Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article24 januar 2019European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

Skills for Jobs: Hvordan få mest mulig ut av OECDs database

Teknologisk utvikling og globalisering endrer arbeidslivet. Det er viktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere å vite hvilken kompetanse det er for lite av – og for mye – i visse land og yrker. Det er her Skills for Jobs-databasen kommer inn i bildet.

Skills for Jobs: How to get the most out of the OECD’s database
OECD

Hva er Skills for Jobs-databasen?

Skills for Jobs ble lansert av OECD i 2017 og gir informasjon om underskudds- og overskuddskompetanse i 40 land og hvilke yrker dette fordeler seg på.

 

Den ser på kognitive, sosiale og fysiske ferdigheter og bidrar til å forstå hvilken kompetanse som er vanskelig å få tak i og hvilken som finnes i rikt monn – enten du er jobbsøker og vil optimalisere kompetansen din, eller arbeidsgiver og prøver å finne kompetent arbeidskraft.

Hvorfor er dette viktig?

Hvis du er overkvalifisert, kan du ende opp med å måtte ta en jobb i et annet felt enn spesialfeltet ditt eller som ikke står i forhold til utdanningen din, noe som kan føre til utilfredshet. Og tilsvarende, hvis du ikke har de nødvendige ferdighetene for drømmejobben din, kan det være vanskelig å finne en tilfredsstillende jobb.

Som arbeidsgiver sliter du kanskje med å besette ledige stillinger eller risikerer å havne i en teknologisk bakevje hvis du ikke følger med på hvilken kompetanse som er i skuddet.

Skills for Jobs-databasen kan gi deg en bedre forståelse av kompetansemessig ubalanse og hvordan den kan skade – eller hjelpe – deg og virksomheten din.

Så hvilke jobber og hvilken kompetanse er det mangel eller overskudd på?

I OECD-landene (som inkluderer de 21 EU-medlemsstatene) er over 5 av 10 stillinger som er vanskelige å besette, i yrker hvor det stilles høye krav til kompetanse. Til sammenligning finner vi under 1 av 10 slike stillinger i yrker med lave kompetansekrav.

Når det gjelder fordelingen på bransjer, er mangelen størst innen utdanning, informasjon og helse. Grossistbransjen, detaljhandel og bygg og anlegg er de bransjene som har størst press, med en kombinasjon av overskudd på arbeidskraft og lav etterspørsel.

Kompetanse innen IT og elektronikk (f.eks. programmering) troner øverst på listen over ettertraktet kompetanse, tett fulgt av vurderingsevne og beslutningstaking, og kommunikasjon og evne til muntlig problemløsing.

Hvordan påvirkes arbeidstakerne av kompetansemessig ubalanse?

I gjennomsnitt er en tredel (36 prosent) av arbeidstakerne i OECD-landene enten over- eller underkvalifisert for jobben de står i (henholdsvis 17 og 19 prosent), noe som gjenspeiler svak etterspørsel etter kompetanse og utilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft.

Hvis du har en humanistisk eller kunstfaglig utdanning, jobber du sannsynligvis med noe som ikke har noe med faget ditt å gjøre. Det samme er tilfelle for personer som har en realfaglig eller landbruksfaglig utdanning. Hvis du derimot er utdannet innen samfunnsvitenskap, juss, helse eller velferd, er det større sannsynlighet for at du har en jobb som er relevant for utdanningen din.

Hvordan kan Skills for Jobs-databasen hjelpe meg?

Databasen gir mange ulike muligheter.

Hvis du vurderer omskolering, lar verktøyet Karriereskifte? deg sammenligne jobben du har med jobben du ønsker, slik at du kan se hvilke fem ferdigheter, evner og kunnskaper du kanskje trenger.

Kompetansemessig ubalanse viser hvilken kompetanse som er etterspurt og hvilken det er overskudd på i 40 land. Ved å klikke på en ferdighet vises en definisjon og detaljert informasjon om aktuelle yrker. Det er også mulig å sammenligne resultatene fra forskjellige land, og for enkelte land, ulike regioner.

Delen Presse og publikasjoner er særlig nyttig for arbeidsgivere, for den inneholder en oversikt over kompetansemessig ubalanse i hvert av de 40 landene, noe som gir et nyttig øyeblikksbilde av situasjonen i de ulike landene. Dermed kan den bidra til bedre utnyttelse av kompetansen som finnes i den nasjonale arbeidsstyrken.

 

Relevante lenker:

Skills for Jobs-databasen

Karriereskifte?

Kompetansemessig ubalanse

Presse og publikasjoner

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Eksterne EURES-nyheter
 • Råd og tips
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Rekrutteringstrender
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.