Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok24. apríla 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 2 min

Všetko o programe Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. O roku 2014 program Erasmus+ pomáha tisícom mladých ľudí a organizácií rozširovať si obzor v zahraničí, rozvíjať schopnosti (u mladých) a posilňovať znalostnú základňu zamestnancov (v organizáciách).V tomto článku sa zameriame na niektoré možnosti, ktoré program Erasmus+ ponúka mladým ľuďom a organizáciám v rámci služby Drop’pin@EURES.

All about Erasmus+
Shutterstock

Mladí ľudia

Ponuky pre mladých ľudí (od 13 do 30 rokov) v rámci programu Erasmus+ sú navrhnuté tak, aby im pomohli nadobudnúť nové schopnosti, objaviť nové kultúry, naučiť sa nové jazyky a získať cenné skúsenosti v odbore, ktorý ich zaujíma.

Výmenné pobyty pre mladých sú určené mladým ľuďom z jednej alebo viacerých krajín EÚ, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom pracovnom programe, pričom neplatené pracovné stáže v zahraničí sú k dispozícii cez Európsku dobrovoľnícku službu.

Študenti

Študenti majú možnosť študijného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, čím si môžu zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne schopnosti v novom, stimulujúcom prostredí. Dĺžka takýchto pobytov sa pohybuje medzi 3 až 12 mesiacmi a sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Medzi ďalšie študijné ponuky patria zahraničné stáže, ktoré tvoria odborné stáže a pracovné stáže. Na stáži sa môžu zúčastniť študenti aj čerství absolventi. Stáž môže trvať od 2 do 12 mesiacov a mladým ľudom ponúka nielen možnosť zlepšiť si zručnosti, ale aj získať skúsenosti v inom kultúrnom prostredí.

Organizácie

Erasmus+ ponúka celý rad príležitosti pre organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu svojich zamestnancov vyslať do zahraničia na školiace alebo výmenné pobyty. Na výmennom pobyte alebo školení sa môžu zúčastniť aj učitelia OVP, učitelia zapojení do školského vzdelávania, vzdelávania dospelých ako aj mladí pracujúci. 

Financovanie je dostupné pre inovatívne projekty navrhnuté na zlepšenie praxe v podobe strategických partnerstiev, znalostných aliancií a aliancií pre sektorové zručnosti. Projektmi na budovanie kapacít sa podporuje modernizácia vysokoškolského vzdelávania a rozvoj práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

Podrobnejšie informácie

Viac informácií o programe Erasmus+ a jeho ponuke pre mladých ľudí a organizácie sa nachádza webových stránkach programu.

 

Súvisiace odkazy:

Ponuky pre mladých ľudí

študijné ponuky

príležitosti pre organizácie

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na  LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
 • Súbor nástrojov EÚ pre mobilitu
 • Externé zainteresované strany
 • Rady a tipy
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.