Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva11. října 2018Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Může život v zahraničí zvýšit vaše sebeuvědomění?

Podle slovníku Oxford Dictionary lze sebeuvědomění definovat jako „vědomou znalost vlastního charakteru a pocitů“. Je to naše schopnost definovat, kdo jsme jako lidé, chápat své hodnoty a vědět, co chceme od života.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Ale co to všechno má společného s životem v zahraničí?

Studie

Nedávná studie skupiny výzkumných pracovníků z Rice University, Columbia University, University of North Carolina a Massachusetts Institute of Technology prozkoumala vztah mezi životem v zahraničí a mírou sebeuvědomění. Výzkumní pracovníci zjistili několik zajímavých vazeb.

Studie vycházela ze zpětné vazby od téměř 2 000 respondentů a zahrnovala osoby, které žily v zahraničí, i osoby, které v zahraničí nežily. Jak bylo uvedeno na Světovém ekonomickém fóru (World Economic Forum), výsledky ukázaly, že život v zahraničí zvyšuje sebeuvědomění lidí, protože „vyvolává sebekritické úvahy o tom, zda části jejich identity pravdivě definují, kdo jsou, nebo zda pouze odrážejí jejich kulturní výchovu“. Jednoduše řečeno, život v cizí kultuře nás vybízí k tomu, abychom se spíše zamýšleli nad svými skutečnými hodnotami a nad tím, kdo jsme, než abychom jen akceptovali hodnoty a představy o sobě, s jakými jsme byli vychováni.

Studie též zjistila, že délka doby, kterou lidé stráví v zahraničí, hraje důležitější roli než počet zemí, v nichž žili. Čím delší pobyt v zahraničí, tím více času na sebereflexi.

Přínosy

Vysoká úroveň sebeuvědomění nám může pomoci posilovat vztahy, zlepšovat své dovednosti a rozvíjet svůj život pozitivním směrem. Povzbuzuje pocit štěstí a sebedůvěru, protože víme-li, kdo jsme, můžeme přijímat rozhodnutí, která vedou ke štěstí snadněji. To vede k větší sebejistotě.

Tato rozhodnutí se netýkají jen našeho osobního života. Existují i důkazy o tom, že vyšší míra sebeuvědomění může pozitivně ovlivňovat zaměstnanost tím, že zlepšuje schopnost lidí přijímat rozhodnutí v rámci pracoviště a o své kariéře obecně.

Závěr

Ačkoli život v zahraničí může být napínavým dobrodružstvím, může představovat i mnohem více. Pokud již v zahraničí žijete, vyčleňte si určitý čas na sebereflexi – nikdy nevíte, kam vás může dovést. A pokud jste se na tuto cestu ještě nevydali, pak vám snad tento článek ukázal, že za zkušeností se životem v zahraničí se skrývá mnohem více, než byste původně předpokládali.

 

Související odkazy:

Výzkumná studie: Nejkratší cesta k sobě vede kolem světa: Život v zahraničí přináší lepší pochopení sebe samého

Světové ekonomické fórum: Co život v zahraničí udělá s vaším sebeuvědoměním

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníExterní zprávy EURESExterní zainteresované stranyZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistikyTrendy náboruMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.