Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok26. júla 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 7 min

Európa ponúka pracovné príležitosti v oblasti cestovného ruchu počas celého roka

Hľadáte si prácu? Chcete cestovať a objavovať nové miesta? Potom oblasť cestovného ruchu/stravovacích a ubytovacích služieb môže byť pre vás tým pravým!Kde sa však nachádzajú tie najlepšie miesta na prácu a kde sa dajú nájsť pracovné miesta kedykoľvek počas roku?

Europe offers tourism job opportunities all year round
Shutterstock

V rámci celej EÚ sa naskytuje množstvo príležitostí v oblasti cestovného ruchu, počnúc destináciami na pobreží a v horách až po obľúbené mestá. Toto odvetvie priamo i nepriamo vytvára 25 miliónov pracovných miest v Európe. Ako zdôraznila Európska komisiaMedzinárodná organizácia práce (MOP) ide o najväčšieho zamestnávateľa mladých ľudí, migrantov, pracovníkov na kratší pracovný čas a žien. Keďže cestovný ruch si vyžaduje rôzne úrovne zručností, títo pracovníci majú možnosť rýchle vstúpiť a/alebo opätovne vstúpiť do radov pracujúcich.

Podľa najnovších údajov Svetovej organizácie pre cestovný ruch (UNWTO), čo je organizácia OSN zodpovedná za podporu zodpovedného, udržateľného a všeobecne prístupného cestovného ruchu, v Európe (28 členských štátov EÚ, ako aj destinácie mimo EÚ) do konca augusta 2017 v medziročnom porovnaní zaznamenali nárast počtu prichádzajúcich medzinárodných turistov o 8 %.  V správe European Union Short-Term Tourism Trends (Trendy krátkodobého turizmu v Európskej únii) sa tiež konštatuje, že pokiaľ ide o turistické destinácie v EÚ, najväčší nárast sa pozoroval v južnej Európe, kde bolo v rovnakom období zaznamenané 12 % zvýšenie počtu medzinárodných turistov.

Podľa správy v Chorvátsku, na Cypre, Malte a v Slovinsku bol zaznamenaný dvojciferný nárast počtu prichádzajúcich medzinárodných turistov (do konca augusta v medziročnom porovnaní). Veľmi výrazné zvýšenie pocítili aj v Grécku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku. Tieto krajiny boli stredobodom pozornosti na podujatí Európskeho dňa pracovných príležitostí, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2017. Na podujatí Seize the Summer with EURES 2017 (Využite leto so sieťou EURES 2017) uchádzači o zamestnanie zo všetkých členských štátov a krajín EHP nadviazali kontakt so zamestnávateľmi z južnej Európy, ktorí hľadali motivovaných zamestnancov s rozmanitými jazykovými zručnosťami a rôznorodými skúsenosťami. Toto online podujatie sa zameriavalo výlučne na zamestnávateľov z oblasti cestovného ruchu, hotelov a stravovacích zariadení so sídlom v Chorvátsku, na Cypre, v Grécku, Taliansku, na Malte, v Portugalsku, Slovinsku a Španielsku. Prečítajte si článok Francúzska sprievodkyňa sa cez online deň pracovných príležitostí dostala na portugalské ostrovy, kde sa dozviete, ako toto podujatie pomohlo portugalskej cestovnej kancelárii TuriAzores a francúzskej uchádzačke o zamestnanie Laure Combrié.

Sľubné vyhliadky pracovných miest v cestovnom ruchu počas celého roka

Viaceré krajiny z južnej Európy vrátane Grécka a Španielska sa čoraz častejšie zameriavajú na nové oblasti, ktoré majú tradičný turistický produkt „slnko a pláž“ premeniť na rôznorodé produkty s rôznym tematickým zameraním

Patria medzi ne:

 • mestský cestovný ruch;
 • kultúrny cestovný ruch;
 • liečebný cestovný ruch;
 • wellness pobyty;
 • romantické pobyty;
 • dobrodružný alebo luxusný cestovný ruch;
 • cestovný ruch spojený s organizáciou konferencií, stretnutí a podujatí.

Vďaka takýmto iniciatívam vyhliadky na zamestnanie v oblasti cestovného ruchu vyzerajú sľubne, najmä pre tých, ktorí hľadajú celoročné príležitosti.

Uchádzači o zamestnanie si môžu nájsť príležitosti aj v zime v takých lokalitách, ako napríklad fínske Laponsko. Sieť EURES sa na tento región zamerala v rámci online náborového podujatia, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2017. Ďalšou možnosťou by mohol byť Island, kde sa v prvých ôsmich mesiacoch roku 2017 zaznamenal (v medziročnom porovnaní) významný nárast počtu medzinárodných turistov, ako sa uvádza v štvrťročnej prehľadovej správe, ktorú pre European Travel Commission (ETC) (Európsku komisiu pre cestovný ruch) vypracovala spoločnosť Tourism Economics ( Oxford Economics Company). Z publikácie s názvom European Tourism in 2017:  Trends & Prospects (Q3/2017) [Európsky cestovný ruch v roku 2017: Trendy a vyhliadky (3. štvrťrok 2017)] vyplynulo, že pre amerických cestovateľov bol Island tou destináciu, o ktorú rástol záujem najrýchlejšie, pričom tento ostrov bol populárny aj u talianskych turistov.

Prichádzajúci zahraniční hostia by mohli pre Európanov s jazykovými zručnosťami znamenať viac pracovných príležitostí

Znalosti cudzích jazykov – popri angličtine – by mohli byť pri hľadaní zamestnania v oblasti cestovného ruchu/stravovacích a ubytovacích služieb užitočné. Európa je čoraz obľúbenejšou destináciou pre návštevníkov z Číny a Indie. Podľa správy komisie ETC v nedávnom období došlo k obratu aj v počte prichádzajúcich ruských turistov. Z rovnakej správy tiež vyplynulo, že v rámci čínskeho zahraničného cestovného ruchu sa naďalej zvyšuje počet návštevníkov vo všetkých európskych destináciách. „Dopyt v oblasti cestovného ruchu na tomto trhu [Čína] sa zvýšil vďaka priaznivým hospodárskym podmienkam a bezprecedentnej expanzii strednej triedy v tejto krajine,“ uvádza sa v správe. Konštatovalo sa v nej tiež, že krajinou, v ktorej bol zaznamenaný najväčší nárast čínskych turistov, pokiaľ ide o príchody a prenocovanie, bolo Srbsko.

Dopyt po cestovaní do Európy bol silný aj v Indii a odhaduje sa 14 % nárast počtu prichádzajúcich turistov z tejto krajiny. Pokiaľ ide o počet príchodov, najobľúbenejšou destináciou indických turistov bolo Chorvátsko (na základe údajov do septembra 2017). „Časom táto krajina [India] bude ako zdrojový trh stále významnejšia pre európske destinácie,“ uvádzalo sa v správe.

Vzhľadom na rastúci význam Číny pre európsku oblasť cestovného ruchu Komisia spolu s Čínskou národnou správou pre cestovný ruch (CNTY) v roku 2018 usporiada rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou (ECTY).

Ak si chcete nájsť prácu v oblasti cestovného ruchu/stravovacích a ubytovacích služieb, môžete využiť EURES na:

 

Súvisiace odkazy:

Európska komisia

Medzinárodná organizácia práce (MOP)

European Union Short-Term Tourism Trends

Seize the Summer with EURES 2017

Francúzska sprievodkyňa sa cez online deň pracovných príležitostí dostala na portugalské ostrovy

Fínske Laponsko

Online náborové podujatie

European Tourism in 2017: Trends & Prospects (Q3/2017) [Európsky cestovný ruch v roku 2017: Trendy a vyhliadky (3. štvrťrok 2017)]

Rastúci význam Číny

ECTY

Odborná príprava, stáž, učňovská príprava – ktorá je pre vás?

Pas zručností

 

Ďalšie informácie:

Vyhľadajte pracovníkov portálu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Externé zainteresované strany
 • Rady a tipy
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.