Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva12. června 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 3 min

Vše o Evropském sociálním fondu (ESF)

Mezi lety 2007 až 2014 našlo za podpory Evropského sociálního fondu (ESF) práci téměř deset milionů Evropanů. Jelikož fond v letošním roce slaví 60 let od svého založení, je vhodná příležitost k tomu podrobněji popsat, jak ESF funguje, jaké druhy podpory nabízí a jak se můžete zapojit…

All about the European Social Fund (ESF)

Co je to ESF?

ESF je jedním z hlavním nástrojů EU pro financování v oblasti zaměstnanosti. Fond byl zřízen v roce 1957 v rámci Římské smlouvy a již šest desetiletí zlepšuje pracovní příležitosti v EU podporováním zaměstnanosti a mobility.

Jaké jsou hlavní priority ESF?

Zastřešující prioritou ESF je financovat projekty, které pomáhají řešit čtyři hlavní problémy: zaměstnanost, sociální začleňování, vzdělávání a veřejné služby.

Specifické priority zahrnují:

 • poskytovat mladým lidem lepší vzdělávání,
 • překlenout mezeru mezi školou a prací,
 • zvyšovat přizpůsobivost pracovníků,
 • zlepšovat přístup k zaměstnání,
 • pomáhat mladým lidem rozvíjet dovednosti požadované zaměstnavateli,
 • podporovat sociální začleňování marginalizovaných skupin,
 • pomáhat znevýhodněným lidem uniknout chudobě pomocí práce,
 • zlepšovat veřejné služby.

Jak ESF funguje?

ESF partnersky spolupracuje s národními a regionálními orgány v členských státech EU a poskytuje jim finanční prostředky pro jejich programy ESF (oficiálně známé jako operační programy). Tyto finanční prostředky se poté prostřednictvím programů přidělují projektům v rámci dané země nebo regionu. Výše finančních prostředků poskytovaných ESF záleží na relativním bohatství členského státu.

Co ESF podporuje?

ESF financuje tisíce projektů po celé Evropě, od malých iniciativ, které podporují lidi na místní úrovni, po vnitrostátní programy, které jsou zacílené na nejrůznější vrstvy obyvatelstva dané země. Projekty se mohou lišit z hlediska rozsahu, předmětu a cílů, všechny jsou však primárně zaměřeny na lidi.

Fond též poskytuje finanční podporu pro programy Evropské komise, jako je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí a systém záruk pro mladé lidi. Oba uvedené programy pomáhají mladým lidem rozvíjet dovednosti, získávat zkušenosti a činit první krůčky na trhu práce.

Jak se můžete zapojit?

Jste-li organizace, která potřebuje finance na spuštění projektu v oblasti zaměstnanosti, stačí, když se obrátíte na řídicí orgán ESF ve své zemi či regionu, kde vám poskytnou podrobnější informace.

Mladí lidé, kteří mají zájem o účast v projektu financovaném ESF, mohou získat více informací také od řídicího orgánu ESF nebo na národních či regionálních internetových stránkách ESF. Dobrým zdrojem informací může být i vaše místní veřejná služba zaměstnanosti.

Nedávno jsme se podrobněji zabývali systémem záruk pro mladé lidi a tím, co může mladým lidem, podnikům a organizacím nabídnout. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si tento článek. Mimoto je k dispozici článek o programu Erasmus+, který se věnuje jednomu z hlavních programů Evropské komise pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

 

Související odkazy:

Římské smlouvy

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Systém záruk pro mladé lidi

Obrátíte na řídicí orgán ESF ve své zemi či regionu

Veřejná služba zaměstnanosti

článek o programu Erasmus+

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
 • Obchod / Podnikání
 • Rady a tipy
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Trendy náboru
 • Mládí
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.