Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva2. října 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Evropský týden odborných dovedností 2019 na podporu celoživotního odborného vzdělávání a přípravy

Čtvrtý ročník Evropského týdne odborných dovedností proběhne ve dnech 14.–18. října 2019 ve finských Helsinkách. Tato akce, kterou pořádá Evropská komise v partnerství s finským předsednictvím Rady EU, bude i nadále poukazovat na hodnotu odborného vzdělávání a přípravy ve všech stádiích života.

European Vocational Skills Week 2019 promotes lifelong vocational education and training
European Union

Evropský týden odborných dovedností, který se poprvé konal v roce 2016, je každoroční kampaň zaměřená na podporu odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím kombinace akcí konaných po celé Evropě: na místní a regionální úrovni a na úrovni jednotlivých států. Tato kampaň sdružuje poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, organizace občanské společnosti, veřejné orgány, podniky, odbory a širší veřejnost s cílem zdůraznit přínosy odborného vzdělávání a přípravy a představit ty nejlepší příležitosti z celé Evropy.

Loni bylo v souvislosti s kampaní pro rok 2018 uspořádáno více než 1 800 akcí a aktivit s dosahem působnosti na více než 2,4 milionu osob. V tomto roce již bylo zaregistrováno téměř 500 akcí a aktivit, přičemž mnoho dalších se očekává po celý zbytek roku a během samotného týdne kampaně.

Inteligentní volba pro všechny

Ačkoli téměř 80 % mladých absolventů odborného vzdělávání a přípravy získává zaměstnání brzy po ukončení studia, odborné vzdělávání a příprava je ve srovnání s tradičnějšími profesními dráhami stále někdy považováno za „druhou volbu“. Evropský týden odborných dovedností si klade za cíl toto vnímání změnit jak u potenciálních zaměstnanců, tak u zaměstnavatelů.

„Hlavní motto naší kampaně v letošním roce zní ‚Odborné vzdělávání a příprava pro všechny – dovednosti pro celý život‘,“ říká Marianne Thyssenová, členka Komise odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu. „Je to proto, že si přeji, aby se odborné vzdělávání a příprava staly přesvědčivě první volbou jak pro mladé lidi, tak pro dospělé. Pevně věřím, že odborné vzdělávání a příprava představují odrazový můstek k dosažení smysluplné profesní dráhy a naplněného života.“

Snižování nedostatků v oblasti dovedností

EU usilovně pracuje na snížení nedostatků v oblasti dovedností v evropském hospodářství, které jsou způsobeny rychlými změnami v potřebách trhu práce. Evropský týden odborných dovedností zdůrazňuje, jak může odborné vzdělávání a příprava pomoci zaměstnavatelům reagovat na stále se měnící potřeby v oblasti dovedností tím, že jejich stávajícím zaměstnancům nabízí příležitosti k rozšíření dovedností nebo rekvalifikaci. To může pomoci lidem všech věkových kategorií přizpůsobit se změnám na trhu práce, posílit jejich potenciál a zastávat vysoce kvalitní pracovní místa. Odborné vzdělávání a příprava může navíc podnikům pomoci udržet si v dnešním rychle se měnícím hospodářství konkurenční výhodu.

Poselství excelence

Evropský týden rovněž představí úspěchy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to během udílení cen za excelenci v této oblasti, kdy se dostane uznání za vynaložené úsilí výjimečným osobám, organizacím a projektům. Ceny za úspěchy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou uděleny v celé řadě kategorií, přičemž výherci budou vybráni na základě hlasování poroty složené z nezávislých členů a hlasů od veřejnosti.

„Evropský týden odborných dovedností poslouží jako platforma ke sdílení našeho poselství excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Přeji si, aby toto poselství mělo ohlas v celé Evropě, od severu na jih a od východu na západ,“ dodala závěrem komisařka Thyssenová. „Před třemi lety jsme byli průkopníky této ambiciózní iniciativy, která se rok od roku zlepšuje. Každoročně se naše poselství dostane k většímu počtu lidí a stále více osob se zapojuje do odborného vzdělávání a přípravy.“

Zapojte se!

 

Další informace o Evropském týdnu odborných dovedností 2019 najdete na těchto odkazech:

Evropský týden odborných dovedností 2019 – internetové stránky

Evropský týden odborných dovedností 2019 – mapa akcí

Evropský týden odborných dovedností 2019 – zdroje

Facebooková stránka kampaně: Evropský týden odborných dovedností 2019

Finské předsednictví Rady Evropské unie – internetové stránky

Sledujte Marianne Thyssenovou na Facebooku a Twitteru

 #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Externí zprávy EURES
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.