Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok14. februára 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 8 min

Nemecká spoločnosť obsadila v priebehu 5 rokov s pomocou siete EURES 400 voľných pracovných miest

Bavorská spoločnosť zameraná na nábor zamestnancov v stavebníctve umiestnila od roku 2013 vyše 400 uchádzačov v nemeckých malých podnikoch.

German firm fills 400 job vacancies in 5 years with EURES
©POD, 2014

Špecializovaná náborová spoločnosť dosiahla 19. februára 2018 dva míľniky – zamestnať 400 španielskych pracovníkov na kvalifikovaných pracovných miestach v Nemecku, a to v priebehu piatich rokov.

Spoločnosť POD (People of Diversity) GmbH spolupracuje so sieťou EURES a malými podnikmi pri hľadaní, výbere a integrácii španielskych uchádzačov o zamestnanie na pracovné miesta v stavebnom odvetví v Nemecku. Ak zvážime, že agentúra každý mesiac sprostredkuje zamestnanie desiatkam uchádzačom, ťažko uveriť, že toto celé sa začalo jednoducho len desaťminútovým rozhovorom.

„Na jeseň roku 2012 som prišiel na úrad práce vo Valencii a požiadal som o rozhovor so zástupcom siete EURES,“ vysvetľuje riadiaci partner spoločnosti POD Stephan Behringer. „Opísal som im našu predstavu a potom sme boli spolu v kontakte počas celého procesu inzerovania voľných pracovných miest na portáli našej miestnej kancelárie EURES v Nemecku. Skontaktovali ma tiež so španielskymi regionálnymi pobočkami EURES, ktoré nám pomohli pri inzercii našich voľných pracovných miest na miestnych pracovných úradoch po celej krajine.“

Nasledujúci rok vo februári spoločnosť POD úspešne umiestnila svojho úplne prvého pracovníka, ktorého našla prostredníctvom siete EURES, a to bol začiatok jej dlhodobej spolupráce so sieťou. Stephan si ho veľmi dobre pamätá.

„Keď sa Carlos s nami spojil, bol nezamestnaný a veľmi si prial nájsť si stálu prácu. Presťahovať sa do Nemecka znamenalo pre neho veľký krok, keďže nikdy predtým nebol v zahraničí, nieto že by ešte pracoval v inej krajine. A tak, rovnako ako v prípade všetkých našich uchádzačov, bola nevyhnutná jazyková a kultúrna príprava. Po jej absolvovaní bol pripravený začať pracovať ako inštalatér v malej rodinnej firme.“

Úspech spoločnosti POD pramení z podpory, ktorú poskytuje vybraným uchádzačom pri prechode do novej krajiny. Pred príchodom do Nemecka musia všetci uchádzači absolvovať intenzívny jazykový a kultúrny kurz. Stephan zdôrazňuje, že pri príprave uchádzačov je potrebné rozptýliť prirodzené obavy v súvislosti s adaptáciou na život v zahraničí. Na tento účel jeho tím pripravil početné videonávody, kde úspešní uchádzači hovoria o svojich vlastných skúsenostiach s novým jazykom, nemeckým právnym systémom, hľadaním ubytovania a podobných témach.

„Usilujeme sa ukázať uchádzačom, ako sa takí ľudia, ako oni, dokázali prispôsobiť životu v Nemecku a ako pracujú na svojej kariére. Keď uvidia, ako to zvládli ľudia v rovnakom postavení, ako sú oni sami, uvedomia si, že to tiež môžu zvládnuť. Vítam najmä aktuálne zmeny v sieti EURES, a to, že teraz sa dajú na vzdelávanie použiť niektoré možnosti financovania z osobitných programov.“

Jazyková a kultúrna príprava účastníkov nikdy nezostane na všeobecnej úrovni. Spoločnosť POD úzko spolupracuje s partnermi v Španielsku, ako je napríklad Ellen Braun z jazykovej školy ELCLA v meste Pego pri Alicante.

„Poskytujeme trojmesačnú intenzívnu kultúrnu a jazykovú prípravu pre veľký počet pracovníkov, ktorých vybrala spoločnosť POD,“ hovorí Ellen. „Túto prípravu je potrebné prispôsobiť potrebám každej osoby. Kolegovia zo spoločnosti POD ma vždy informujú o tom, na akej pozícii budú jednotliví uchádzači pracovať, o ich jazykovej úrovni a podobne a kurz potom zameriame na tieto osobitné potreby. Mnohí uchádzači sú mladí ľudia, takže prevádzkujeme centrum tak trochu ako pracovisko. Študujú u nás tri mesiace a očakáva sa od nich, že budú dochvíľni a že zvládnu množstvo domácich úloh. Takto sa dostanú do správneho zmýšľania pre prácu v Nemecku.“

Samozrejme aj zamestnávatelia majú veľkú zodpovednosť, ak prijímajú pracovníkov zo zahraničia. Tím POD kladie osobitný dôraz na spoluprácu so svojimi klientmi (predovšetkým s malými podnikmi a rodinnými firmami) s cieľom zabezpečiť, aby zo siete EURES získali len tých najlepších a aby porozumeli svojim úlohám a povinnostiam.

„Naši klienti si veľmi dobre uvedomujú, že im neposkytujeme dočasných pracovníkov. Informujeme ich, že spravidla trvá asi rok, kým sa daný človek vyškolí na požadovanú úroveň a približne rovnaký čas, kým bude úplne plynule hovoriť nemecky. Radi sa do tejto spolupráce zapájajú, pretože vedia, že zamestnanec môže u nich zostať celé roky. Je to pre nich dlhodobá investícia.“

Spoločnosť POD nemá problémy s hľadaním zamestnávateľov, ktorí sú ochotní poskytnúť kvalitné pracovné miesta s odbornou prípravou a podporou pre zamestnancov prijatých cez EURES. Mnohí zo zamestnávateľov, ktorí oslovili túto spoločnosť, získali prednedávnom zákazky na stavebné práce v rámci veľkých stavebných alebo rekonštrukčných projektov. Znamená to, že zakrátko budú musieť expandovať.

„V Nemecku je veľmi málo mladých ľudí, ktorí sa vyučili alebo sa chcú uchádzať o zamestnanie v povolaniach v stavebníctve, ako je napríklad inštalatér, kúrenár, elektroinštalatér, vzduchotechnik a iné. Sú to úžasné povolania a vplyvom technologických zmien si vyžadujú stále vyššiu kvalifikáciu. Za pomoci siete, ktorú sme vybudovali prostredníctvom EURES, majú naši klienti teraz stabilný prísun kvalifikovaných uchádzačov, ktorí sa chcú dlhodobo špecializovať u zamestnávateľa.“

Takúto cestu si vybral inštalatér José Antonio, ktorý je podľa výpočtov spoločnosti POD 400. novoprijatým zamestnancom v poradí (presne sa to nedá určiť, keďže súčasne začína pracovať viacero osôb).

„V Španielsku panuje veľká nezamestnanosť a mzdy sú tam nízke,“ vysvetľuje. „A tak som hľadal na internete a cez portál EURES som našiel miesto inštalatéra v Nemecku… Samozrejme, že som trochu nervózny, ale je to veľmi dobrá, stála práca a príležitosť, ako aj šanca naučiť sa nový jazyk v novej krajine.“

José Antonio, rovnako ako Carlos, a ďalších 399 uchádzačov, nevedel po nemecky, keď ho oslovil EURES. Preto víta finančnú a praktickú podporu ako každý, kto je momentálne bez zamestnania.

Stephana a jeho kolegov stavia úspech spoločnosti POD pred dilemu. A čo ďalej? Spoločnosť uvažuje, či má rozšíriť svoje náborové aktivity do iných krajín EURES, alebo či sa má naďalej špecializovať na Španielsko.

„Uvažovali sme o vstupe do východnej Európy, znamená to však, že v každej krajine by sme museli začať odznova. Po zvážení všetkých možností sme sa rozhodli radšej rozšíriť naše aktivity v Španielsku, pretože tu už máme vytvorenú takúto rozsiahlu sieť. Znamená to ďalej zlepšovať náš regionálny dosah a rozšíriť rozmanitosť profilov, na ktoré robíme nábor. Napríklad okrem pracovných miest v oblasti stavebníctva, na ktoré sa budeme aj ďalej zameriavať, spolupracujeme teraz so zamestnávateľmi na vyhľadávaní rôznych odborníkov, ako sú mechanici, inžinieri a iní vysokoškolsky vzdelaní odborníci.“

POD skúša tiež ďalšie možnosti siete EURES. Inzeruje pracovné miesta na portáli EURES prostredníctvom miestnej kancelárie EURES a hľadá uchádzačov s podporou programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YfEJ). Stephan sa však práve dopočul o novom programe reaktivácie a najnovšie sa začal zameriavať aj na tento program. V rámci programu reaktivácie (Reactivate) sieť EURES sprostredkúva pracovné príležitosti v zúčastnených krajinách pre uchádzačov starších ako 35 rokov.

Viac ako so 400 umiestnenými pracovníkmi cez sieť EURES  bude spoločnosť čoskoro oslavovať piate výročie odo dňa, keď 19. februára 2013 Carlos zaznamenal  svoj príchod na dochádzkových hodinách na prvú pracovnú zmenu v malej inštalatérskej firme vo Falcku.

Stephan Behringer by chcel vysloviť uznanie za cennú spoluprácu týmto kolegom z kancelárií EURES Nemecko a EURES Španielsko, ktorí poskytli pomoc POD pri nábore uchádzačov: Rita Mager a Marina Weigand,(EURES Nemecko /Agentur für Arbeit Würzburg), Carlos Palomo (Malaga); Diego Moliner a Julia Roca (Valencia); Carlos Pastor (Alicante), Isabel Garcia (Castellón); Rosario Sanmartín Alcaraz (Murcia); Yolanda Delgado Lazaro a Francisca Fuentes (Madrid); Cesar Martin a Araceli Carillo Urena (Seville), Jesús Caparrós Martín (Almeria); Arnau Soy Massoni (Girona); José Luis Gredilla Illera (Barcelona); Dionisio Manuel Acebal Minano (Albacete).

 

Súvisiace odkazy

Webové sídlo spoločnosti POD www.pod-personalberatung.de

POD YouTube kanál: www.youtube.com/user/PODpersonalberatung

Jazyková akadémia: ELCLA www.elcla.es

 

Ďalšie informácie:

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • osvedčený postup EURES
 • EURES školenia
 • Externé zainteresované strany
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
 • Úspešné príbehy
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.