Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet24 April 2017L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni2 min qari

Dak kollu dwar Erasmus+

Erasmus+ huwa l-programm għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport tal-Kummissjoni Ewropea. Erasmus+ ilu sa mill-2014 jgħin lil eluf taʼ żgħażagħ u organizzazzjonijiet sabiex iwessgħu l-orizzonti tagħhom barra l-pajjiż, jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom (iż-żgħażagħ) u jagħtu spinta lill-bażi tal-ħiliet tal-persunal tagħhom (l-organizzazzjonijiet).Fl-artiklu li ġej ser inħarsu lejn xi wħud mill-opportunitajiet li Erasmus+ jistaʼ joffri liż-żgħażagħ u lill-organizzazzjonijiet fuq Dropʼpin@EURES.

All about Erasmus+
Shutterstock

Żgħażagħ

L-opportunitajiet għaż-żgħażagħ taʼ Erasmus+ (minn 13 sa 30 sena) huma mfasslin biex jgħinuhom jiżviluppaw ħiliet ġodda, jiskopru kulturi ġodda, jitgħallmu lingwi ġodda u jiksbu esperjenza siewja fʼqasam li jinterassahom.

L-iskambji taż-żgħażagħ jinvolvu lil żgħażagħ minn pajjiż wieħed tal-UE jew aktar li jipparteċipaw fi programm taʼ ħidma konġunta, filwaqt li l-opportunitajiet taʼ volontarjat barra l-pajjiż huma disponibbli permezz tas-Servizz Volontarju Ewropew (EVS).

Studenti

L-istudenti jistgħu jistudjaw barra l-pajjiż permezz taʼ Erasmus+, fejn jingħataw spinta l-komunikazzjoni, il-lingwa u l-ħiliet interkulturali tagħhom fʼambjent ġdid eċitanti. Dawn il-perjodi taʼ studju jistgħu jvarjaw minn 3 xhur sa 12-il xahar u huma disponibbli għal studenti fil-livell taʼ kaddidat taʼ Baċellerat, Master u Dottorat.

Opportunitajiet għall-studenti oħrajn jinkludu traineeships barra l-pajjiż, li jkopru attivitajiet bħal esperjenzi taʼ xogħol u apprendistati. Filwaqt li huma miftuħin kemm għal studenti attwali kif ukoll għal gradwati ġodda, dawn it-traineeships jistgħu jdumu minn xahrejn sa 12-il xahar u jippermettu li ż-żgħażagħ javvanzaw il-ħiliet tagħhom filwaqt li jesperjenzaw ukoll kulturi differenti.

Organizzazzjonijiet

Erasmus+ joffri firxa taʼ opportunitajiet għall-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ u tal-isport. L-organizzazzjonijiet li joffru l-edukazzjoni għolja  jistgħu jibagħtu lill-persunal tagħhom għat-taħriġ jew biex jgħallmu barra l-pajjiż. It-tagħlim u t-taħriġ huma disponibbli wkoll għall-persunal tal-ETV (edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali), il-persunal tal-edukazzjoni fl-iskejjel, il-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti u l-ħaddiema żgħażagħ.

Il-finanzjament huwa disponibbli għal proġetti innovattivi mfasslin għat-titjib tal-prattiki, fil-forma taʼ sħubijiet strateġiċi, Alleanzi tal-Għarfien u Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali. Il-proġetti għall-bini taʼ kapaċità jappoġġaw il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja u l-iżvilupp tax-xogħol taż-żgħażagħ u t-tagħlim mhux formali. 

Sir af aktar

Aktar informazzjoni dwar il-programm Erasmus+ u xʼjoffri kemm liż-żgħażagħ kif ukoll lill-organizzazzjonijiet tinstab fuq is-sit web tal-programm.

 

Links relatati:

opportunitajiet għaż-żgħażagħ

Opportunitajiet għall-studenti

opportunitajiet għall-organizzazzjonijiet

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet ta' għajxien u xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta' Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avveniment Online li jmiss

EURES fuq Facebook

EURES fuq Twitter

EURES fuq LinkedIn

EURES fuq Google+

Temi
 • Kaxxa tal-għodda tal-UE għall-mobilità
 • Partijiet interessati esterni
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.