Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva11. října 2018Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 2 min

Může život v zahraničí zvýšit vaše sebeuvědomění?

Podle slovníku Oxford Dictionary lze sebeuvědomění definovat jako „vědomou znalost vlastního charakteru a pocitů“. Je to naše schopnost definovat, kdo jsme jako lidé, chápat své hodnoty a vědět, co chceme od života.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Ale co to všechno má společného s životem v zahraničí?

Studie

Nedávná studie skupiny výzkumných pracovníků z Rice University, Columbia University, University of North Carolina a Massachusetts Institute of Technology prozkoumala vztah mezi životem v zahraničí a mírou sebeuvědomění. Výzkumní pracovníci zjistili několik zajímavých vazeb.

Studie vycházela ze zpětné vazby od téměř 2 000 respondentů a zahrnovala osoby, které žily v zahraničí, i osoby, které v zahraničí nežily. Jak bylo uvedeno na Světovém ekonomickém fóru (World Economic Forum), výsledky ukázaly, že život v zahraničí zvyšuje sebeuvědomění lidí, protože „vyvolává sebekritické úvahy o tom, zda části jejich identity pravdivě definují, kdo jsou, nebo zda pouze odrážejí jejich kulturní výchovu“. Jednoduše řečeno, život v cizí kultuře nás vybízí k tomu, abychom se spíše zamýšleli nad svými skutečnými hodnotami a nad tím, kdo jsme, než abychom jen akceptovali hodnoty a představy o sobě, s jakými jsme byli vychováni.

Studie též zjistila, že délka doby, kterou lidé stráví v zahraničí, hraje důležitější roli než počet zemí, v nichž žili. Čím delší pobyt v zahraničí, tím více času na sebereflexi.

Přínosy

Vysoká úroveň sebeuvědomění nám může pomoci posilovat vztahy, zlepšovat své dovednosti a rozvíjet svůj život pozitivním směrem. Povzbuzuje pocit štěstí a sebedůvěru, protože víme-li, kdo jsme, můžeme přijímat rozhodnutí, která vedou ke štěstí snadněji. To vede k větší sebejistotě.

Tato rozhodnutí se netýkají jen našeho osobního života. Existují i důkazy o tom, že vyšší míra sebeuvědomění může pozitivně ovlivňovat zaměstnanost tím, že zlepšuje schopnost lidí přijímat rozhodnutí v rámci pracoviště a o své kariéře obecně.

Závěr

Ačkoli život v zahraničí může být napínavým dobrodružstvím, může představovat i mnohem více. Pokud již v zahraničí žijete, vyčleňte si určitý čas na sebereflexi – nikdy nevíte, kam vás může dovést. A pokud jste se na tuto cestu ještě nevydali, pak vám snad tento článek ukázal, že za zkušeností se životem v zahraničí se skrývá mnohem více, než byste původně předpokládali.

 

Související odkazy:

Výzkumná studie: Nejkratší cesta k sobě vede kolem světa: Život v zahraničí přináší lepší pochopení sebe samého

Světové ekonomické fórum: Co život v zahraničí udělá s vaším sebeuvědoměním

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Obchod / Podnikání
 • Externí zprávy EURES
 • Externí zainteresované strany
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Trendy náboru
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.