Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta8 Iúil 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Seoltar an feachtas ‘Obair shéasúrach le EURES’

Sheol EURES feachtas múscailte feasachta ar obair shéasúrach. As seo go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair, roinnfimid faisnéis agus uirlisí chun cabhrú leat do chearta agus d’oibleagáidí mar chuardaitheoir poist nó mar fhostóir a thuiscint, agus conas an leas is fearr a bhaint as na deiseanna séasúracha.

‘Seasonal work with EURES’ campaign launches
EURES

Cad chuige obair shéasúrach?

Tá obair shéasúrach an-tábhachtach do gheilleagar an AE, go háirithe in earnálacha amhail talmhaíocht, turasóireacht, fáilteachas agus foirgníocht. Gach bliain, aistríonn suas le 850,000 saoránach AE go Ballstát eile chun obair shéasúrach a dhéanamh, ach níl a lán cuardaitheoirí poist agus fostóirí eolach ar a gcearta agus ar a n-oibleagáidí ina leith sin.

Is é seo an áit a bhfuil ár bhfeachtas úsáideach – ba mhaith linn cabhrú leat an fhaisnéis atá uait a aimsiú agus tuiscint a fháil ar conas is féidir le EURES tacú leat i do chuardaigh le haghaidh post séasúrach nó i do phróisis earcaíochta, go háirithe i gcomhthéacs deacair COVID-19.

Tá an feachtas seo mar chuid den feachtas ‘Cearta do gach séásúr’ níos leithne atá á reáchtáil ag an Údarás Eorpach Saothair (ELA). Féach ar an bhfíseán fógraíochta anseo.

Cuardaitheoirí Poist: Ábhar smaointeoireachta

Más cuardaitheoir poist thú, tá go leor cúiseanna maithe ann chun smaoineamh ar obair shéasúrach. Bíonn deiseanna fostaíochta séasúracha ar fáil ar fud na hEorpa i gcónaí agus is bealach solúbtha iad na poist sin chun scileanna nua a fhoghlaim, chun airgead a thuilleamh agus chun am a chaitheamh thar lear, gan tiomantas fadtéarmach a bheith i gceist.

B’fhéidir nach bhfuil a fhios agat go bhfuil sraith leathan de chearta agat freisin mar oibrí séasúrach maidir le pá, uaireanta oibre, sláinte agus sábháilteacht, agus nithe eile. Le linn an fheachtais beidh go leor eolais atá an-úsáideach á roinnt againn chun cabhrú leat do chearta a thuiscint agus conas fógraí bréagacha poist, bréagaisnéis agus calaois a aithint.

Cuimhnigh gur féidir leat dul i dteagmháil freisin le do Chomhairleoir EURES áitiúil chun treoir agus tacaíocht a fháil maidir le deiseanna a aimsiú. B’fhéidir go mbeadh go leor ama ann fós chun deiseanna séasúracha a aimsiú do shéasúr an tsamhraidh, mar sin molaimid duit tús a chur le do chuardach inniu.

Fostóirí: Ábhar smaointeoireachta

Mar fhostóir, trí oibrithe séasúracha a earcú ó thar lear, beidh cabhrú agat na baill foirne atá ag teastáil uait a fháil le linn buaicshéasúr. Tá tábhacht ar leith ag baint leis sin má bhíonn riachtanais foirne éagsúla agat le linn na bliana, nó má tá easpa iarrthóirí oiriúnacha ann i do thír féin.

Le linn an fheachtais, déanfaidh EURES faisnéis a roinnt chun cabhrú leat do chearta agus d’oibleagáidí mar fhostóir séasúrach a thuiscint. Áireofar leis sin gur féidir leat lántairbhe a bhaint as earcaíocht shéasúrach, agus tuiscint a fháil ar na freagrachtaí atá ort i leith na mball foirne atá earcaithe agat, go háirithe i gcomhthéacs COVID-19.

Má tá suim agat oibrithe séasúracha a earcú, is féidir dul i dteagmháil le Comhairleoir EURES chun ceisteanna a chur agus tacaíocht a fháil maidir le gnéithe riaracháin.

Lean an feachtas le haghaidh tuilleadh nuashonruithe

I rith an tsamhraidh, beimid ag postú faoi obair shéasúrach ar phríomhchainéil EURES Facebook, Twitter, LinkedIn agus Instagram ag baint úsáide as na haischlibeanna #EURESeasonalWorks agus #Rights4AllSeasons. Bí cinnte ár gcainéil a leanúint, idirghníomhú lenár bpostálacha, agus iad a roinnt le daoine eile chun ábhar spéise nó cabhrú féideartha a chur ar fáil dóibh.

Tá formhór na seirbhísí ar fud líonra EURES gníomhach freisin ar a gcuid cainéal meán sóisialta féin. Molaimid duit leathanaigh do sheirbhísí náisiúnta nó réigiúnacha EURES a leanúint, áiteanna a mbeidh faisnéis sonrach á roinnt maidir le hobair shéasúrach i do thír nó i do réigiún.

Déanfaimid Seachtain Ghníomhaíochta a eagrú don fheachtas freisin ar 20-24 Meán Fómhair. Beidh go leor gníomhaíochtaí á n-eagrú ar fud na hEorpa le linn na tréimhse seo go háirithe, agus mar sin coinnigh súil ar thuilleadh nuashonruithe a bheidh ag teacht aníos!
 

Naisc ghaolmhara:

ELA: An feachtas ‘Cearta do gach séasúr’

EURES ar Facebook: Físean an fheachtais
8 gcúis ar cheart duit smaoineamh ar obair shéasúrach a dhéanamh

Ceithre ní ba cheart a bheith ar an eolas agat faoi obair shéasúrach in 2021

Cuardaigh Comhairleoirí EURES

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

EURES ar Instagram

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Nuacht sheachtrach EURES
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.