Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta27 Meitheamh 2017An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Cáilíocht agus cainníocht ar fáil ag aonach poist sa tSlóvaic

Tá línéir chúrsála agus cuideachtaí tógála ar fud na mór-roinne ag cur fáilte roimh fhostaithe nua ón tSlóvaic a bhuíochas do Lá Fostaíochta Eorpach.

Quality and quantity on offer at Slovakian jobs fair
EURES SK

Ghlac breis agus 200 taispeántóir intíre agus eachtracha páirt in Job Expo 2017 in Nitra, an tSlóvaic, i mí Aibreáin, agus chuir 50 acu siúd deiseanna fostaíochta i láthair ag pailliún na Laethanta Fostaíochta Eorpacha. I measc na dtaispeántóirí bhí fostóirí, ionadaithe ó sheirbhísí fostaíochta príobháideacha agus líonraí faisnéise AE atá lonnaithe sa tSlóvaic.   Bhí Comhairleoirí EURES as 10 dtír ann freisin. 

Tá Serge Terburg ina bhainisteoir limistéir, Theas, ag Grúpa Alertec san Ísiltír, a dhéanann speisialtóireacht in earcaíocht le haghaidh na n-earnálacha teicniúla agus tógála. "Chuir EURES fáilte ó chroí romhainn," a deir sé. "Labhraíomar le go leor cuardaitheoirí poist, agus chuir na chéad oibrithe tús cheana féin lenár gcliant. Mar gheall ar ardcháilíochtaí na n-oibrithe Slóvacacha, mar aon le scileanna maithe Béarla, táimid féin agus tá ár gcliaint an-sásta."

Bhí Stefan Liebig, stiúrthóir bainistíochta ag gníomhaireacht phost na Slóvaice, Backup, sásta leis na torthaí freisin. "Tá triúr iarrthóirí cheana féin atá ag obair le príomhlíne chúrsála abhann agus iad sásta lena bhfostaíocht nua, a deir sé"  “Ina theannta sin, tá ceathrar iarrthóirí againn ag an dara céim den agallamh do líne chúrsála abhann A-ROSA sa Ghearmáin. Maidir le longa cúrsála aigéin, tá conarthaí á n-ullmhú againn le triúr iarrthóirí. Tríd is tríd, bhí rath ag baint leis agus bhíomar in ann dul i dteagmháil le cliaint fhéideartha."

Sa dá lá den aonach, thug 6,500 duine cuairt ar phailliún Laethanta Fostaíochta na hEorpa le faisnéis a fháil ar obair thar lear. I measc na dtaispeántóirí a bhí ann ná Comhairleoirí EURES ó Phoblacht na Seice, ón Ungáir, ón Ostair, ón bPolainn, ón mBulgáir, ón Ísiltír, ón nGearmáin, ón tSualainn, ón bhFionlainn agus ón Liotuáin.

Deir Comhairleoir EURES Sualannach, Olof Person: "Tairgeadh roinnt iarrthóirí an-ábhartha ag an aonach i ndáil le riachtanais na Sualainne. Ní mór dúinn a mheas, ní hamháin an méid, ach an caighdeán freisin. Bhuail mé le roinnt iarrthóirí a raibh beagán Sualainnise acu, rud nach dtarlaíonn go minic.  Táimid ag tnúth le filleadh an bhliain seo chugainn."

Deir Annabelle Schmitt, Comhairleoir EURES atá lonnaithe in Dortmund: "Bhí suim ag an gcuid is mó de na cuardaitheoirí poist ar labhraíomar leo - caoga nó seasca ar a laghad - i bhfáilteachas. Lasmuigh d'earnálacha scroige, amhail lóistíocht, tógáil agus TF, bhí roinnt múinteoirí ann a bhfuil scileanna den scoth Gearmáinise acu a bhfuil suim acu in obair sa Ghearmáin, mar aon le poitigéir saotharlainne agus múinteoir naíscoile. Beimid i dteagmháil leis na hiarrthóirí go léir a thug CVanna dúinn agus a bhfuil tacaíocht lena gcuardach poist ag teastáil uathu."

Thairg taispeántóirí iomlán de 4,258 folúntas poist, go príomha in earnálacha na tógála, an chúraim sláinte agus an fháilteachais, agus i ngairmeacha amhail siúinéirí, gaibhneoirí, táthairí, oibreoirí agus tiománaithe. Ba iad poist ar longa cúrsála ar fud na hEorpa ina ngnéithe nua i mbliana. 

Bhí 435 agallamh ag fostóirí thar lear le cuardaitheoirí poist sa dá lá den aonach agus tá sé beartaithe acu tús a chur le fostaíocht le 294 iarrthóirí rathúla. I litir chuig taispeántóirí i ndiaidh an imeachta, dúirt Comhordaitheoir Náisiúnta EURES na Slóvaice, Matus Caban, "Táimid muiníneach go raibh aonach poist na bliana seo ina chuidiú leat na hiarrthóirí oiriúnacha le haghaidh d'fholúntas a aimsiú, agus freisin táim ag tnúth le fáilte a chur romhat ag aonach na bliana seo chugainn!"

 

Naisc ghaolmhara:

Job Expo 2017

Grúpa Alertec

Gníomhaireacht Phost na Slóvaice, Backup

 

Léigh tuilleadh:

Aimsigh Comhairleoir EURES

Dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

EURES ar Google+

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Cleachtas is fearr EURES
 • Geallsealbhóirí seachtracha
 • Laethanta Fostaíochta/Imeachtaí
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.