Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva29. listopadu 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Jak předpisy EU chrání vaše důchody?

Bez ohledu na to, jestli se vydáváte na své první dobrodružství přes EURES nebo se pomalu chystáte do důchodu po desítkách let strávených v různých částech Evropské unie, koordinace důchodových dávek může být trochu znepokojující. Díky právním předpisům EU je však podání žádosti o státní a soukromé důchody jednoduché a zároveň spravedlivé.

How EU rules protect your pensions
Еuropa

Níže uvádíme několik tipů, abyste získali přehled o otázkách týkajících se důchodů.

Stěhujete se za prací? Zaregistrujte se v zemi svého nového bydliště.

Pokud se stěhujete z jedné země EU do jiné za prací, nezapomeňte se v zemi svého nového bydliště co možná nejdříve zaregistrovat, abyste mohli požadovat dávky, na které máte nárok, jakmile dosáhnete důchodového věku. Nezapomeňte, že systémy dávek se v jednotlivých zemích liší, a proto hned po příjezdu zjistěte, jaká máte práva v oblasti sociálního zabezpečení.

Chystáte se do důchodu? Začněte tento proces v zemi svého bydliště.

Pokud jste během posledních deseti let pracovali ve třech zemích EU a máte nárok na státní důchod ve všech třech, měli byste si o tyto důchody zažádat v zemi, kde jste pracovali naposledy. Tato země poté bude spolupracovat s ostatními dvěma zeměmi, aby zajistila, že dostanete všechny důchody, na které máte nárok.

Jak se důchod vypočítá?

Jakmile příslušný orgán v hostitelské zemi zpracuje vaši žádost o více důchodů, obdržíte buď všechny tyto důchody, nebo státní důchod v hostitelské zemi podle toho, který je vyšší. I pokud jste v jedné zemi nepracovali dostatečně dlouho na to, aby vám vznikl nárok na důchodové dávky, můžete z této země obdržet důchod v poměrné výši. Je to proto, že důchody se počítají na základě celkové odpracované doby v EU.

Odcházíte do důchodu v nové zemi? Podejte žádost tam, kde jste pracovali naposledy.

Jestliže odcházíte do důchodu v zahraničí v nové zemi EU, zažádejte si o důchod u příslušné státní agentury v zemi, kde jste pracovali naposledy.

A co zdanění důchodů?

Pokud jste odešli do důchodu v jiné zemi EU a strávili jste více než polovinu každého roku v zemi vašeho odchodu do důchodu, může vás tato země považovat za daňového rezidenta. V takovém případě musíte danit důchody, které obdržíte z jiných zemí. Pro jistotu se podívejte na smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

A co doplňkový důchod?

Doplňkový důchod se od státního důchodu liší v tom, že jej zpravidla poskytuje zaměstnavatel a spravuje soukromá společnost. Pokud máte doplňkový důchod v jedné zemi a přestěhujete se jinam, ponecháváte si stejné nároky na požadování tohoto doplňkového důchodu, jako kdybyste první zemi nikdy neopustili.

Podrobnější informace o daňových a důchodových právních předpisech, které se na vás mohou vztahovat, získáte v příslušné agentuře v zemi bydliště. Budete-li mít nějaké dotazy ohledně pracovní mobility v Evropě, obraťte se na nejbližšího poradce EURES.

 

Související odkazy:

Úřad pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Vaše Evropa – Práce v zahraničí

Vaše Evropa – Sociální zabezpečení v zahraničí

Vaše Evropa – Státní důchody v zahraničí

Vaše Evropa – Kontaktní místa v členských státech pro podání žádosti o důchod

Vaše Evropa – Důchod v zahraničí

Vaše Evropa – Doplňkový důchod v zahraničí

Vaše Evropa – Dvojí zdanění důchodů

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.