żieda fid-domanda għal dawk li jipproduċuhom.
 11. Proċessar tal-lingwa naturali (NLP): Filwaqt li l-kompjuters qegħdin isiru aktar sofistikati, xorta jeħtieġu l-għajnuna biex jifhmu l-lingwi tal-bnedmin. U dan huwa fejn jintużaw il-ħiliet tal-NLP.
 12. Computing xjentifiku: Jekk kapaċi ssolvi problemi li jinvolvu ammonti kbar ta’ data b’mod effiċjenti, il-kumpaniji se jilqgħuk b’idejhom miftuħa.
 13. Żvilupp ta’ logħob: Il-logħob sar industrija ħafna aktar importanti matul dawn l-aħħar deċennji, biex b’hekk inħolqu opportunitajiet ġodda.
 14. Kummerċjalizzazzjoni tal-midja soċjali: Sakemm il-midja soċjali tkompli tkun mod popolari biex il-kumpaniji jilħqu l-udjenzi tagħhom, se jibqa’ jkun hemm domanda għal dawk b’ħiliet relatati.
 15. Animazzjoni: Il-popolarità tal-vidjos u r-ritorn tal-GIFs poġġa l-ħiliet tal-animazzjoni fil-lista tal-aqwa 25.
 16. Analiżi tan-negozju: Aktar ma jgħaddi ż-żmien, l-analisti qed isiru dejjem aktar importanti għall-kumpaniji li qed ifitxxu li jtejbu s-sistemi tagħhom u jagħtu spinta lill-profitti tagħhom.
 17. Ġurnaliżmu: Aktar u aktar kumpaniji qegħdin ifittxu kittieba tas-sengħa li kapaċi joħolqu kontenut li jappella.
 18. Kummerċjalizzazzjoni diġitali: L-użu tad-diġitali ġie akkumpanjat mill-użu tal-kummerċjalizzazzjoni diġitali – u l-bżonn ta’ ħiliet relatati.
 19. Iddisinjar industrijali: Id-domanda għal disinji eleganti, effettivi u prattiċi ilha deċennji sħaħ.
 20. Strateġiji kompetittivi: Quddiem kompetizzjoni dejjem tikber, il-kumpaniji jeħtieġu lil min jista’ jgħinhom iżommu pass ’il quddiem mir-rivali tagħhom.
 21. Sistemi ta’ assistenza għall-konsumaturi: Numru ta’ diżastri ta’ servizzi tal-konsumatur ta’ profil għoli fl-2018 saħħew l-importanza ta’ sistema b’saħħitha li taqdi lill-konsumatur direttament.
 22. Ittestjar ta’ softwer: M’hemm xejn agħar għal kumpanija milli toħroġ prodott li jkun mimli bugs. Għalhekk hemm bżonn ta’ persuni li jittestjaw is-softwer.
 23. Xjenza tad-data: Il-volum ta’ informazzjoni disponibbli llum u l-ħtieġa ta’ interpretazzjoni li wasslu biex ħiliet bħax-xjenza tad-data jiġu inklużi f’din il-lista.
 24. Grafika tal-kompjuter: Konsumaturi moderni jistennew li kull fejn iħarsu jaraw grafika tal-kompjuter avvanzata ħafna, u dan jagħmel lil impjegati b’dawn il-ħiliet assi prezzjuż għal kwalunkwe impjegatur.
 25. Komunikazzjonijiet korporattivi: Bħal fir-rigward tas-sistemi ta’ assistenza għall-konsumaturi, id-diżastri tal-PR ta’ profil għoli tal-2018 urew kemm huwa importanti li l-kumpaniji jkollhom impjegati li jisgħu jikkomunikaw b’mod effettiv.

 

Links relatati:

LinkedIn: Il-ħiliet li l-kumpaniji jeħtieġu l-aktar l-2019

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-Xogħol u l-Għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

 Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Partijiet interessati esterni
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Midja soċjali
 • Żgħażagħ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.