Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta22 Meán Fómhair 2020An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 3 nóiméad

Sé bhuntáiste a bhaineann le foireann atá ag obair ón mbaile

Chuir COVID-19 iallach ar go leor fostóirí cead a thabhairt dá bhfoireann a bheith ag obair ón mbaile. Tá rud a bhí riachtanach ar dtús ag éirí bheith ina shamhail roghnaithe oibre ar fud na hEorpa. Seo cuid de na fáthanna a bhfuil cianobair ag éirí chomh coitianta sin.

Six advantages of having staff who work from home
Shutterstock

Caighdeán agus táirgiúlacht níos airde

A bhuí le cianobair, is féidir leis an bhfoireann níos mó ama a chaitheamh lena dteaghlach agus lena ndaoine muinteartha agus cothromaíocht mhaith oibre is saoil a choinneáil. Léirítear i mórán staidéar go bhfuil sé seo riachtanach chun a bheith níos sona ag an obair; agus déanann fostaithe sona obair ar chaighdeán níos airde. Ina theannta sin, is minic a bhíonn níos lú tairgiúlachta ag baint le hobair in oifigí plean oscailte de bharr chur isteach agus easpa príobháideachta i gcoitinne.

Tuilleadh ama chun obair a dhéanamh

Caitheann go leor fostaithe, go háirithe iad siúd atá lonnaithe i gcathracha móra, na céadta uair an chloig in aghaidh na bliana ag taisteal chuig an obair agus ón obair. Ní hamháin go bhfuil an chomaitéireacht strusmhar go meabhrach agus go fisiciúil, ach glactar go leor ama freisin – ar acmhainn luachmhar é do dhaoine a bhfuil ualach mór oibre orthu. Agus nascann sé seo lenár bpointe thuas faoi tháirgiúlacht.

Níos mó coigilte do chách

Tá tairbhí airgeadais d‘fhostóirí agus d’fhostaithe araon ag baint le socruithe solúbtha san ionad oibre freisin. Agus níos lú daoine ag obair san oifig, is féidir le cuideachtaí a gcostais fóntais a laghdú nó an buiséad atá acu le haghaidh sneaiceanna oifige agus gníomhaíochtaí san ionad oibre a ísliú. Idir an dá linn, is féidir le fostaithe go leor a choigilt ar chostais chomaitéireachta, ar cheannacháin éadaí oibre agus ar chostais lóin. Ina theannta sin, roghnaíonn go leor gnólachtaí a gcuid oifigí a lonnú i gcathracha móra a bhfuil costais arda maireachtála ag baint leo. Ligeann cianobair d’fhostaithe a bheith ag obair ó áiteanna níos saoire ina bhfuil sé ar a n-acmhainn caighdeán na beatha níos fearr a bheith acu.

Tuilleadh roghanna earcaíochta

Tá níos mó roghanna ag cuideachtaí a chuireann teilea-obair ar fáil maidir le baill foirne nua á n-earcú acu. Níl fostóirí teoranta a thuilleadh do dhaoine a fhostú a chónaíonn laistigh d’fhad comaitéireachta chun na hoifige nó atá toilteanach aistriú idir cathracha. Le teilea-obair ligtear do ghnólachtaí an t-iarrthóir foirfe a aimsiú, beag beann ar a suíomh, agus airgead a choigilt ar phacáistí athlonnaithe.

Níos lú laethanta breoiteachta

Is fearr a bheith ag obair ón mbaile má tá slaghdán nó tinneas boilg ort. Is féidir le fostaithe a bhfuil tinneas éadrom orthu an chuid is mó den obair a dhéanamh fós mura bhfuil ceanglas orthu dul chun na hoifige. Cuireann sé seo cosc freisin ar scaipeadh víreas ag an obair.

Tá an teicneolaíocht againn

Is é COVID-19 an tiománaí is mó a spreag an claochlú digiteach, rud a léiríonn do ghnólachtaí ar fud an domhain nach gá dá bhfoireann a bheith lonnaithe in oifig chun obair a dhéanamh. Leis an oiread sin uirlisí ar fáil ar líne, níl ach nasc idirlín maith ag teastáil chun cur ar chumas fostaithe comhoibriú agus cumarsáid a dhéanamh go cianda, agus dul chun cinn á rianú ag fostóirí agus monatóireacht á ndéanamh ag fostóirí ar a gcuid oibre.

Níl oifig ag teastáil uait chun comhoibriú le do chomhghleacaithe agus chun a bheith táirgiúil ag an obair. Féach ar ár n-alt Top 8 online collaboration tools for remote teams chun foghlaim conas a bheith i do bhall foirne ón mbaile.

 

Naisc ghaolmhara:

Top 8 online collaboration tools for remote teams

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Drop’pin@EURES

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Geallsealbhóirí seachtracha
 • Leideanna agus Moltaí
 • Treochtaí earcaíochta
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.