Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok11. októbra 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Môže život v zahraničí zvýšiť úroveň sebauvedomenia?

Podľa oxfordského slovníka (Oxford Dictionary) možno sebauvedomenie vymedziť ako „vedomú znalosť svojej vlastnej povahy a pocitov“. Je to naša schopnosť vymedziť, kto sme ako ľudia, pochopiť vlastné hodnoty a vedieť, čo od života chceme.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Ale ako to všetko súvisí so životom v zahraničí?

Štúdia

nedávnej štúdii vypracovanej skupinou výskumných pracovníkov z Rice University, Columbia University (Kolumbijskej univerzity), University of North Carolina (Univerzity v Severnej Karolíne) a Massachusetts Institute of Technology (Massachusettského technologického inštitútu) sa skúmal vzťah medzi životom v zahraničí a úrovňou sebauvedomenia ľudí. Výskumníci odhalili zaujímavé súvislosti.

Táto štúdia sa opierala o spätnú väzbu od takmer 2 000 respondentov a zahŕňala osoby, ktoré žili v zahraničí, ale aj osoby, ktoré v zahraničí nežili. Podľa správy Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) z výsledkov vyplýva, že život v zahraničí zvyšuje úroveň sebauvedomenia ľudí, pretože „vyvoláva sebakritické úvahy o tom, či časti ich identity naozaj pravdivo definujú to, kým sú, alebo je v nich premietnutá iba ich kultúrna výchova“. Jednoducho povedané, život v inej kultúre nás podnecuje k úvahám o našich skutočných hodnotách a o tom, kým sme, namiesto toho, aby sme len jednoducho prijímali hodnoty a vnímanie seba samého v súlade s tým, ako nás vychovávali.

V štúdii sa tiež zistilo, že dĺžka obdobia pobytu v zahraničí má väčší význam ako počet krajín, v ktorých osoby žili. Čím dlhšie ľudia žijú v zahraničí, tým viac času majú na sebareflexiu.

Prínosy

Vysoká úroveň sebauvedomenia nám môže pomôcť upevniť vzťahy, zlepšiť zručnosti a nasmerovať život pozitívnym smerom. Posilňuje pocit šťastia a sebadôveru, pretože ak poznáme samého seba, môžeme prijímať rozhodnutia, vďaka ktorým dosiahneme šťastie rýchlejšie. A to vedie k väčšej sebadôvere.

Tieto rozhodnutia sa netýkajú len našich osobných životov. Existujú dôkazy, že vyššia miera sebauvedomenia môže pozitívne ovplyvniť pracovný život, a to zlepšením schopnosti prijímať rozhodnutia v rámci pracoviska, ako aj o svojej kariére všeobecne.

Záver

Život v zahraničí nemusí byť len úžasným dobrodružstvom, môže vám ponúknuť omnoho viac. Pokiaľ už v zahraničí žijete, vyčleňte si určitý čas na sebareflexiu. Nikdy neviete, k čomu vás privedie. A ak ste sa ešte touto cestou nevydali, možno vám tento článok ukázal, že za životom v zahraničí sa skrýva omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zdá.

 

Súvisiace odkazy:

Výskumná štúdia: Najkratšia cesta k samému sebe vedie okolo sveta: život v zahraničí zvyšuje chápanie konceptu samého seba

Svetové ekonomické fórum: Čo život v zahraničí urobí s vaším sebauvedomením

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Externé správy EURES
 • Externé zainteresované strany
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.