Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

V čem vám může být nový formát Europassu prospěšný?

Europass je váš bezplatný soubor on-line nástrojů a informací, který vám pomůže řídit každý krok v rámci vašeho vzdělávání a rozvoje.

Europass můžete využít jako svůj individuální soubor nástrojů k zaznamenávání veškerého vašeho vzdělávání a pracovních nebo osobních zkušeností a úspěchů na jednom místě. Umožní vám vytvořit rozmanitou škálu životopisů a motivačních dopisů, porozumět tomu, jak prezentovat své dovednosti a kvalifikaci a jak spravovat související dokumenty.

Seznamte se s veškerými nástroji, které Europass nabízí, jako je například:

  • Profil na Europassu: zde můžete popsat své dovednosti, najít zajímavé příležitosti v oblasti rozvoje a vzdělávání, spravovat své žádosti o zaměstnání a vytvářet různé životopisy a motivační dopisy,
  • Osvědčení o vzdělání a kvalifikaci v digitální formě na Europassu: tento nástroj vám umožní v digitální formě obdržet a sdílet dosažené tituly a získané diplomy a osvědčení, které vydávají vzdělávací instituce a instituce poskytující odbornou přípravu. Jedná se o bezplatný a zabezpečený on-line systém,
  • Snadné převedení vašich informací z portálu EURES za účelem vytvoření vašeho profilu na Europassu nebo v opačném směru, což vám umožní prohlížet pracovní místa dostupná na portálu EURES,
  • Užitečné informace a odkazy na služby na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, které pomohou podpořit proces vašeho rozvoje nebo vzdělávání.

Rovněž poskytovatelé vzdělávání, pracovníci s mládeží, tvůrci politik, odborníci nabízející kariérní poradenství a zaměstnavatelé naleznou na Europassu odpovídající služby, které pro ně mohou být užitečné.

Seznamte se s Europassem a rozjeďte nyní svou profesní dráhu naplno!

Učiňte další krok a vytvořte si profil Europass, abyste z vašeho Europassu vytěžili co nejvíce.