Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta28 Bealtaine 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Conas d’oifig bhaile a dhéanamh níos glaise

D’éirigh an obair ón mbaile ina cuid dhílis den ghnáthshaol nua de bharr phaindéim COVID-19 thar an mbliain seo a chuaigh thart agus is amhlaidh a bheidh an scéal do chuid mhór fostaithe go ceann i bhfad. Chun do tháirgiúlacht a uasmhéadú agus chun cabhrú leis an bpláinéad, déan d’oifig bhaile níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ach na cúig leid shimplí seo uainn a leanúint!

How to make your work-from-home setup greener
EURES

1. Bain úsáid as troscán oifige athláimhe

Cé nár shamhlaigh cuid mhór dínn roimh an bpaindéim go mbeimis ag obair ón mbaile, thuigeamar roimh i bhfad nach rabhamar ullamh do dhéanamh amhlaidh. Le himeacht ama, chonaiceamar nach raibh sé inbhuanaithe ár gcuid oibre a dhéanamh ag an tábla cistine agus gur theastaigh leagan amach níos compordaí uainn. In ionad deasca nua agus cathaoireacha oifige nua a cheannach, déan iarracht deasca agus cathaoireacha athláimhe a aimsiú ar líne nó i siopaí carthanais. Bíodh samhail seanré nó samhail nua iontu, ní bheidh a fhios agat cad a aimseoidh tú!

2. Athraigh go gléasanna atá coigilteach ar fhuinneamh

In ionad gach rud a fhágáil casta as agus tú ag taisteal chun na hoibre, is féidir go mbeidh ort do shoilse a fhágáil ar siúl i d’oifig bhaile le linn an lae chun do chuid oibre a dhéanamh. Ní nach ionadh, beidh cumhacht bhreise ag teastáil chun na soilse a fhágáil ar siúl agus chun gléasanna amhail ríomhairí a chumhachtú le linn an lae agus is dóigh go mbeidh tionchar aige sin ar do bhille leictreachais. Cé gur féidir go ndéanfaidh d’fhostóir ranníocaíocht i leith do bhillí méadaithe, d’fhéadfá difear a dhéanamh trí athruithe beaga a dhéanamh, amhail d’oifig a shuí in aice le fuinneog lena ligtear a lán solais nádúrtha isteach nó bolgáin LED atá tíosach ar fhuinneamh a úsáid, agus d’fhéadfá cabhrú leis an bpláinéad an tráth céanna.

3. Ná húsáid printéir

Is féidir leat dochar mór a dhéanamh don chomhshaol nuair a úsáideann tú printéir sa bhaile, toisc nach n-athchúrsáiltear cartúis dúigh i bhformhór na gcásanna. Mura féidir leat déanamh gan phrintéir, déan breithniú ar chartúis athchúrsáilte a athlíontar agus a athdhíoltar a úsáid. Ní hamháin go bhfuil siad sin níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, ach tá siad níos saoire i bhformhór na gcásanna freisin! Is féidir leat breithniú a dhéanamh ar pháipéar athchúrsáilte a úsáid freisin, mura ndearna tú amhlaidh cheana féin.

4. Ná ceannaigh do lón gach lá

Cé go bhfuil sé éasca agus áisiúil lón a cheannach ar an mbealach chun na hoibre, go háirithe i gcás ina bhfuil d’oifig lonnaithe in aice le siopaí grósaera agus le caiféanna, is minic a bhíonn a lán pacáistíochta plaistí i gceist le ceapairí agus sailéid atá le tabhairt leat. Bealach simplí chun do dhramhaíl laethúil a laghdú agus chun airgead a choigilt is ea béilí a ullmhú sa bhaile gach lá. Is féidir leat dramhaíl a laghdú freisin trí do chupán tae nó caife féin a dhéanamh sa bhaile gach maidin seachas é a cheannach ar an mbealach chun na hoibre. Trí shrian a chur leis an úsáid a bhaineann tú as cupáin agus pacáistíocht indiúscartha, coigleoidh tú fuinneamh agus cabhróidh tú le truailliú a laghdú. Más gá duit do lón a chlúdach, b’fhiú go mór duit coimeádáin in-athúsáidte agus málaí ceapaire in-athúsáidte a úsáid seachas plaisteach aonúsáide.

5. Infheistigh sa dúlra

Is féidir leat do spás oibre a dhéanamh níos glaise go meafarach agus go fírinneach araon! Ní hamháin go gcuirfidh plandaí cuma níos fearr ar d’oifig, ach cuirfidh siad feabhas ar cháilíocht d’aeir freisin. Íonghlanann plandaí an t-aer timpeall ort agus athraíonn roinnt díobh dé-ocsaíd charbóin ina hocsaigin. Cabhraíonn sé sin leat strus a laghdú, a fhágann go mbeidh an timpeallacht níos sláintiúla agus go mbeidh tú féin níos sásta! Agus an-éileamh orthu, cuireann lile na síochána agus clóraifíteam go mór leis an áit oibre.

Is iad sin cúig cinn de na leideanna is fearr uainn le haghaidh d’oifig bhaile a dhéanamh níos glaise. Déan iarracht iad a chur i ngníomh anois!

Cuireadh an t-alt seo le chéile i gcomhpháirt le EURES, an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile.

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.