Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva29. listopadu 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak předpisy EU chrání vaše důchody?

Bez ohledu na to, jestli se vydáváte na své první dobrodružství přes EURES nebo se pomalu chystáte do důchodu po desítkách let strávených v různých částech Evropské unie, koordinace důchodových dávek může být trochu znepokojující. Díky právním předpisům EU je však podání žádosti o státní a soukromé důchody jednoduché a zároveň spravedlivé.

How EU rules protect your pensions
Еuropa

Níže uvádíme několik tipů, abyste získali přehled o otázkách týkajících se důchodů.

Stěhujete se za prací? Zaregistrujte se v zemi svého nového bydliště.

Pokud se stěhujete z jedné země EU do jiné za prací, nezapomeňte se v zemi svého nového bydliště co možná nejdříve zaregistrovat, abyste mohli požadovat dávky, na které máte nárok, jakmile dosáhnete důchodového věku. Nezapomeňte, že systémy dávek se v jednotlivých zemích liší, a proto hned po příjezdu zjistěte, jaká máte práva v oblasti sociálního zabezpečení.

Chystáte se do důchodu? Začněte tento proces v zemi svého bydliště.

Pokud jste během posledních deseti let pracovali ve třech zemích EU a máte nárok na státní důchod ve všech třech, měli byste si o tyto důchody zažádat v zemi, kde jste pracovali naposledy. Tato země poté bude spolupracovat s ostatními dvěma zeměmi, aby zajistila, že dostanete všechny důchody, na které máte nárok.

Jak se důchod vypočítá?

Jakmile příslušný orgán v hostitelské zemi zpracuje vaši žádost o více důchodů, obdržíte buď všechny tyto důchody, nebo státní důchod v hostitelské zemi podle toho, který je vyšší. I pokud jste v jedné zemi nepracovali dostatečně dlouho na to, aby vám vznikl nárok na důchodové dávky, můžete z této země obdržet důchod v poměrné výši. Je to proto, že důchody se počítají na základě celkové odpracované doby v EU.

Odcházíte do důchodu v nové zemi? Podejte žádost tam, kde jste pracovali naposledy.

Jestliže odcházíte do důchodu v zahraničí v nové zemi EU, zažádejte si o důchod u příslušné státní agentury v zemi, kde jste pracovali naposledy.

A co zdanění důchodů?

Pokud jste odešli do důchodu v jiné zemi EU a strávili jste více než polovinu každého roku v zemi vašeho odchodu do důchodu, může vás tato země považovat za daňového rezidenta. V takovém případě musíte danit důchody, které obdržíte z jiných zemí. Pro jistotu se podívejte na smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

A co doplňkový důchod?

Doplňkový důchod se od státního důchodu liší v tom, že jej zpravidla poskytuje zaměstnavatel a spravuje soukromá společnost. Pokud máte doplňkový důchod v jedné zemi a přestěhujete se jinam, ponecháváte si stejné nároky na požadování tohoto doplňkového důchodu, jako kdybyste první zemi nikdy neopustili.

Podrobnější informace o daňových a důchodových právních předpisech, které se na vás mohou vztahovat, získáte v příslušné agentuře v zemi bydliště. Budete-li mít nějaké dotazy ohledně pracovní mobility v Evropě, obraťte se na nejbližšího poradce EURES.

 

Související odkazy:

Úřad pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Vaše Evropa – Práce v zahraničí

Vaše Evropa – Sociální zabezpečení v zahraničí

Vaše Evropa – Státní důchody v zahraničí

Vaše Evropa – Kontaktní místa v členských státech pro podání žádosti o důchod

Vaše Evropa – Důchod v zahraničí

Vaše Evropa – Doplňkový důchod v zahraničí

Vaše Evropa – Dvojí zdanění důchodů

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
Související sekce
Pomoc a podporaŽivot a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.