Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok24. januára 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Skills for Jobs: Ako čo najlepšie využiť databázu organizácie OECD

Vo svete technologického rozvoja a globalizácie sa mení aj svet práce. Pre zamestnancov aj zamestnávateľov je dôležité vedieť, ktoré zručnosti sú v konkrétnych krajinách a povolaniach žiadané, a ktorých ponuka prevyšuje dopyt. Na tento účel slúži práve databáza Skills for Jobs, ktorá je databázou zručností potrebných na výkon povolania.

Skills for Jobs: How to get the most out of the OECD’s database
OECD

Čo je databáza Skills for Jobs?

Databáza Skills for Jobs, ktorú spustila organizácia OECD v roku 2017, obsahuje informácie o zručnostiach, ktorých je nedostatok a zručnostiach, ktorých je prebytok v 40 krajinách, ako aj o nerovnováhach v povolaniach.

Databáza je venovaná kognitívnym, sociálnym a fyzickým zručnostiam, a napomáha porozumieť tomu, ktoré zručnosti je ťažké nájsť a naopak ktorých ponuka prevyšuje dopyt a určená je záujemcom o prácu, ktorí chcú vylepšiť svoj súbor zručností, ale aj zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov s konkrétnymi zručnosťami.

Prečo je to dôležité?

Ak ste zamestnanec, ktorý má zručnosti, ktorých ponuka prevyšuje dopyt, môže sa stať, že sa budete musieť zamestnať v oblasti mimo svojej špecializácie alebo pod úrovňou svojho vzdelania, čo môže viesť k nespokojnosti. Podobne ak nemáte zručnosti potrebné pre kariéru v oblasti, ktorú ste si vybrali, nájsť si uspokojujúcu prácu môže byť ťažké.

Ak ste zamestnávateľ, môžete mať ťažkosti pri hľadaní vhodných zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest alebo riskujete, že budete pri zavádzaní nových technológií zaostávať, ak nebudete mať najnovšie informácie o zručnostiach.

Databáza Skills for Jobs vám môže pomôcť lepšie porozumieť nerovnováham zručností a tomu, ako môžu vám a vašej podnikateľskej činnosti uškodiť alebo naopak pomôcť.

Takže ktoré pracovné miesta a zručnosti sú žiadané, a ktorých ponuka prevyšuje dopyt?

V krajinách OECD (medzi ktorými je 21 členských štátov EÚ) predstavuje viac ako polovica pracovných miest, ktoré je ťažké obsadiť, povolania, v ktorých sa vyžaduje vysoká úroveň zručností. Naopak menej než jedno z desiatich pracovných miest, ktoré je ťažké obsadiť, patrí medzi povolania s nízkou úrovňou zručností.

Z hľadiska odvetví patrí medzi odvetvia s najväčším nedostatkom zamestnancov vzdelávanie, informačný sektor a zdravotníctvo. Veľkoobchod, maloobchod a stavebníctvo sú odvetvia, v ktorých ponuka prevyšuje dopyt, pričom pracovníkov je nadbytok a ponuka je nízka.

Znalosti počítačov a elektroniky (napr. programovanie) patria medzi zručnosti s najvyšším dopytom, za ktorými nasleduje dobrý úsudok a rozhodovanie, ako aj komunikačné a vyjadrovacie zručnosti v súvislosti s riešením problémov.

Aký vplyv má nerovnováha zručností na zamestnancov?

V priemere je viac ako tretina (36 %) zamestnancov v krajinách OECD buď prekvalifikovaná (17 %), alebo nekvalifikovaná (19 %) pre svoje pracovné miesto, čo odráža tak nízky dopyt po zručnostiach, ako aj nedostatočnú ponuku kvalifikovaných pracovníkov.

Ak ste absolventom humanitných alebo filozofických odborov, s najväčšou pravdepodobnosťou si nájdete zamestnanie mimo svojej špecializácie. V o niečo menšej miere to platí aj pre absolventov vedeckých a poľnohospodárskych odborov. Naopak, ak ste absolventom v odbore spoločenských vied, obchodu, práva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, máte väčšiu šancu nájsť si zamestnanie vo svojom študijnom odbore.

Ako môže databáza Skills for Jobs pomôcť?

Databáza ponúka rozličné funkcie.

Ak uvažujete o zmene kariéry, umožňuje nástroj Changing career? porovnať súčasné pracovné miesto s miestom, o ktoré máte záujem, aby ste zistili, ktorých päť zručností, schopností a znalostí môžete najviac potrebovať.

Funkcia Skills imbalances zobrazuje zručnosti, ktoré sú v 40 krajinách žiadané a ktorých ponuka prevyšuje dopyt. Po kliknutí na konkrétnu zručnosť sa zobrazí jej definícia spolu s podrobnými informáciami o súvisiacich povolaniach. Takisto umožňuje porovnať výsledky z rozličných krajín, a v prípade niektorých krajín aj v rozličných regiónoch.

Pre zamestnávateľov je veľmi užitočná časť Press & publications, ktorá obsahuje prehľad nerovnováhy v zručnostiach v každej zo 40 krajín a ponúka tak užitočný obraz o vnútroštátnej situácii. Týmto spôsobom pomáha zlepšiť využívanie zručností dostupných medzi pracovnou silou v danej krajine.
 

Súvisiace odkazy:

DatabázaSkills for Jobs:

Changing career?

Skills imbalances

Press & publications

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Externé správy EURES
 • Rady a tipy
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.