Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok28. februára 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

EURES pomáha nemeckým uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu v rakúskom odvetví cestovného ruchu

EURES Nemecko a Rakúsko spojili sily s úradom práce v Dolnom Sasku, aby pomohli 12 dlhodobým uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu v odvetví cestovného ruchu v Rakúsku.

EURES helps German jobseekers find work in Austria’s tourism industry
Matthias Rauhut

Projekt odštartoval na jar 2017 ako spoločný nápad úradu Bonn ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) – ktorý je súčasťou nemeckého Spolkového úradu práce a pôsobí ako národný koordinačný úrad siete EURES – a úradu práce v okrese Celle v Dolnom Sasku.

V Celle môžu nezamestnané osoby, najmä mladí ľudia, ktorí nedokončili žiadne formálne vzdelanie, zažívať počas zimy ťažkosti pri hľadaní pracovných príležitostí.

V spolupráci s úradom práce sa preto úrad ZAV Bonn rozhodol vytvoriť nadnárodný program odbornej prípravy pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie s nízkym alebo chýbajúcim formálnym vzdelaním.

„Hromada príležitostí“ pre uchádzačov o zamestnanie

ZAV Bonn spolupracoval s úradom EURES v rakúskom Salzburgu, v ktorom regionálne odvetvie cestovného ruchu potrebuje sezónnych pracovníkov pre svoje početné hotely, reštaurácie, bary a kaviarne.

„Spolkovú krajinu Salzbursko vybral náš kolega Gerhard Bogensperger z EURES Rakúsko, pretože táto oblasť ponúka hromadu príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie v zimnej sezóne,“ vysvetľuje poradca EURES Matthias Rauhut z úradu ZAV Bonn.

Potenciálni uchádzači boli vopred vybraní z databázy úradu práce a pozvaní na pohovor a výberové konanie, ktoré viedol EURES Nemecko a Rakúsko, na jeseň 2017. Po úspešných pohovoroch 12 účastníkov, všetci bez predchádzajúcich skúseností z oblasti gastronómie či ubytovacích a stravovacích služieb, získalo praktické zručnosti v organizácii odbornej prípravy Konfides počas krátkeho prípravného obdobia. Bolo im poskytnuté aj všeobecné poradenstvo o živote a práci v Rakúsku.

„Najlepšie rozhodnutie môjho života“

Účastníci sa presťahovali do spolkovej krajiny Salzbursko, aby tam začali trojmesačnú stáž ako platení stážisti na plný pracovný čas v odvetví hotelových služieb a cestovného ruchu v decembri 2017. Cestovné náklady pokryl úrad práce a účastníci dostali bezplatné ubytovanie a stravovanie od svojich zamestnávateľov.

Každému stážistovi bol poskytnutý tablet, aby sa mohli obrátiť na úrad práce a zamestnancov siete EURES v Bonne a Salzburgu vždy, keď potreboval podporu. Vďaka tomu si tiež účastníci mohli vymieňať skúsenosti s inými členmi skupiny a vytvoriť miestnu podpornú sieť.

Ukázalo sa, že model je úspešný, keďže zamestnanci aj zamestnávatelia vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu týkajúcu sa ich skúseností. Matthias hovorí, že päť účastníkov dokonca uviedlo, že rozhodnutie zúčastniť sa bolo najlepšie rozhodnutie ich života.

Vyhliadky do budúcnosti

„Vďaka úspešnému kariérnemu vstupu do odvetvia hotelových stravovacích a ubytovacích služieb významným spôsobom vzrástli šance uchádzačov, aby si našli následné zamestnanie alebo učňovskú prípravu buď v Rakúsku, alebo v okrese Celle,“ hovorí Matthias.

A naozaj, spomedzi deviatich účastníkov, ktorí ukončili svoju stáž v marci 2018:

 • štyria už majú ponuky alebo plánujú začať odbornú prípravu v Nemecku,
 • traja dostali ponuku, aby sa školili ako učni v Rakúsku,
 • jeden má zamestnanie v Nemecku a
 • jeden má v pláne kariéru v oblasti luxusných medzinárodných stravovacích a ubytovacích služieb potom, ako sa zúčastní programu odbornej prípravy na prestížnej International Butler Academy v Holandsku.

Najdôležitejšie je, že účastníci si konečne dokázali nájsť prácu a naštartovať svoju kariéru, a to všetko by nebolo možné bez cezhraničnej koordinácie medzi úradmi EURES v Nemecku a Rakúsku a úradom práce v Celle.

Táto úspešná iniciatíva sa tento rok zopakovala a rozšírila sa na úrady práce v mestách Hameln a Eutin. Nová skupina 15 učňov začala svoje stáže v spolkovej krajine Salzbursko v decembri 2018 a podľa plánov sa má projekt rozšíriť na ďalšie roky.

 

Súvisiace odkazy:

Bonn ZAV

Konfides

International Butler Academy

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • osvedčený postup EURES
 • Externé správy EURES
 • Trendy náboru
 • Úspešné príbehy
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.