Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok12. júna 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Všetko o Európskom sociálnom fonde (ESF)

V období rokov 2007 – 2014 takmer 10 miliónov Európanov našlo zamestnanie s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF). Keďže fond oslavuje tohto roku svoje 60. výročie, mysleli sme, že je vhodný čas na hlbšie bádanie o tom, ako EFS pracuje, o druhoch dostupnej podpory, a ako sa môžete zapojiť...

All about the European Social Fund (ESF)

Čo je ESF?

ESF je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie týkajúce sa zamestnanosti. Fond, ktorý bol založený v roku 1957 ako súčasť Rímskej zmluvy, už šesť desaťročí pracuje na zlepšovaní pracovných príležitostí v EÚ, podporuje zamestnanosť a posilnení mobility.

Čo sú hlavné priority EFS?

Hlavnou prioritou EFS je financovanie projektov na pomoc pri riešení štyroch hlavných problémov: zamestnanosť, sociálne začlenenie, vzdelávanie a verejné služby.

Osobitné priority zahŕňajú:

 • poskytovanie lepšieho vzdelávania mladým ľuďom,
 • preklenutie medzery medzi školou a prácou,
 • posilnenie adaptability zamestnancov,
 • zlepšenie prístupu k zamestnaniu,
 • pomáhanie mladým ľuďom pri rozvíjaní zručnosti, ktoré hľadá trh práce,
 • podporovanie sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,
 • pomáhanie znevýhodneným ľuďom pri vymanení sa z chudoby prostredníctvom práce,
 • zlepšovanie verejných služieb.

Ako pracuje ESF?

ESF pracuje v partnerstve s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi v členských štátoch EÚ tak, že im poskytuje financovanie ich programov ESF (oficiálne známych ako operačné programy). Toto financovanie sa potom prostredníctvom programov rozdeľuje na projekty v rámci krajiny alebo regiónu. Úroveň financovania, ktoré poskytuje ESF, je založená na relatívnom bohatstve členského štátu.

Čo ESF podporuje?

ESF financuje tisícky projektov po celej Európe siahajúce od iniciatív malého rozsahu, ktoré podporujú ľudí na miestnej úrovni, po celoštátne systémy, ktoré sú zamerané na široký prierez obyvateľstva krajiny. Hoci sa môžu líšiť veľkosťou, predmetom a cieľmi, v jadre každého z nich zostávajú ľudia.

Fond poskytuje aj finančnú podporu programom Európskej komisie, ako sú iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí, ktoré oba pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať ich schopnosti, získavať skúsenosti a robiť prvé kroky na trhu práce.

Ako sa môžete zapojiť?

Ak ste organizácia, ktorá hľadá financovanie na začatie projektu súvisiaceho so zamestnanosťou, jednoducho sa skontaktujte s riadiacim orgánom ESF vo vašej krajine alebo regióne, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o účasť na projektoch financovaných ESF, môžu zistiť viac, keď sa skontaktujú s riadiacim orgánom ESF alebo keď navštívia národné alebo regionálne webové sídla ESF. Vaša miestna verejná služba zamestnanosti tiež môže byť významným zdrojom informácií.

Nedávno sme sa bližšie pozreli na záruku pre mladých ľudí a čo môže ponúknuť mladým ľuďom, podnikom a organizáciám, tak prečo nezistiť o nej viac? Rovnako sa náš článok Erasmus+ zaoberá hlavnými programami Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

 

Súvisiace odkazy:

Rímskej zmluvy

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Záruka pre mladých ľudí

Sa skontaktujte s riadiacim orgánom ESF vo vašej krajine alebo regióne

Verejná služba zamestnanosti

článok Erasmus+

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Nájsť poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIne

Sieť EURES na Google+

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Rady a tipy
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.