Направо към основното съдържание
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия2 Oктомври 2019 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Европейската седмица на професионалните умения 2019 насърчава професионалното образование и обучение през целия живот

Четвъртото издание на Европейска седмица на професионалните умения ще се проведе от 14 до 18 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия. Организирана от Европейската комисия в партньорство с Финландското председателство на Съвета на ЕС, седмицата ще продължи да показва важната роля на професионалното образование и обучение (ПОО) през всички етапи на живота.

European Vocational Skills Week 2019 promotes lifelong vocational education and training
European Union

Проведена за пръв път през 2016 г., Европейската седмица на професионалните умения е кампания за популяризиране на ПОО чрез разнообразни прояви в цяла Европа — на местно, регионално и национално равнище. В кампанията участват доставчици на услуги за образование и обучение, организации на гражданското общество, публични органи, стопански организации, професионални съюзи и широката общественост, обединени под общата цел да покажат ползите от ПОО и ярки примери за възможностите в Европа.

В рамките ѝ през миналата 2018 г. бяха организирани над 1800 прояви и дейности, които достигнаха до повече от 2,4 милиона души. Само от началото на тази година са регистрирани над 500 прояви и дейности, като се очаква много повече да бъдат проведени до края на годината и през самата седмица.

Интелигентен избор за всички

Въпреки че почти 80 % от всички млади хора, завършили ПОО, намират работа скоро след дипломирането си, на ПОО все още се гледа като на „втори избор“ в сравнение с по-традиционните пътища за трудова реализация. Европейска седмица на професионалните умения си поставя за цел да промени тази нагласа сред потенциалните работници и работодатели.

„Централната тема на кампанията ни тази година е „ПОО за всички — умения за цял живот“, заявява Мариан Тейсен, комисар за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. „Причината е, че искам професионалното образование и обучение да стане валиден първи избор както за младите хора, така и за възрастните. Искрено вярвам, че ПОО създава основа за съдържателна кариера и пълноценен живот.“

Преодоляване на недостига от умения

ЕС полага големи усилия за намаляване на недостига на умения в европейската икономика, пораждан от бързо променящите се потребности на пазара на труда. По време на Европейската седмица на професионалните умения се подчерта как с помощта на ПОО работодателите могат да посрещнат непрекъснато увеличаващите се нужди от умения, а именно — като създават възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация на своите работници. Това би помогнало на хората от всички възрасти да се адаптират към промените на трудовия пазар, да увеличат своя потенциал и да заемат висококачествени работни места. Освен това би помогнало на предприятията да запазят конкурентоспособност в съвременната бързо променяща се икономика.

Послание за високи постижения

Седмицата ще покаже също ярки примери за успехи в ПОО, като отдаде признание на ангажиментите на хора, организации и проекти навсякъде в Европа чрез връчването на „Награди за високи постижения в областта на ПОО“. Наградите ще отличат постижения в няколко различни категории, като носителите им ще бъдат избрани чрез гласуване от независимо жури и от обществеността.

„Европейска седмица на професионалните умения ще бъде платформа за споделяне на нашето послание за високи постижения в ПОО и бих искала то да отекне в цяла Европа — от север до юг и от изток до запад“, казва в заключение комисар Тейсен. „Преди три години поставихме началото на тази амбициозна инициатива и всяка година тя става по-добра. Всяка година посланието ни достига до повече хора и все повече хора се включват в ПОО.“

Включете се!

 

Повече информация за Европейската седмица на професионалните умения ще намерите на:

уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения 2019

интерактивната карта с проявите през Европейската седмица на професионалните умения 2019

страницата с ресурси за Европейската седмица на професионалните умения 2019

страницата на проявата във Facebook: European Vocational Skills Week 2019

уебсайт на Финландското председателство на Съвета на Европейския съюз 2019

Следвайте Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Европейска седмица на професионалните умения  в  Twitter: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Външни новини на EURES
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.