Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия29 Hоември 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Как правилата на ЕС защитават вашите пенсии

Независимо дали започвате първото си приключение с EURES или наближавате пенсионна възраст след десетки години работа в различни държави от Европейския съюз, координирането на пенсионните обезщетения може да изглежда малко плашещо. Но законодателството на ЕС прави кандидатстването за държавни и частни пенсии както просто, така и справедливо.

How EU rules protect your pensions
Еuropa

Ето някои съвети как да следите пенсионирането си.

Местите се заради работа? Регистрирайте се в новата държава на пребиваване.

Ако се местите от една държава членка в друга заради нова работа, не забравяйте да се регистрирате в новата държава на пребиваване възможно най-скоро, за да можете да кандидатствате за обезщетенията, на които имате право след достигане на пенсионна възраст. Не забравяйте, че осигурителните системи се различават в отделните държави, така че проверете социалноосигурителните си права, когато пристигнете.

Готови сте да се пенсионирате? Започнете процеса по пенсиониране в държавата, в която пребивавате.

Ако през последните десет години сте работили в три държави в ЕС и отговаряте на условията за държавни пенсии и в трите, трябва да кандидатствате за тези пенсии в държавата, където сте работили последно. След това тази държава ще координира процеса с другите две, за да се гарантира, че ще получите всички пенсии, на които имате право.

Как се изчисляват пенсиите ми?

След катокомпетентният орган в приемащата държава е обработил заявлението ви за няколко пенсии, ще получите или всичките си пенсии, или пенсията по реда на националната схема на приемащата страна, в зависимост от това коя от двете суми е по-висока. Дори да не сте работили достатъчно дълго в една държава, за да получите право на пенсия, все пак можете да получите пропорционална пенсия от тази държава. Това е така, защото пенсиите се изчисляват въз основа на общия период от време, през което сте работили в рамките на ЕС.

Пенсионирате се в друга държава? Кандидатствайте там, където е била последната ви месторабота.

Ако ви предстои да се пенсионирате в чужбина в друга държава — членка на ЕС, започнете процеса по кандидатстване за пенсия, като се обърнете към компетентната правителствена агенция в държавата, където сте работили последно.

Ами пенсионните данъци?

Ако сте се пенсионирали в друга държава от ЕС и прекарвате повече от половината от всяка година в държавата, в която сте се пенсионирали, то тази държава може да ви счита за данъкоплатец. Ако това се случи, може да се наложи да плащате данък върху пенсиите, които получавате от други държави. Проверете споразумението за двойно данъчно облагане, за да сте сигурни.

Какво се случва с допълнителните пенсионни сметки?

Допълнителните пенсионни обезщетения се различават от държавните пенсии по това, че те обикновено се осигуряват от работодател и се управляват от частна фирма. Ако имате допълнителна пенсия в една държава, а след това се преместите в друга, запазвате същите права за кандидатстване за допълнителна пенсия, сякаш никога не сте напускали първата държава.

Разговаряйте със компетентната агенция в държавата, в която пребивавате, за да получите повече информация относно данъчното и пенсионното законодателство, което може да ви касае. Ако имате въпроси относно трудовата мобилност в Европа, говорете със съветник на EURES, който е близо до вас.

 

Връзки по темата:

Службата за трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

Вашата Европа — Работа в чужбина

Вашата Европа — Социално осигуряване в чужбина

Вашата Европа — Държавни пенсии в чужбина

Вашата Европа — Национални контакти за кандидатстване за пенсии

Вашата Европа — Пенсиониране в чужбина

Вашата Европа — Допълнителни пенсии в чужбина

Вашата Европа — Двойно данъчно облагане върху пенсиите

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.