Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Αυγούστου 2017Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος: Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση υψηλού επιπέδου στη Μάλτα για να εορτάσει τα επιτεύγματά της κατά τα τελευταία τέσσερα έτη και να εξετάσει τις μελλοντικές της προοπτικές. Θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτήν τη μοναδική σύμπραξη καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν σε αυτήν επιχειρήσεις και οργανισμοί από ολόκληρη την Ευρώπη.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Τι είναι η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας;

Η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, που θεσπίστηκε το 2013, αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο συνεργάζονται κυβερνήσεις με επιχειρήσεις, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς και δίκτυα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανώσεις νεολαίας, εμπορικά επιμελητήρια και άλλους φορείς, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Τα μέλη της συμμαχίας έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της ποιότητας, της παροχής και της εικόνας των θέσεων μαθητείας.

Γιατί ιδρύθηκε;

Η οικονομική κρίση του 2008 έπληξε ιδιαίτερα έντονα τους νέους και εκτόξευσε στα ύψη την ανεργία των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρότι τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά της ανεργίας των νέων έχουν αρχίσει να μειώνονται στις περισσότερες χώρες, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων εξακολουθούν να προβληματίζουν.

Οι θέσεις μαθητείας αναγνωρίστηκαν ως ένας τρόπος που βοηθά ιδιαίτερα αποτελεσματικά τους νέους να βρουν εργασία, καθώς ο συνδυασμός σχολικής μάθησης και πρακτικής κατάρτισης σε χώρο εργασίας τους παρέχει το μοναδικό μείγμα ικανοτήτων που χρειάζονται οι σύγχρονοι εργοδότες.

Τι έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας;

Μέχρι τον Μάρτιο του 2017, τα επιτεύγματα της συμμαχίας ήταν τα ακόλουθα:

 • Συμμετείχαν 35 χώρες
 • Υποβλήθηκαν πάνω από 200 δηλώσεις δέσμευσης μελών, με επίκεντρο την ποιότητα, την παροχή, την εικόνα και την κινητικότητα
 • Δημιουργήθηκαν πάνω από 500 000 ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέους
 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ περιέλαβαν τις θέσεις μαθητείας στα προγράμματά τους «Εγγυήσεις για τη νεολαία», με αποτέλεσμα μέχρι το 2016 να έχουν δημιουργηθεί 390 000 θέσεις μαθητείας.

Ποιος ο λόγος παροχής θέσης μαθητείας;

Οι θέσεις μαθητείας είναι ένας σπουδαίος τρόπος να προσελκύσετε στην επιχείρησή σας νέους με καινούργιες ιδέες, να τους καταρτίσετε έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας και να καλύψουν τα κενά σε δεξιότητες. Παρέχεται επίσης χρηματοδοτική στήριξη μέσω προγραμμάτων όπως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία.

Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας;

Η συμμετοχή στη συμμαχία αυξάνει την προβολή της και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θέσεων μαθητείας στο οποίο μπορείτε να ανταλλάσσετε βέλτιστες πρακτικές και να μαθαίνετε από τις εμπειρίες των άλλων. Θα ενημερώνεστε για κατευθυντήριες γραμμές, πρακτικά εργαλεία, εκθέσεις και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, και θα λαμβάνετε προσκλήσεις για συμμετοχή σε συναφή εργαστήρια και εκδηλώσεις.

Πώς μπορεί ο οργανισμός μου να συμμετάσχει στη συμμαχία;

Ο οργανισμός σας μπορεί να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας υποβάλλοντας σύντομη δήλωση δέσμευσης, στη διεύθυνση: empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Η εν λόγω δήλωση δέσμευσης μπορεί να καλύπτει έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • αναβάθμιση υφιστάμενου προγράμματος ή πρωτοβουλίας,
 • έναρξη νέας σύμπραξης ή πιλοτικού προγράμματος,
 • δημιουργία θέσεων μαθητείας σε νέα χώρα,
 • διευκόλυνση της κινητικότητας,
 • βελτίωση της ποιότητας,
 • ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της ελκυστικότητας ή άλλες συναφείς ενέργειες.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να υποβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας και τα αποτελέσματα της δέσμευσής σας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μέσω επιγραμμικής έρευνας.

Πού μπορεί να απευθυνθεί ο οργανισμός μου για περισσότερες πληροφορίες;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ec.europa.eu/apprenticeships-alliance για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμαχία και τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης δέσμευσης. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας (EAfA) στο LinkedIn, ή μπορείτε να αποστείλετε τυχόν απορίες σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu) .

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Εγγυήσεις για τη νεολαία

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε σύμβουλο EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς επιγραμμικές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Το EURES στο Google+

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Εργαλειοθήκη ΕΕ για την κινητικότητα
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Ειδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχεία
 • Νεολαία
Σχετικές ενότητες
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.