Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok22. júla 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Ako sa dá zmeniť odborná stáž na prácu na plný úväzok?

Odborná stáž nie je len dobrý spôsob, ako nadobudnúť zručnosti a skúsenosti. Môže otvoriť dvere do budúcej kariéry. Ak chcete túto príležitosť čo najviac využiť, ponúkame vám osem tipov, ktoré by vám mohli pomôcť k tomu, aby sa z vašej odbornej stáže stala práca na plný úväzok.

How can I turn my internship into a full-time job?

Odborná stáž alebo učňovská príprava má veľa výhod, ale ak dúfate, že by to u daného zamestnávateľa mohlo viesť k práci na plný úväzok, musíte začať uvažovať ako zamestnanec.

Stanovte si jasné ciele

Keď sa uchádzate o odbornú stáž, iste máte osobné i pracovné ciele. Oplatí sa ale stanoviť si aj určité ciele podľa toho, čo potrebuje podnik. Takže v úvodných rozhovoroch s nadriadeným sa nebojte spýtať presne na to, čo sa od vás očakáva a na základe týchto informácií si na obdobie trvania vašej stáže vytvorte „zoznam úloh“. Stanovenie jasných cieľov vám udá smer, a keď ich splníte, budete mať po ruke zoznam dosiahnutých úspechov, ktorými na konci stáže urobíte dobrý dojem na vášho šéfa.

Zamyslite sa nad potrebami svojho zamestnávateľa

Áno, ste na odbornej stáži, ktorá vám pomôže pri budovaní kariéry, ale aké má potreby váš zamestnávateľ? Čo chcú dosiahnuť vaši manažéri a prečo pracujú práve tak, ako pracujú? Ak dokážete prísť na to, čo znamená „úspech“ pre pracovne vyššie postavených kolegov, začnete o svojej práci uvažovať v súlade s ich pracovnými cieľmi, a dotiahnete to ďaleko.

Buďte pripravení na nekvalifikovanú prácu

Hoci je dôležité pozerať sa na vec globálne a premýšľať nad tým, kde je možné vytvoriť pridanú hodnotu, vždy bude potrebné aj to, aby niekto robil nekvalifikovanú prácu. A ako stážista to budete väčšinou práve vy, koho požiadajú o jej vykonanie! Ak však dokážete splniť aj tie najzákladnejšie úlohy starostlivo a s nadšením, vytvoríte si dobrú povesť a v budúcnosti vám zrejme zveria aj zaujímavejšiu prácu.

Snažte sa zapadnúť

Ako sa ľudia v úrade obliekajú? Ako sa spolu formálne alebo neformálne rozprávajú? Aká je príliš dlhá prestávka na kávu? Každý úrad má svoju vlastnú kultúru, ale ak dokážete zistiť, aké sú nepísané pravidlá, a budete sa nimi riadiť, čoskoro začnete zapadať. A čím ľahšie zapadnete, tým pravdepodobnejšie bude, že ľudia vás budú považovať skôr za svojho kolegu, ako len za „toho stážistu“.

Povedzte im, že by ste chceli zostať

Nie je vždy jasné, či niekto na stáži chce zostať a pracovať na danom mieste na plný úväzok. Vyjadrite sa jasne! Keď budete hovoriť so svojím nadriadeným, povedzte mu na rovinu, že túto stáž považujete za začiatok dlhého pracovného pomeru a opýtajte sa, čo môžete urobiť preto, aby ste z toho vyťažili maximum. Možno vás prekvapí a poskytne vám lepšiu predstavu o dlhodobých plánoch a tom, ako by ste do nich mohli zapadnúť vy.

Buďte pozorní a pomáhajte druhým

Vypĺňa váš kolega vždy nejaké formuláre, keď by mohol robiť aj dôležitejšiu prácu? Mohli by ste mu ponúknuť, že to urobíte zaňho? Ak budete dostatočne pozorný a budete si všímať, kde by ste mohli niekomu uľahčiť život tým, že prevezmete menšiu administratívnu prácu - a urobíte ju dobre - zapamätajú si vás. Aj keď vo väčšine popisov práce sa vlastnosti, akými sú empatia a láskavosť, nemusia objavovať, v prostredí úradov sa veľmi cenia. 

Pýtajte sa ... vhodným spôsobom

Nebojte sa klásť ľuďom otázky ohľadne ich práce, najmä ak tým dávate najavo, že chcete lepšie porozumieť odvetviu alebo sektoru. Dávajte však pritom pozor na to, aby ste „si vybrali správny čas“. Neprerušujte prácu alebo schôdze, nájdite si vhodný čas, keď ľudia nie sú príliš zaneprázdnení a vždy sa spýtajte, či je vhodný čas na to, aby mohli hovoriť. A pokiaľ ide o to ...

Prejavte vďačnosť

Vždy poďakujte ľuďom za ich čas, najmä ak prerušili prácu, aby vám poradili alebo poskytli informácie. Na konci vašej odbornej stáže môžete svojmu zamestnávateľovi poďakovať za získané skúsenosti a pri tej príležitosti mu dať svoje kontaktné údaje pre prípad, že by sa naskytla príležitosť na prácu na plný úväzok.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Portál siete EURES

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

Témy
 • Rady a tipy
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.