Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy12 czerwca 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Wszystko o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)

W latach 2007–2014 prawie 10 mln Europejczyków znalazło pracę dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jako że w tym roku EFS obchodzi 60. rocznicę powstania, uznaliśmy, że nadszedł dobry moment, aby bliżej przyjrzeć się, jak działa EFS, jakie rodzaje wsparcia udostępnia i jak można w nich uczestniczyć…

All about the European Social Fund (ESF)

Czym jest EFS?

EFS jest jednym z głównych instrumentów finansowych UE służących wspieraniu zatrudnienia. Fundusz, utworzony w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego, od sześćdziesięciu lat działa na rzecz poprawy możliwości pracy w UE, promowania zatrudnienia i pobudzania mobilności.

Jakie są główne priorytety EFS?

Nadrzędnym priorytetem EFS jest finansowanie projektów w zakresie czterech głównych wyzwań, tj. zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i usług publicznych.

Do szczegółowych priorytetów należą:

  • zapewnianie lepszej edukacji osobom młodym;
  • ułatwianie przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia;
  • zwiększanie zdolności dostosowawczych pracowników;
  • ułatwianie dostępu do zatrudnienia;
  • pomaganie młodym ludziom w nabywaniu umiejętności poszukiwanych na rynku pracy;
  • promowanie włączenia społecznego w przypadku grup zmarginalizowanych;
  • pomaganie osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, aby poprzez pracę uniknęły ubóstwa;
  • poprawa usług publicznych.

Jak działa EFS?

EFS działa we współpracy z krajowymi i regionalnymi organami z państw członkowskich UE, przekazując im środki finansowe na realizację ich programów EFS (oficjalnie zwanych programami operacyjnymi). Przekazane środki finansowe są następnie rozprowadzane w ramach wspomnianych programów na projekty w danym państwie lub regionie. Poziom finansowania zapewnianego przez EFS zależy od względnej zamożności państwa członkowskiego.

Co jest przedmiotem wsparcia EFS?

EFS finansuje tysiące projektów w całej Europie, począwszy od małych inicjatyw wsparcia osób na poziomie lokalnym, po programy krajowe skierowane do szerokiej grupy ludności danego państwa. Choć projekty mogą się różnić pod względem wielkości, tematu i celów, w przypadku każdego z nich najważniejsi pozostają ludzie.

Z Funduszu pochodzi również wsparcie finansowe na programy Komisji Europejskiej, na przykład Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i gwarancję dla młodzieży, w ramach których młodzi ludzie uzyskują pomoc na zwiększenie swoich umiejętności, zdobywanie doświadczenia i stawianie pierwszych kroków na rynku pracy.

Jak można uczestniczyć?

Organizacje poszukujące finansowania na uruchomienie projektów związanych z zatrudnieniem mogą w łatwy sposób uzyskać więcej informacji poprzez kontakt z instytucją zarządzającą EFS w danym państwie lub regionie.

Osoby młode zainteresowane udziałem w projekcie finansowanym przez EFS również mogą uzyskać więcej informacji poprzez kontakt z odpowiednią instytucją zarządzającą EFS lub poprzez odwiedzenie krajowych i regionalnych stron internetowych EFS. Lokalne publiczne służby zatrudnienia też mogą być źródłem wielu informacji.

Niedawno dokładnie omówiliśmy program gwarancji dla młodzieży i ofertę skierowaną w jego ramach do ludzi młodych, przedsiębiorstw i organizacji – zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na ten temat? Podobnie w naszym artykule o programie Erasmus+ przedstawiono jedną z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia, kultury, młodzieży i sportu.

 

Powiązane linki:

Traktatu rzymskiego

Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Gwarancję dla młodzieży

Kontakt z instytucją zarządzającą EFS w danym państwie lub regionie

Publiczne służby zatrudnienia

Artykule o programie Erasmus+

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćPorady i wskazówkiWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościTrendy rekrutacyjneMłodzież
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.