Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2017. gada 1. augustsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 3 min

Uzmanības centrā: Eiropas Māceklību alianse

Eiropas Māceklību alianse (EAfA) nesen Maltā organizēja augsta līmeņa pasākumu, lai svinētu savus sasniegumus pēdējos četros gados un raudzītos nākotnē. Mēs domājām, ka ir īstais brīdis ciešāk palūkoties uz šo unikālo partnerību un to, kā uzņēmumi un organizācijas visā pasaulē vēl aizvien var tajā iesaistīties.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Kas ir Eiropas Māceklību alianse?

EAfA ir dibināta 2013. gadā, un tā pulcē kopā valdības un uzņēmumus, izglītības un apmācības sniedzējus, sociālos partnerus, profesionālās iestādes un tīklus, bezpeļņas un jauniešu organizācijas, tirdzniecības kameras un daudzas citas organizācijas, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu.

EAfA dalībnieki ir apņēmušies rīkoties, lai uzlabotu māceklības kvalitāti, piedāvājumu un reputāciju.

Kāpēc to dibināja?

Ekonomiskā krīze 2008. gadā sevišķi smagi skāra jauniešus, un Eiropā strauji pieauga jauniešu bezdarbs. Lai gan vairākumā valstu šie rādītāji pēdējos gados ir sākuši kristies, augstais jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir satraucošs.

Māceklību atzina par īpaši efektīvu veidu, kā palīdzēt jauniešiem atrast darbu, jo, mācoties skolā un veicot apmācību darbavietā, viņi gūst unikālu prasmju kopumu, kas ir vajadzīgs mūsdienu darba devējiem.

Ko EAfA jau ir sasniegusi?

Alianses sasniegumi līdz 2017. gada martam ir šādi:

 • 35 iesaistītas valstis;
 • doti vairāk nekā 200 dalībnieku solījumi, koncentrējoties uz kvalitāti, piedāvājumu, reputāciju un mobilitāti;
 • mobilizētas vairāk nekā 500 000 apmācības un darba iespējas jauniešiem;
 • ES dalībvalstis ir iekļāvušas māceklību savās jauniešu garantiju shēmās, kā rezultātā līdz 2016. gadam bija izteikti 390 000 piedāvājumi.

Kāpēc piedāvāt māceklību?

Māceklība ir lielisks veids, kā ievest jauniešus ar svaigām idejām jūsu uzņēmumā un apmācīt viņus atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā arī mazināt profesionālo iemaņu trūkumu. Arī finansiāls atbalsts ir pieejams, pateicoties tādām programmām kā Garantija jauniešiem.

Kādi ir ieguvumi, pievienojoties EAfA?

Kļūstot par alianses dalībnieku, jūs iegūstat paaugstinātu redzamību un piekļuvi Eiropas māceklību tīklam, kur varat apmainīties ar paraugpraksēm un mācīties no citu pieredzes. Jūs saņemsiet informāciju par pamatnostādnēm, praktiskiem rīkiem, ziņojumiem un finansēšanas iespējām, kā arī uzaicinājumus uz attiecīgiem darbsemināriem un pasākumiem.

Kā mana organizācija var pievienoties aliansei?

Jūsu organizācija var pievienoties EAfA, paužot īsu solījumu un nosūtot to uz e-pastu: empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Šis solījums var attiekties uz vienu no šādām jomām:

 • esošas programmas vai iniciatīvas atjaunošana;
 • jaunas partnerības vai pilotshēmas uzsākšana;
 • māceklības uzsākšana jaunā valstī;
 • mobilitātes veicināšana;
 • darbs pie kvalitātes;
 • informētības un pievilcības vairošana vai citas būtiskas darbības.

Pēc tam jums vismaz reizi gadā, izmantojot tiešsaistes apsekojumu, būs jāsniedz informācija par jūsu darbībām un solījuma rezultātiem.

Kur mana organizācija var uzzināt sīkāku informāciju?

Apmeklējiet tīmekļa vietni http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=lv, lai uzzinātu vairāk par aliansi un to, kā aizpildīt solījuma veidlapu. Ir arī izveidota EAfA LinkedIn grupa, kurai varat pievienoties vai nosūtīt jebkādus jautājumus pa e-pastu uz adresi empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu).

 

Saistītās saites

Eiropas Māceklību alianse

Garantija jauniešiem

 

Papildu informācija

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet savu EURES padomdevēju

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES Darbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES Pasākumu kalendārs

Turpmākie Pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

EURES sociālajā tīklā Google+

Sīkāka informācija

Temati
 • ES mobilitātes instrumentu kopums
 • Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumi
 • Ziņas/ziņojumi/statistika
 • Jaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.