Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta11 Deireadh Fómhair 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Freagraíonn EURES na ceisteanna is mó atá agat maidir le ganntanais agus barrachais lucht saothair san Eoraip

Tar éis thuarascáil EURES 2022 ar ghanntanais agus ar bharrachais lucht saothair, d’iarramar ar lucht leanúna EURES aon cheisteanna a bhí acu maidir leis an tuarascáil a chur chugainn. Léigh ar aghaidh chun na freagraí orthu sin a fháil agus chun foghlaim cad iad na poist is mó éileamh san Eoraip.

EURES answers your top questions on labour shortages and surpluses in Europe

Cad iad na gairmeacha a bhfuil éileamh orthu san Eoraip?

Bunaithe ar thorthaí na tuarascála, seo iad na 15 ghairm bheatha is fearr san Eoraip:

 1. Bríceadóirí agus oibrithe gaolmhara
 2. Saoir adhmaid agus siúinéirí
 3. Tiománaithe trucaile troma agus leoraithe
 4. Lucht déanta uirlisí meaisíní miotalóireachta agus oibreoirí
 5. Gairmithe altranais
 6. Pluiméirí agus feisteoirí píopaí
 7. Leictreoirí tógála agus gaolmhara
 8. Táthairí agus gearrthóirí lasair
 9. Oibrithe agus críochnaitheoirí coincréite agus oibrithe gaolmhara
 10. Oibrithe miotail leatháin
 11. Feighlithe leagtha urláir agus socraitheoirí tíleanna
 12. Forbróirí bogearraí
 13. Cócairí
 14. Oibrithe tógála foirgnimh
 15. Meicneoirí leictreacha agus feisteoirí

Ó Ráithe 1 de 2021 go Ráithe 2 de 2022, tháinig méadú 6 % ar an bhfostaíocht iomlán in earnáil na tógála, ach i gcás oibrithe ceardaíochta, tháinig méadú 5.8 % ar an bhfostaíocht sin. Mínítear sa tuarascáil go bhféadfadh sé sin a bheith ina chúis le teannas idir líon na n-oibrithe ceardaíochta agus an méadú foriomlán ar an bhfostaíocht. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh an méid sin a bheith ina fhachtóir a chuireann le líon na n-oibrithe tógála oilte, amhail bríceadóirí, arbh é an post ba mhó éileamh é in 2022, seacht gcéim suas ón seachtú háit i dtuarascáil 2021.

Cé na tíortha ina bhfuil ganntanas post tógála?

Is é tátal na tuarascála gur i gcás poist a bhain le bogearraí, le cúram sláinte, le ceardaíocht tógála agus leis an innealtóireacht a bhí na ganntanais ab fhorleithne. Tá suim ag go leor leantóirí EURES i bpoist tógála agus fiafraíonn siad dínn cé na tíortha Eorpacha ina bhfuil ganntanas san earnáil sin.

Seo a leanas na torthaí:

 • Bríceadóirí (agus oibrithe gaolmhara): An Bheilg, an Eilvéis, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Chróit, an Ungáir, an Iodáil, an Liotuáin, an Laitvia, an Ísiltír, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSualainn, an tSlóivéin, an tSlóvaic.
 • Tógálaithe (ag baint úsáide as ábhair thraidisiúnta): an tSlóvaic.
 • Oibrithe tógála foirgnimh: An Bheilg, an Eilvéis, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Chróit, an Ungáir, an Iodáil, an Laitvia, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóivéin, an tSlóvaic.
 • Críochnaitheoirí foirgnimh: An tSlóivéin.
 • Bainisteoirí tógála: An Bheilg, an Danmhairg, an Fhrainc, an Iodáil, an Liotuáin, an Ísiltír, an Iorua, an Rómáin.
 • Maoirseoirí tógála: An Bheilg, an Eilvéis, an Danmhairg, an Eastóin, an Ghearmáin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an tSlóivéin.

Cá háit a bhfuil éileamh ar ailtirí?

Is ailtirí fiosracha iad cuid mhaith de lucht leanúna EURES ar mhaith leo a fháil amach cad iad na tíortha a bhfuil éileamh ar a ngairm iontu ‑. Léiríodh sa tuarascáil go bhfuil ganntanas ailtirí tógála san Eilvéis agus sa Danmhairg, agus go bhfuil barrachas díobh sa tSlóivéin. Ar an taobh eile de, tá gá le hailtirí tírdhreacha sa Bheilg, agus tá barrachas díobh sa Danmhairg agus sa Spáinn.

Cá háit ar cheart do mhic léinn cumarsáide agus innealtóireachta post a lorg?

Is iomaí leantóir mac léinn atá ag cuntas Instagram EURES, agus i bpobalbhreith de chuid an chuntais sin, dúirt go leor acu go bhfuil siad ag déanamh staidéir ar chumarsáid nó ar innealtóireacht, agus tá eolas iarrtha acu ar na tíortha ina mbeidh éileamh ar a ngairmeacha amach anseo. Seo a leanas na tíortha ina mbeidh éileamh ar ghairmeacha féideartha na mac léinn sin amach anseo:

 • Teicneoirí Innealtóireachta Leictrí: An Ostair, an Bheilg, an Eilvéis, an Danmhairg, an Eastóin, an Ghearmáin, an Fhrainc, Éire, an Liotuáin, an Ísiltír, an Iorua, an tSlóivéin.
 • Innealtóirí Leictreacha: An Eilvéis, an Fhionlainn, Éire, an Liotuáin, an Ísiltír, an Iorua, an tSlóivéin.
 • Teicneoirí Innealtóireachta Leictreonaice: An Bheilg, an Eilvéis, an Spáinn, an Ísiltír, an Iorua.
 • Innealtóirí Leictreonaice: An Eilvéis, an Ísiltír, an Iorua, an tSlóivéin.
 • Gairmithe innealtóireachta nach ndéantar a chatagóiriú in aon áit eile: An Bheilg, an Eilvéis, an Danmhairg, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, an Iorua, an tSlóivéin.
 • Innealtóirí Comhshaoil: An Ísiltír.
 • Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide: An Bheilg, an Ísiltír, an Eilvéis, an Iodáil, an Ostair, an Spáinn, an Fhrainc, Éire, an Iorua, an Eastóin, Lucsamburg, an Rómáin.

Mar fhreagra ar thráth na gceist, dúirt formhór na bhfreagróirí go bhfuil suim acu i gCríoch Lochlann mar cheann scríbe gairme.

Tá dhá thír Lochlannacha i measc na dtíortha is mó inar tuairiscíodh ganntanais ghairme: Thuairiscigh an Iorua an cúigiú líon ab airde de ghanntanais ghairme, ba é sin 128, agus bhí an Danmhairg ar an seachtú líon ab airde, arb é sin 106. Os a choinne sin, thuairiscigh an Danmhairg an líon ab de bharrachas gairmeacha, arb é sin 150. Ba í an tSualainn an deichiú tír ab ísle le haghaidh ghanntanais ghairme agus gan ach 31 ganntanas gairme tuairiscithe aici.

Tá ganntanais ghairme in earnáil an chúraim sláinte sa Danmhairg agus sa tSualainn araon. Tá ganntanais in earnálacha na hinnealtóireachta, na tógála agus in go leor earnálacha eile sna na tíortha Lochlannacha freisin. Tá liosta iomlán na dtíortha agus na nganntanas gairme ar fáil sa tuarascáil.

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi ghanntanais agus faoi bharrachais lucht saothair san Eoraip? Léigh an tuarascáil anseo.

 

Naisc ghaolmhara:

Tuarascáil EURES ar ghanntanais agus ar bharrachais lucht saothair 2022

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtLeideanna agus MoltaíNuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachtaNuacht/tuarascálacha/staitisticíTreochtaí earcaíochta
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus MoltaíEolas faoin margadh saothairMaireachtáil & Obair
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.