Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva18. října 2018Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Sociální podnik: podnikání se sociálním dopadem

Od roku 2010 byla klíčovým prvkem strategie EU Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění podpora podnikání a samostatné výdělečné činnosti.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Jak upozornila Evropská komise, podnikavost a samostatná výdělečná činnost pomáhají vytvářet pracovní místa, rozvíjet dovednosti a dávají nezaměstnaným a zranitelným osobám příležitost plně se zapojit do společenského a hospodářského života.

Osoby samostatně výdělečně činné, které tvoří 14 % celkové zaměstnanosti, plní v hospodářství EU významnou úlohu. Z nejnovějších údajů Eurostatu vyplývá, že v roce 2016 bylo v EU samostatně výdělečně činných 30,6 milionu osob ve věku 15–64 let. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky představují 99 % všech podniků v EU a zajišťují dvě třetiny veškeré zaměstnanosti, je zřejmé, proč Komise tyto podniky podporuje.

Za účelem podpory podnikání a samostatné výdělečné činnosti Komise:

 • klade důraz na začínající podniky zakládané nezaměstnanými a lidmi ze zranitelných skupin,

Sociální podnik: podnik s lidskou tváří

V uplynulých letech rostl v celé Evropě zájem o sociální podniky. Například ve Španělsku existuje asi 43 000 sociálních podniků, které přímo či nepřímo vytvářejí více než 2,2 milionu pracovních míst, jak se uvádí ve studii zadané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Z téže zprávy vyplývá, že obrat sociální ekonomiky tvoří 10 % vnitrostátního HDP.

Vzestup sociálních podniků je dán stále větším uznáním úlohy, kterou mohou plnit v boji proti společenským a environmentálním výzvám a při stimulaci hospodářského růstu podporujícího začleňování. Tím, že se zaměří na lidi, vytvářejí smysl pro sociální soudržnost a podporují společné blaho.

Základní rysy sociálních podniků

Sociální podniky:

 • slouží zájmu společenství (sociální, společenské, environmentální cíle), nikoliv maximalizaci zisku,
 • jsou inovativní povahy tím, jaké zboží či služby nabízejí, a tím, jakou mají organizaci či jaké mají výrobní metody,
 • zaměstnávají nejzranitelnější osoby ve společnosti (sociálně vyloučené osoby), čímž přispívají k sociální soudržnosti, zaměstnanosti a snížení nerovností.

Podle Komise musí sociální podnik také splňovat tyto podmínky:

 • vyvíjet hospodářskou činnost,
 • sledovat výslovně a primárně určitý sociální cíl,
 • mít omezení, pokud jde o rozdělování zisků a/nebo aktiv,
 • být nezávislý,
 • mít inkluzivní správu.

V některých členských státech jsou tyto podniky stále v plenkách, ale i tak již mají sociální dopad.

Osvědčené postupy Klimax Plus v Řecku

Klimax Plus vyvíjí udržitelné podnikatelské činnosti v oblasti sociální a zelené ekonomiky prostřednictvím individualizované pracovní integrace osob, které mají problémy s duševním zdravím, a sociálně vyloučených osob (např. bezdomovců, Romů, bývalých vězňů, uprchlíků a přistěhovalců). Toto řecké sociální družstvo, které bylo založeno v roce 2005, získává příjmy sběrem papíru a recyklačními službami pro společnosti soukromého sektoru (např. zdravotnické společnosti, nemocnice, bankovní skupiny) a orgány veřejné správy. Nabízí též stravovací služby a provozuje restauraci. V jeho kulturním středisku Porfyra se mohou setkávat lidé z různého kulturního a sociálního prostředí a dělit se o zkušenosti a nápady. Rovněž se zde mohou něco dozvědět o duševních nemocech a sociálním vyloučení. Středisko mohou využívat také třetí strany k pořádání kulturních, školicích a podnikových akcí.

Klimax Plus má též vlastní on-line rozhlasovou stanici, jejíž program kombinuje zábavu s informacemi o znevýhodněných osobách. Zaměstnanci se také mohou zapojit do výroby nástěnných hodin. Doposud toto sociální družstvo zaměstnalo více než 150 lidí.

 

Související odkazy:

Podnikání a samostatná výdělečná činnost

Evropská komise

Eurostat

Zaměstnanost a sociální inovace

Evropský sociální fond

Studie zadaná Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu

Sociální dopad

Klimax Plus

Sociální družstvo

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Obchod / Podnikání
 • Osvědčené postupy EURES
 • Externí zainteresované strany
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.