Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel18 juni 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Så har covid-19 förändrat våra arbetssätt

Covid-19 har förändrat våra liv på många plan, inte minst när det gäller hur vi arbetar. Vi har börjat använda tekniken på nya sätt och balansen mellan arbete och privatliv har förändrats. Allt detta påverkar dessutom hur de flexibla arbetsformerna kommer att se ut i framtiden.

Four ways COVID-19 has changed the way we work
Shutterstock

I den här artikeln tar vi upp de fyra största förändringarna i vårt sätt att arbeta.

1. Intensifierad teknikanvändning

Covid-19-pandemin medförde att miljontals människor runt om i världen fick börja arbeta hemifrån. Denna anpassning hade inte varit möjlig utan teknikens hjälp. Att kunna ha ett nära samarbete i en arbetsgrupp trots fysiska avstånd skulle i många fall vara omöjligt utan dagens onlineverktyg. Personliga möten har ersatts med webbkonferenser via verktyg som Zoom och Microsoft Teams, vilka gör det möjligt att delta i möten från sitt eget vardagsrum och dessutom sparar tid och pengar. De här onlineverktygen medger distansarbete och gör att människor kan hålla kontakten även i karantäntider. De gör det enkelt att arbeta hemifrån och samarbeta om gemensamma projekt.

2. Balansen mellan arbete och privatliv

När företagen insåg att det inte längre var säkert att gå till jobbet började allt fler anställda och arbetsgivare att arbeta hemifrån, många av dem för första gången. På så sätt har många sluppit långa resor till och från jobbet med kollektivtrafiken eller att sitta i bilköer. Detta har gjort att arbetstagare fått mer tid över till annat och därigenom har uppnått en bättre balans mellan arbete och privatliv än tidigare.   Många arbetstagare har inte behövt gå upp lika tidigt på morgnarna längre, eller så har de haft mer tid över åt att äta frukost eller ta en promenad med hunden innan de påbörjar sin arbetsdag.

3. Kommunikation

Man kan tro att distansarbete automatiskt leder till att kommunikationen med kollegorna försämras, men så är det långt ifrån alltid. Pandemin har tvingat företagen att ställa om till distansarbete och visat dem att kommunikationen inte behöver bli lidande trots fysiska avstånd. Fler företag har börjat använda olika samarbetsverktyg som gör det möjligt att föra diskussioner och hålla möten online. Verktygen har naturligtvis även kunnat användas för att umgås, till exempel genom videosamtal med en kollega under lunchrasten.

4. Flexibilitet

Tidigare har det funnits ett visst motstånd hos arbetsgivare när det gäller distansarbete och flexibla arbetstider. De här arbetsformerna förutsätter att arbetsgivaren litar på att de anställda fortsätter att vara produktiva och utför arbetsuppgifter av god kvalitet trots att de inte kan övervakas på samma sätt. Det är troligt att fler arbetsgivare kommer att vara positivt inställda till distansarbete efter pandemin, med tanke på att många av dem nu tvingats prova detta sätt att arbeta. Detta kan leda till att arbetet blir mer flexibelt på många företag. Att jobba hemifrån passar inte alla, men många fler människor har nu fått prova på att styra sin egen arbetstid och anpassa sig till denna nya arbetsform. För många arbetstagare har det dessutom lett till ökad produktivitet. Pandemin har visat att det inte bara finns ett bra sätt att arbeta, utan många.

Karantänen på grund av covid-19 har tillfälligt förändrat vårt sätt att arbeta, och för en del företag kan denna förändring komma att bli bestående.

För fler tips om distansarbete, läs vår artikel Så gör du för att vara produktiv när du arbetar hemifrån.

 

Länkar:

Zoom

Microsoft Teams

Så gör du för att vara produktiv när du arbetar hemifrån

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Råd och tips
 • Nyheter/rapporter/statistik
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.