Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel1 augusti 2017Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

I rampljuset: Europeiska alliansen för lärlingsutbildning

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning (EAfA) organiserade nyligen ett högnivåarrangemang på Malta för att fira sina prestationer under de senaste fyra åren och för att se framåt. Vi tyckte att det vore bra att titta lite närmare på detta unika partnerskap och hur företag och organisationer i hela Europa kan delta.

In the spotlight: The European Alliance for Apprenticeships

Vad är den europeiska alliansen för lärlingsutbildning?

EAfA lanserades 2013 och sammanför statliga myndigheter med företag, utbildningsorganisationer, arbetsmarknadens parter, yrkesorganisationer och -nätverk, ideella organisationer och ungdomsorganisationer, handelskammare osv. för att ta itu med ungdomsarbetslösheten.

EAfA:s medlemmar är inriktade på att vidta åtgärder för att stärka kvaliteten på samt utbudet och bilden av lärlingsutbildningar.

Varför inrättades alliansen?

Den ekonomiska krisen 2008 drabbade ungdomar särskilt hårt, och ungdomsarbetslösheten steg över hela Europa. Även om denna har börjat falla i de flesta länder under de senaste åren är den höga ungdomsarbetslösheten fortfarande ett problem.

Lärlingsutbildningar uppmärksammades som ett särskilt effektivt sätt att hjälpa ungdomar att hitta anställning, eftersom kombinationen av lärande i skolan och utbildning på arbetsplatsen ger dem den unika kompetensblandningen som moderna arbetsgivare behöver.

Vad har EAfA åstadkommit hittills?

I mars 2017 inkluderade alliansens resultat följande:

  • 35 länder deltog.
  • Över 200 åtaganden gjorda av medlemmar, med inriktning på kvalitet, utbud, framtoning och rörlighet.
  • Över 500 000 utbildnings- och jobbmöjligheter för ungdomar har tagits i anspråk.
  • EU:s medlemsstater har inkluderat lärlingsutbildning i sina ungdomsgarantiprogram, vilket resulterat i 390 000 erbjudanden fram till och inklusive 2016.

Varför erbjuda en lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildningar är ett bra sätt att få ungdomar med nya idéer till ditt företag och utbilda dem för att möta företagets behov och komma till rätta med kompetensbrister. Det finns också ekonomiskt stöd tillgängligt via program som t.ex. ungdomsgarantin.

Vad är fördelarna med medlemskap i EAfA?

Att bli medlem i alliansen ger ökad synlighet och tillgång till ett europeiskt nätverk av lärlingsutbildningar där du kan dela med dig av dina bästa metoder och lära av andras erfarenheter. Du får information om riktlinjer, praktiska verktyg, rapporter och finansieringsmöjligheter, samt inbjudningar till aktuella seminarier och evenemang.

Hur kan min organisation gå med i alliansen?

Din organisation kan gå med i EAfA genom att göra ett kort åtagande och skicka det till empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu). Detta åtagande kan omfatta ett av följande områden:

  • Utökning av ett befintligt program eller initiativ.
  • Starta ett nytt partnerskap eller pilotprogram.
  • Starta lärlingsutbildning i ett nytt land.
  • Underlätta rörlighet.
  • Arbeta med kvalitet.
  • Bygga upp medvetenhet och dragningskraft eller andra relevanta åtgärder.

Därefter måste du lämna information om dina aktiviteter och resultaten av åtagandet minst en gång om året via en online-undersökning.

Var kan min organisation få reda på mer?

Besök ec.europa.eu/apprenticeships-alliance för att få reda på mer om alliansen och hur du gör ett åtagande. EAfA har också en LinkedIn-grupp som du kan gå med i eller mejla på empl-eafaatec [dot] europa [dot] eu (empl-eafa[at]ec[dot]europa[dot]eu) och ställa frågor.

 

Länkar:

Europeiska alliansen för lärlingsutbildning

Ungdomsgarantin

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på webben

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Teman
EU-verktygslåda för mobilitetArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikUngdom
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.