Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия26 Юли 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Имате ли навършени 35 години или повече? Безработен ли сте? Дайте тласък на професионалното си развитие с помощ от „Reactivate“

Работа зад граница не само за онези, които са пропуснали години и са дипломирани наскоро. Схемата на ЕС за професионална мобилност „Reactivate“ има за цел да помогне на по-възрастни работници, които искат да разширят хоризонтите си.

Are you 35 or older? Unemployed? Give your career a boost with support from Reactivate
EURES

„Reactivate“ е насочена към безработни и дългосрочно безработни, които търсят работа, но е достъпна и за хора, които търсят възможност за промяна на професията в нова държава, независимо от образователното си ниво и предходния си професионален опит.

Тази схема представлява разширение на програмата Твоята първа работа с EURES за професионална мобилност в рамките на ЕС за лица на възраст от 18 до 35 години и за работодатели. Вместо към младите работници, схемата „Reactivate“ е насочена към хора на възраст не по-малко от 35 години, които имат желание да се преместят в друга държава — членка на ЕС, с цел работа, стаж или възможност за професионална подготовка.

Схемата предлага съобразена с нуждите подкрепа през целия процес на набиране и търсене на съответствие, включително финансова помощ за посрещане на разходите, понесени при езиково обучение, признаване на квалификациите или пътуване зад граница, включително преместване на семейството.

Освен на отделни хора, „Reactivate“ може да помогне и на работодатели, и по-специално на предприемачи, управляващи малки и средни предприятия. Те могат да получат помощ за намиране на работници от други държави, за трудни за попълване работни места, както и да се обърнат към службите на „Reactivate“ за помощ при управлението на предложенията за работа и търсенето на съответствие между свободните длъжности и кандидатите от ЕС. Има достъп до финансова помощ и за МСП, които подготвят програми за въвеждане на работното място на своите новоназначени работници.

Проявявате ли интерес? За да видите дали вие или вашата фирма имате право да използвате службите по заетостта и дейностите за подпомагане на „Reactivate“, както и за координати за връзка, посетете eures.europa.eu и следвайте препратката „Reactivate“ вдясно на началната страница.

Схемата е отворена за търсещи работа лица и работодатели от всички държави — членки на ЕС.  Възможно е да няма непосредствен достъп до услугите във всички държави от ЕС, но службите по заетостта на „Reactivate“ могат да помогнат на търсещи работа и на работодателите от всяка държава — членка на ЕС.

Като свързва търсещи работа с работодатели — и работодатели с търсещи работа — в целия ЕС, „Reactivate“ може да ви помогне да намерите онази възможност за работа, която търсите, както и да засили конкурентоспособността на предприятията на ЕС.

 

Връзки по темата:

Reactivate

Твоята първа работа с EURES

Reactivate — целева схема за мобилност (брошура)

Reactivate — целева схема за мобилност (ръководство)

 

Допълнителна информация:

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Препоръки и съвети
 • Тенденции при набиране на персонал
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.