Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok9. januára 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Štyri bežné povahy na pracovisku a ako s nimi efektívne spolupracovať

Každý je iný. Všetci máme svoje vlastné zmýšľanie, skúsenosti, presvedčenie a kultúru. Aj keď táto rozmanitosť robí život rozhodne zaujímavejším a vzrušujúcejším, môže byť tak trochu kameňom úrazu na pracovisku, keď na seba tieto rozdiely narazia. Dôležitou súčasťou pracovného života je naučiť sa, ako možno efektívne spolupracovať s kolegami a ako nájsť rovnováhu medzi ich osobnosťou a tou našou.

Four common workplace personalities and how to work effectively with them
EURES

Ďalej sa zameriame na štyri typické typy pováh, s ktorými sa môžete stretnúť, a ponúkneme vám niekoľko rád, ako možno s nimi budovať efektívne pracovné vzťahy.

Vodcovia

Kto sú to? Vodcovia sú zvyčajne veľmi ambiciózni, motivovaní a sebavedomí jedinci. Ide o typ ľudí, ktorí preberajú kontrolu nad situáciou, prijímajú jasné rozhodnutia a pravdepodobne majú veľa nadčasov. Tieto kladné stránky vyvažuje skutočnosť, že majú tendenciu uprednostňovať svoj vlastný názor a môžu byť ľahostajní k názorom a pocitom ostatných. Zatiaľ čo vynikajúco chápu „ucelený obraz“, menšie detaily im môžu niekedy unikať.

Ako s nimi môžete spolupracovať? Vo svojom prístupe k vodcom buďte zrozumiteľný, racionálny a logický, predovšetkým ak u nich chcete dosiahnuť, aby zvážili aj iné ako vlastné názory. Nasledujte ich príklad a nechajte im slobodu, ktorú potrebujú na to, aby vynikli. A nakoniec, pokúste sa neznepokojovať alebo nenahnevať, ak povedia alebo urobia niečo, čo považujete za urážlivé – pravdepodobne to vôbec tak nemysleli.

Zmierovatelia

Kto sú to? Zmierovatelia sú srdcom silného a úspešného tímu, pretože sú trpezliví, diplomatickí a rozvážni. Zmierovateľov je nemožné nemať v obľube, keďže sú zvyčajne prívetiví, neútoční a súcitní. Majú však sklon vyhýbať sa konfrontácii za každú cenu, niekedy aj na svoj vlastný úkor, a kladú priveľký dôraz na to, aby sa pokúsili vyhovieť každému. Ľahko sa preto môžu ocitnúť v situácii, že sú preťažení prácou alebo povinnosťami.

Ako s nimi môžete spolupracovať? Skôr, ako ich poveríte nejakou úlohou, sa uistite, na čom inom ešte pracujú, keďže pravdepodobne povedia „áno“, aj keď nemajú čas. Povzbuďte ich, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny, vyjadrili svoje názory a získali nové skúsenosti. A nezabudnite im poďakovať za ich prácu – zmierovatelia sú často natoľko skromní, že ich mnohokrát môžeme brať ako samozrejmosť!

Spoločenské typy

Kto sú to? V prítomnosti spoločenských typov je zábava a zvyčajne sú energickí, oduševnení, hlasní a zhovorčiví. Vynikajú vo vytváraní kontaktov a socializovaní sa a v ich práci sa často premieta ich kreativita. Na druhej strane sú nesystematickí, ľahko sa dajú rozptýliť a je ťažké s nimi spolupracovať, pretože rýchlo prechádzajú z jednej úlohy na inú.

Ako s nimi môžete spolupracovať? Spoločenským typom ponechajte slobodu, aby mohli uplatniť svoju kreativitu, pričom im zároveň dávajte jasne definované úlohy a termíny, ktoré im pomôžu udržať si koncentráciu. Kladne sa zapájajte do ich konverzácií, ale nedovoľte, aby ich jeden dobrý rozhovor pohltil a odraďte ich od zlomyseľného ohovárania!

Analytici

Kto sú to? Analytici sú zvyčajne vážni a zamyslení a veľmi radi pracujú nezávisle. Môžete sa spoľahnúť, že úlohy dokončia na vysokej úrovni, ale ich potreba dokonalosti môže viesť k neodvratnému sklamaniu u nich samých aj ich kolegov. Zatiaľ čo analytici skvele dodržiavajú príkazy, môžu byť aj negativistickí a ťažko sa dokážu vyrovnať s neistotou a novými situáciami, ktoré ich vytláčajú z komfortnej zóny.

Ako s nimi môžete spolupracovať? Analytici ocenia, ak im poskytnete čas na premyslenie a nebudete vytvárať nátlak, ak ide o rozhodovanie. Takisto sú radi, ak majú vopred k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú, aby mohli urobiť informované rozhodnutie. Preto im poskytnite fakty a trochu priestoru a za odmenu vám odvedú skvelú prácu.

Samozrejme, nejde len o to, ako vy môžete vytvárať vzťahy s ostatnými – oni sa budú o to usilovať rovnako ako vy. Dokonca ste sa možno v týchto opisoch spoznali vy sami, tak prečo by ste nemali naplno využiť možnosti, ktoré ponúkajú vaše pracovné vzťahy, a zohľadniť rady druhej strany?

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Rady a tipy
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.