Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy12 czerwca 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 3 min

Wszystko o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)

W latach 2007–2014 prawie 10 mln Europejczyków znalazło pracę dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jako że w tym roku EFS obchodzi 60. rocznicę powstania, uznaliśmy, że nadszedł dobry moment, aby bliżej przyjrzeć się, jak działa EFS, jakie rodzaje wsparcia udostępnia i jak można w nich uczestniczyć…

All about the European Social Fund (ESF)

Czym jest EFS?

EFS jest jednym z głównych instrumentów finansowych UE służących wspieraniu zatrudnienia. Fundusz, utworzony w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego, od sześćdziesięciu lat działa na rzecz poprawy możliwości pracy w UE, promowania zatrudnienia i pobudzania mobilności.

Jakie są główne priorytety EFS?

Nadrzędnym priorytetem EFS jest finansowanie projektów w zakresie czterech głównych wyzwań, tj. zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i usług publicznych.

Do szczegółowych priorytetów należą:

 • zapewnianie lepszej edukacji osobom młodym;
 • ułatwianie przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia;
 • zwiększanie zdolności dostosowawczych pracowników;
 • ułatwianie dostępu do zatrudnienia;
 • pomaganie młodym ludziom w nabywaniu umiejętności poszukiwanych na rynku pracy;
 • promowanie włączenia społecznego w przypadku grup zmarginalizowanych;
 • pomaganie osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, aby poprzez pracę uniknęły ubóstwa;
 • poprawa usług publicznych.

Jak działa EFS?

EFS działa we współpracy z krajowymi i regionalnymi organami z państw członkowskich UE, przekazując im środki finansowe na realizację ich programów EFS (oficjalnie zwanych programami operacyjnymi). Przekazane środki finansowe są następnie rozprowadzane w ramach wspomnianych programów na projekty w danym państwie lub regionie. Poziom finansowania zapewnianego przez EFS zależy od względnej zamożności państwa członkowskiego.

Co jest przedmiotem wsparcia EFS?

EFS finansuje tysiące projektów w całej Europie, począwszy od małych inicjatyw wsparcia osób na poziomie lokalnym, po programy krajowe skierowane do szerokiej grupy ludności danego państwa. Choć projekty mogą się różnić pod względem wielkości, tematu i celów, w przypadku każdego z nich najważniejsi pozostają ludzie.

Z Funduszu pochodzi również wsparcie finansowe na programy Komisji Europejskiej, na przykład Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i gwarancję dla młodzieży, w ramach których młodzi ludzie uzyskują pomoc na zwiększenie swoich umiejętności, zdobywanie doświadczenia i stawianie pierwszych kroków na rynku pracy.

Jak można uczestniczyć?

Organizacje poszukujące finansowania na uruchomienie projektów związanych z zatrudnieniem mogą w łatwy sposób uzyskać więcej informacji poprzez kontakt z instytucją zarządzającą EFS w danym państwie lub regionie.

Osoby młode zainteresowane udziałem w projekcie finansowanym przez EFS również mogą uzyskać więcej informacji poprzez kontakt z odpowiednią instytucją zarządzającą EFS lub poprzez odwiedzenie krajowych i regionalnych stron internetowych EFS. Lokalne publiczne służby zatrudnienia też mogą być źródłem wielu informacji.

Niedawno dokładnie omówiliśmy program gwarancji dla młodzieży i ofertę skierowaną w jego ramach do ludzi młodych, przedsiębiorstw i organizacji – zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na ten temat? Podobnie w naszym artykule o programie Erasmus+ przedstawiono jedną z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia, kultury, młodzieży i sportu.

 

Powiązane linki:

Traktatu rzymskiego

Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Gwarancję dla młodzieży

Kontakt z instytucją zarządzającą EFS w danym państwie lub regionie

Publiczne służby zatrudnienia

Artykule o programie Erasmus+

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Porady i wskazówki
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Trendy rekrutacyjne
 • Młodzież
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.