Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva24. ledna 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Skills for Jobs: Jak nejlépe využít tuto databázi OECD

Technologický rozvoj a globalizace mění i svět práce. Pro zaměstnance a zaměstnavatele je důležité, aby věděli, které dovednosti jsou žádané – a o které takový zájem není – v určitých zemích a povoláních. A právě to přináší databáze Skills for Jobs (Dovednosti pro pracovní místa).

Skills for Jobs: How to get the most out of the OECD’s database
OECD

Co je databáze Skills for Jobs?

Databáze Skills for Jobs, kterou v roce 2017 spustila organizace OECD, poskytuje informace o žádaných i nepříliš žádaných dovednostech ve 40 zemích a rovněž o nevyváženosti kvalifikací.

Zaměřuje se na kognitivní, sociální a fyzické dovednosti a pomůže vám porozumět tomu, kterých dovedností se nedostává a kterých je nadbytek – ať už jste uchazeč o zaměstnání, který chce optimalizovat své dovednosti, nebo zaměstnavatel, který hledá kvalifikované pracovníky.

Proč je to důležité?

Pokud jste pracovník s dovednostmi, kterých je na pracovním trhu nadbytek, může se stát, že nakonec budete muset přijmout zaměstnání v oblasti, která neodpovídá vaší specializaci nebo úrovni vašeho vzdělání, což může vést k vaší nespokojenosti. Stejně tak pokud nedisponujete dovednostmi, které jsou nezbytné pro vámi zvolenou profesi, můžete mít obtíže s nalezením uspokojujícího zaměstnání.

Pokud jako zaměstnavatel nebudete sledovat nejnovější informace o dovednostech, může se stát, že budete mít problém obsadit volná pracovní místa, nebo možná riskujete, že budete zaostávat v oblasti využívání nových technologií.

Databáze Skills for Jobs vám může pomoci lépe porozumět otázce nevyváženosti kvalifikací a tomu, jak mohou rozdíly v oblasti dostupnosti dovedností uškodit či prospět vám nebo vašemu podniku.

Po kterých pracovních místech a dovednostech je tedy poptávka a kterých je nadbytek?

V zemích OECD (k nimž patří 21 členských států EU) lze více než pět z deseti pracovních míst, která se obtížně obsazují, nalézt ve vysoce kvalifikovaných povoláních. Oproti tomu méně než jedno z deseti pracovních míst, která se obtížně obsazují, najdeme v profesích nevyžadujících vysokou úroveň kvalifikace.

Co se týče jednotlivých odvětví, povolání vykazující nejvyšší úroveň nedostatku pracovních sil se nacházejí v oblasti vzdělávání, informatiky a zdravotnictví. Mezi odvětví, kde nabídka zvláště výrazně převyšuje poptávku, patří velkoobchod, maloobchod a stavebnictví, kde panuje kombinace nadbytečného počtu pracovníků a nízké poptávky.

Znalost počítačů a elektroniky (například programování) je na špičce seznamu dovedností, po kterých je vysoká poptávka, a za nimi následují schopnost úsudku a rozhodování a také komunikace a verbální schopnosti související s řešením problémů.

Jaký má nevyváženost kvalifikací dopad na pracovníky?

V průměru více než třetina (36 %) pracovníků v zemích OECD má buď nadbytečnou (17 %) nebo nedostatečnou (19 %) kvalifikaci pro své zaměstnání, což odráží slabou poptávku po dovednostech a nedostatečnou nabídku kvalifikovaných pracovníků.

Pokud jste absolventem humanitního nebo uměleckého oboru, s nejvyšší pravděpodobností získáte pracovní místo, které neodpovídá vaší specializaci, a jenom o něco lépe na tom jsou absolventi přírodovědných a zemědělských oborů. Naopak pokud jste absolventem v oblasti společenských věd, obchodu, práv, zdravotnictví nebo dobrých životních podmínek, máte větší šanci, že budete pracovat ve vámi zvoleném studijním oboru.

Jak mi může databáze Skills for Jobs pomoci?

Databáze nabízí celou řadu funkcí.

Jestliže zvažujete změnu profesní dráhy, nástroj Changing career? (Chcete změnit profesní dráhu?) vám umožní porovnat vaše stávající zaměstnání se zaměstnáním, které si přejete získat, a pomůže vám určit pět hlavních dovedností, schopností a znalostí, které byste mohli potřebovat.

Funkce Skills imbalances (Nevyváženost kvalifikací) ukazuje, po kterých dovednostech je poptávka a kterých je nadbytek ve 40 zemích. Po kliknutí na dovednost se vám zobrazí definice a podrobné údaje o souvisejících povoláních. Rovněž je možné srovnávat výsledky z různých zemí a v případě některých zemí i z jednotlivých regionů.

Část Press & publications (Tisk a publikace) je obzvláště užitečná pro zaměstnavatele, jelikož obsahuje přehled rozdílů v oblasti vyváženosti dovedností v každé ze 40 zemí, který dává stručnou představu o situacích v jednotlivých státech. Může vám jako taková pomoci lépe využívat dovednosti, kterými disponuje pracovní síla ve vaší zemi.
 

Související odkazy:

Databáze Skills for Jobs

Chcete změnit profesní dráhu?

Nevyváženost kvalifikací

Tisk a publikace

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Externí zprávy EURES
 • Rady a tipy
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Trendy náboru
 • Mládí
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.