Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel14. veebruar 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Saksamaa ettevõte täitis EURESe abiga viie aasta jooksul 400 töökohta

Baierimaa ehitussektori värbamisettevõte on 2013. aastast alates Saksamaa väikeettevõtetesse tööle suunanud üle 400 kandidaadi.

German firm fills 400 job vacancies in 5 years with EURES
©POD, 2014

19. veebruaril 2018 tähistas värbamisele spetsialiseerunud ettevõte kahe vahe-eesmärgi saavutamist − firma on vahendanud viie aasta jooksul Saksamaal kvalifikatsiooni nõudvatele töökohtadele 400 Hispaaniast pärit töötajat.

POD (People of Diversity) GmbH teeb koostööd EURESe ja väikeettevõtjatega, et otsida, valida ja suunata Hispaania tööotsijaid Saksa ehitussektori töökohtadele. Et ettevõte värbab nüüd iga kuu kümneid kandidaate, on keeruline uskuda, et kõik sai alguse kümneminutilisest vestlusest.

„2012. aasta sügisel jalutasin Valencias tööbüroosse, et vestelda EURESe esindajaga,“ selgitab PODi tegevjuhist koostööpartner Stephan Behringer. „Kirjeldasin meie ettevõtte vajadusi ja nad selgitasid mulle, kuidas ma saaksin postitada vabade töökohtade portaali kohaliku EURESe büroo kaudu Saksamaal. Nad viisid mind ka kokku Hispaania piirkondlike EURESe filiaalidega, kelle abiga reklaamisime vabu töökohti kohalikes tööbüroodes kogu riigis.“

Järgmise aasta veebruaris suunas POD EURESe kaudu edukalt tööle esimese töötaja, mis tähistab ettevõtte ja võrgustiku pika koostöö algust. Stephan mäletab teda hästi:

„Kui Carlos meiega ühendust võttis, oli ta töötu ja soovis leida alalist tööd. Tema jaoks oli Saksamaale kolimine suur samm, sest ta ei olnud kunagi varem välismaal käinud, rääkimata teises riigis töötamisest. Seega oli keeleline ja kultuuriline ettevalmistus Carlosele oluline, nagu kõigi meie kandidaatide jaoks. Seejärel oli ta valmis väikeses pereettevõttes torumehena tööle asuma.“

PODi edu põhineb värvatavate toetamisel selle olulise ülemineku jooksul. Enne Saksamaale siirdumist peavad kandidaadid läbima intensiivse keele- ja kultuurikursuse. Kandidaatide ettevalmistamisel rõhutab Stephan vajadust hajutada loomulik hirm välismaale elama asumise ees. Selleks koostas tema meeskond üksikasjaliku video, milles selgitatakse seniste tööotsijate kogemusi uue keele õppimisel, tutvustatakse Saksamaa õigusnorme, majutuse leidmist ja muud.

„Meie eesmärk oli näidata uutele kandidaatidele, kuidas nendega sarnases olukorras olnud inimesed on eluga Saksamaal kohanenud ja oma karjääri edendanud. Kui nad näevad, et teised on hakkama saanud, siis nad mõistavad, et ka nemad suudavad seda. Eriti toetan EURESe hiljutisi muudatusi, mis võimaldab nüüd rahastada seda koolitust erikavade kaudu.“

Osalejate keeleline ja kultuuriline ettevalmistus ei ole vaid üldist laadi. POD teeb tihedat koostööd Hispaania koolituspartneritega, näiteks Ellen Brauniga ELCLA keeleakadeemiast, mis asub Alicante lähedal Pegos.

„Pakume paljudele PODi kaudu värvatavatele kolmekuulist intensiivset kultuurilist ja keelelist ettevalmistust,“ selgitab Ellen Braun. „Seda tuleb iga inimese vajadustega kohandada. PODi kolleegid viivad mind kurssi iga kandidaadi ameti, keeletaseme ja muuga ning me kohandame kursust nende erivajadustega. Lisaks on paljud kandidaadid noored ja nad käivad koolituskeskuses nagu töökohal. Õppuritega tegeletakse kolm kuud, neilt eeldatakse täpsust ja mahukat kodutööd. See valmistab nad hästi ette Saksamaal töötamiseks.“

Mõistagi võtavad ka tööandjad välismaalt töötajaid värvates suure vastutuse. PODi meeskond pöörab suurt tähelepanu klientidega (peamiselt väike- ja pereettevõtetega) suhtlemisele, et nad saaksid EURESest võimalikult suurt kasu ning mõistaksid oma rolli ja vastutust.

„Meie kliendid on teadlikud, et me ei paku neile ajutisi töötajaid. Selgitame neile, et üldjuhul kulub inimese vajalikul tasemel koolitamiseks aasta ning sama palju aega kulub soravalt saksa keele rääkima õppimiseks. Nad osalevad rõõmuga, sest teavad, et töötaja jääb nende ettevõttesse tõenäoliselt aastateks. Nende jaoks on see pikaajaline investeering.“

POD on leidnud hõlpsalt tööandjad, kes on EURESe kaudu nõus värvatavatele koolitust ja tuge pakkuma. Paljud neist, kes soovivad ettevõttega koostööd teha, on hiljuti võitnud suurte ehitus- ja taastamisprojektidega seotud ehituslepingud. See tähendab, et nad peavad lühikese aja jooksul laienema.

„Saksamaal on väga vähe noori, kel on ehitusoskused või kes soovivad leida tööd ehitussektoris veevärgi, kütte, elektripaigaldiste, kliimaseadmete jms valdkonnas. Need on suurepärased töökohad, mis nõuavad tehnoloogia arengu tõttu üha suuremat kvalifikatsiooni. EURESe võrgustikku kasutades on meie klientidel nüüd selliste kvalifitseeritud kandidaatide varu, kes soovivad jääda ühe tööandja juurde mitmeks aastaks.“

See kehtib torumehe Jose Antonio kohta, kes on PODi meeskonna arvates suure tõenäosusega nende 400. värvatu (mitme samaaegselt tööle asuva kandidaadi tõttu on keeruline seda täpselt öelda).

„Hispaanias on suur tööpuudus ja väike palk,“ märgib Jose Antonio. „Vaatasin internetis ringi ja leidsid torumehe töökoha Saksamaal EURESe portaali kaudu. Muidugi olen närvis, kuid see on väga hea ja püsiv töövõimalus ning mul on võimalik õppida uues riigis uut keelt.“

Nagu Carlos ja 399 kandidaati enne teda, ei rääkinud Jose Antonio enne EURESega ühenduse võtmist saksa keelt, kuid töötuna on ta rõõmus rahalise ja praktilise toe üle.

PODi edu järel seisavad Stephan ja tema kolleegid teelahkmel. Mida teha järgmiseks? Ettevõte on kaalunud, kas laiendada oma värbamistegevust muudesse EURESe partnerriikidesse või keskenduda jätkuvalt vaid Hispaaniale.

„Mõtlesime Ida-Euroopasse laienemisele, kuid siis peaksime igas riigis nullist alustama. Seetõttu otsustasime laiendada oma tegevust Hispaanias, sest meil on seal juba ulatuslik võrgustik – suurendame veelgi oma piirkondlikku tegevusulatust ning täiendame värvatavate profiile. Näiteks lisaks ehitussektori töökohtadele, mis on jätkuvalt meie põhifookuses, teeme nüüd tööandjatega koostööd eri ametialade töötajate, nt mehhaanikute, inseneride ja teiste akadeemilise haridusega spetsialistide leidmiseks.“

POD proovib ka EURESe pakutavaid laiemaid võimalusi. Ettevõte postitab EURESe kohalike tööbüroode kaudu juba töökohti EURESe portaali ning otsib kandidaate algatuse „Sinu esimene EURESe töökoht“ toel. Stephan kuulis hiljuti uuest kavast „Reactivate“ ning alustas ka selle raames kandideerimist. „Reactivate“ pakub osalevates riikides EURESe karjäärivõimalusi üle 35-aastastele kandidaatidele.

Praegu tähistab ettevõte seda, et on suunanud 400 inimest EURESe kaudu tööle pea viie aasta jooksul – alates 19. veebruarist 2013, kui Carlos alustas oma esimest vahetust väikeses Pfaltzimaa sanitaartehnika ettevõttes.

Stephan Behringer soovib tänada EURESe Saksamaa ja EURESe Hispaania üksuse kolleege, kes on toetanud PODi kandidaatide värbamisel: Rita Mager ja Marina Weigand,(EURES Saksamaa / Agentur für Arbeit Würzburg); Carlos Palomo (Malaga); Diego Moliner ja Julia Roca (Valencia); Carlos Pastor (Alicante), Isabel Garcia (Castellón); Rosario Sanmartín Alcaraz (Murcia); Yolanda Delgado Lazaro ja Francisca Fuentes (Madrid); Cesar Martin ja Araceli Carillo Urena (Sevilla); Jesús Caparrós Martín (Almería); Arnau Soy Massoni (Girona); José Luis Gredilla Illera (Barcelona); Dionisio Manuel Acebal Minano (Albacete).

 

Seonduvad lingid

PODi veebileht: www.pod-personalberatung.de

PODi YouTube’i kanal: www.youtube.com/user/PODpersonalberatung

ELCLA keeleakadeemia: www.elcla.es

 

Lisateave

EURESe nõustajad

Töö- ja elamistingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EURESe parim tavaEURESe koolitusVälised sidusrühmadTööturuuudised/liikumisuudisedVärbamistrendidEdulood
Seotud jaotis(ed)
Elamine ja töötamine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.