Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva27. listopadu 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

25. výročí EURES

V roce 2019 slaví EURES 25 let své existence. Aby oslavy tohoto výročí byly nezapomenutelné, potřebujeme vaši podporu a aktivní účast.

EURES turns 25!
European Commission

EURES, evropská síť spolupráce služeb zaměstnanosti, zahájila svoji činnost v roce 1994 s cílem usnadnit volný pohyb pracovníků. V průběhu let se síť EURES rozrostla. Nyní zahrnuje 32 zemí (28 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a přes 1 000 pracovníků. Síť vždy usilovala o to, aby evropští občané měli stejné příležitosti – navzdory jazykovým překážkám, kulturním rozdílům, byrokracii, rozdílnému pracovnímu právu a nedostatečnému uznávání osvědčení o vzdělání v rámci celé Evropy.

Portál dosud využilo více než 14 300 zaměstnavatelů a nyní je na něm inzerováno 3,7 milionu volných pracovních míst. Tyto údaje dokládají rozsah a důležitost sítě EURES v současnosti. Síť EURES se těší na dalších 25 let své činnosti. Vynasnaží se, aby se informace o její existenci a poslání rozšířily mezi nespočet dalších potenciálních uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů a aby měli povědomí o tom, jak jim může pomoci na jejich cestě životem nebo při náboru.

Jaké služby síť EURES nabízí?

Pracovníci sítě poskytují uchazečům o zaměstnání, kteří uvažují o přestěhování se do jiné evropské země, informace a pomoc, včetně informací o pracovních a životních podmínkách. Pomáhají také zaměstnavatelům s náborem zaměstnanců z jiných zemí.

Služby sítě EURES pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele poskytují veřejné služby zaměstnanosti v zemích zapojených do její činnosti, jakož i různé soukromé služby zaměstnanosti, odbory a organizace zaměstnavatelů.

Co je #EURES25?

#EURES25 je celoevropská komunikační kampaň při příležitosti oslav 25 let činnosti sítě EURES. Kampaň potrvá pět měsíců, do ledna 2020.

Jaké jsou hlavní cíle?

 • oslavit úspěchy sítě EURES za 25 let její činnosti a poukázat na její neustálý růst a dosažené výsledky,
 • umožnit setkání subjektů zapojených do činnosti sítě EURES a společně oslavit významné společné počiny a úspěchy,
 • usilovat o to, aby uchazeči o zaměstnání o síti EURES věděli a využívali její služby a aby se za tímto účelem buď zaregistrovali na portálu pracovní mobility EURES, nebo se obrátili přímo na pracovníky sítě EURES v příslušných zemích,
 • zvýšit povědomí o síti EURES a její viditelnost v zájmu uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, zaměstnavatelů a všech občanů, kteří si přejí využít její služby poskytované s ohledem na zásadu volného pohybu osob v Evropě,
 • podporovat podmínky pro budoucí spolupráci sítě EURES s případnými novými zájemci z řad zaměstnavatelů.

Jak se mohu do kampaně #EURES25 zapojit?

Kampaň můžete sledovat a zapojit se do ní v sociálních médiích pomocí hashtagu #EURES25.

Informujte se o akcích pořádaných v rámci kampaně ve vaší zemi nebo regionu v souhrnném kalendáři akcí EURES.

Nejnovější zprávy o kampani #EURES25 naleznete také na stránce sítě EURES na Facebooku, TwitteruLinkedIn.

Pomohla vám síť EURES najít práci? Řekněte nám o tom a vyhrajte!

Jste-li občanem nebo obyvatelem EU, který využil služeb sítě EURES, neváhejte a podělte se s námi o váš příběh.

Podmínky účasti v soutěži jsou jednoduché:

 • natočte minutové video popisující vaše zkušenosti se sítí EURES a nahrajte jej na její stránky,
 • ve videu použijte co nejkreativněji slovo EURES, fantazii se meze nekladou.

Tři výherci obdrží poukázku v hodnotě 500 EUR k účasti na:

 • jazykovém kurzu dle svého výběru,

NEBO

 • školení zaměřeném na profesní dovednosti, které zvýší jejich šance na získání vysněné práce.

Pospěšte si, soutěž končí 24. listopadu.

Jména tří šťastných výherců budou oznámena 6. prosince.

Více informací a přihlášku do soutěže naleznete zde.

V rámci kampaně #EURES25  je třeba mít na paměti jednu důležitou věc – bez vás by oslavy nebyly úspěšné. V rámci dosavadní činnosti sítě EURES jste sehráli velmi důležitou roli a vaši podporu budeme potřebovat i nadále.

 

Související odkazy:

Portál EURES

Pracovníci sítě EURES

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Externí zprávy EURES
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Sociální média
 • Příběhy úspěchu
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.