Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

Nuacht

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.

Scagadh de réir

Nuacht (399)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
Why you should consider a skilled trades job
  • Alt nuachta

Is ceirdeanna oilte atá taobh thiar den chuid is mó de na rudaí a mbímid ag brath orthu ó thaobh maireachtála, oibre agus spraoi de. Agus domhan an lae inniu fós dírithe go príomha ar phoist ‘bhóna bháin’, cén fáth dul i mbun gairme in earnáil na gceirdeanna oilte?

  • Am léitheoireachta: 4 nóiméad
Remote workers and their right to disconnect: regulating telework in the EU
  • Alt nuachta

Sa lá atá inniu ann, cuireann go leor fostaithe a gcuid seirbhísí ar fáil go cianda, go páirteach nó go hiomlán. Le huirlisí TFC lenar féidir linn a bheith ‘ar líne’ an t-am ar fad, tá sé ríthábhachtach ár gcuid ama pearsanta agus ár bhfolláine a chosaint. Cén chaoi a bhfuil aghaidh á tabhairt ag an AE ar an tsaincheist?

  • Am léitheoireachta: 4 nóiméad
Enter the EURES30 video competition and win a trip to Bratislava!
  • Alt nuachta

Tá EURES ag ceiliúradh 30 bliain de sheirbhísí soghluaisteachta poist ar ardchaighdeán agus é mar fhís aige go mbeidh an Eoraip ina ceann scríbe gairme tarraingteach do chuardaitheoirí poist óga. Is é is aidhm don Chomórtas Físe Óige #EURES30 tú a thabhairt céim níos gaire do do rogha poist.

  • Am léitheoireachta: 3 nóiméad
The rise of multicultural teams: how to ensure they are successful
  • Alt nuachta

Tá athrú suntasach tagtha ar an gcaoi a gcomhoibrímid ar fud eagraíochtaí agus laistigh díobh mar gheall ar an réabhlóid dhigiteach agus normalú na cianoibre. Tá leitheadúlacht foirne traschultúrtha ag méadú go tapa – rud lena dtugtar brí nua don chaoi a gcuirtear obair bhuíne i gcrích.

  • Am léitheoireachta: 4 nóiméad
Want to make your cover letter stand out? Here’s how
  • Alt nuachta

Tá ré na hearcaíochta digití faoi lán seoil, agus tá fostóirí ag fáil níos mó iarratas ná riamh ar phoist. Cad is féidir leat a dhéanamh chun d’iarratas a chur ar bharr an liosta roghnúcháin? D’fhéadfadh sé go ndéanfadh do litir chumhdaigh cúis mhaith.

  • Am léitheoireachta: 5 nóiméad