Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel11 oktober 2019Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 5 min

Yrkesvägledning: Stöd till morgondagens arbetskraft

Att gå från heltidsstuderande till heltidsanställd är aldrig ett enkelt steg. Oavsett om du kommer från skola, universitet eller yrkesutbildning kan övergången till arbetslivet vara svår. Men bra stöd kan hjälpa dig att klara av övergången. Vi har träffat Paul Kitchen, yrkesvägledare/mentor vid University of Nottingham, för att få reda på mer om de råd som han erbjuder morgondagens arbetskraft.

Career mentoring: Supporting the workforce of tomorrow
EURES

Kan du berätta lite om dig själv och din roll som mentor?

Jag utexaminerades från Nottingham University 1983. Trots att jag var intresserad av att bli skolpsykolog började jag inom affärsvärlden, utan att veta någonting om hur man verkligen skulle lyckas. En rad olika arbetsuppgifter ledde till att jag specialiserade mig på företagsutveckling, särskilt vad gäller utveckling av partnerskapsstrategier. Nu har jag ett eget företag som hjälper småföretag att växa.

För drygt tre år sedan vände sig universitetet till före detta studenter i en satsning för att uppgradera sitt stöd till studerande på grundutbildningsnivå och till studenter som nyligen avslutat utbildningen. I min roll som mentor har jag åtagit mig att hjälpa unga människor i början av sin karriär, men också att investera i livslångt lärande för mig själv.

Vilken typ av stöd erbjuder du i allmänhet dina studenter?

Jag hjälper mina adepter med hur man närmar sig och förbereder sig för affärsvärlden, oavsett om det rör sig om praktik eller jobb. Studenterna väljer sina mentorer på grundval av bakgrund, erfarenhet och kompetens, så det bör finnas en nära koppling ur adeptens perspektiv.

Stödet omfattar intervjuers struktur, utfrågningstekniker, vad arbetsgivarna söker, hur man ska skriva en meritförteckning och ett följebrev, vilket språk som används och mötestempo. Ibland får studenterna insikt om vissa av sina styrkor och svagheter i takt med att samtalet utvecklas och detta hjälper dem att förstå vilken roll som kan passa för dem.

Förutom att du hjälper studenterna med praktiska saker som att skriva meritförteckningar och förbereda dem för intervjuer så ger du dem också emotionellt stöd. Kan du berätta om detta?

Det är här relationen lyckas eller misslyckas. Detta är inte en tillfällig bekantskap. Du samarbetar med ett enda mål: att förbereda studenten för arbetslivet. Det innebär ett åtagande från båda parter. Precis som i alla relationer är det viktigt att förstå ramarna för relationen och fastställa vissa regler och gränser.

Studenterna är fulla av tvivel, men ändå beredda att ta oförutsedda risker och de är orädda. De flesta har lärt sig att jämföra sina resultat med sina kamraters, i stället för med sina egna normer. Att hjälpa dem att frigöra sig från andras förväntningar och att sätta upp realistiska förväntningar för dem själva är av avgörande betydelse.

Jag har upptäckt att detta är en hörnsten i att bygga upp förtroende. När du fattar dina egna beslut om din framtid i stället för att försöka uppfylla andra människors förväntningar bekräftar du att vad du vill har betydelse. Du är betydelsefull. Du söker också inom dig själv för att hitta svaren och när du hittar dem börjar du tro på din förmåga att bygga din framtid.

Studenterna kan och slutför hela denna resa för sig själva. Mentorn finns där för att ge råd under vägen. För mig personligen gör den insikt de får under vägen att även jag växer.

Den andra delen av affärsvärlden är förstås arbetsgivarna. Hur tror du att företagen kan bli mer attraktiva för unga?

De kan visa sitt engagemang för mångfald och inkludering, företagsansvar, miljön och de anställdas psykiska hälsa. Jag skulle rekommendera att man gör videointervjuer med verkliga utexaminerade som är högt värdesatta medarbetare för att visa hur de övervann de utmaningar de ställdes inför och hur de utvecklats i företaget.

Arbetslivet förändras snabbt. Hur tror du att det påverkar studenterna, deras förmåga att hitta arbete och deras förmåga att anpassa sig till nya arbetsmiljöer?

Det är tufft när de inte har någon erfarenhet alls av olika arbetsmiljöer. De goda nyheterna är dock att arbetsgivarna börjar inse att det inte kommer att fungera för dem att anställa enbart utifrån erfarenhet då vi kommer in i den fjärde industriella tidsåldern.

Maskininlärning, artificiell intelligens och automatisering håller snabbt på att förändra de kriterier som arbetsgivarna använder för att hitta begåvningar. Problemlösningsförmåga, uthållighet och kreativitet håller på att bli allt viktigare på arbetsplatsen, och våra sociala färdigheter blir också allt mer uttalade. Den största delen av vår tid kommer att ägnas åt arbete i små grupper som försöker samverka med teknik för att uppnå bästa resultat. Att vara mänsklig kommer att bli ett mått som arbetsgivarna kommer att hitta ett sätt att mäta.

Vi måste se till att vi är anpassningsbara och öppna för att lära. Detta gör att studenterna har goda förutsättningar, då de har de färdigheter som krävs för att lära sig och förmåga att växa. De kommer att behöva utveckla en passion och ett engagemang för livslångt lärande och tillämpa nya kunskaper på arbetet, för att hjälpa de företag som de arbetar för att bli så flexibla som möjligt.

Slutligen, vad är det bästa med att vara yrkesvägledare/mentor?

Att se människor lyfta. Att se människor växa är en av livets största gåvor. Den inverkan som du kan ha på självförtroende, tankesätt, gränser, tankefrihet och kreativitet är enorm. Du kan göra verklig skillnad och det är ett givande och tagande. Jag har fått goda kunskaper om olika arbetssätt och en djupare förståelse för de utmaningar som våra unga talanger står inför.

 

Länkar:

University of Nottingham

University of Nottingham – Career Mentoring

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Eurespersonal

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Externa intressenter
 • Råd och tips
 • Framgångsberättelser
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.