Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article24 april 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion1 min read

Alt om Erasmus+

Erasmus+ er Europakommisjonens program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Siden 2014 har Erasmus+ hjulpet tusenvis av unge og organisasjoner med å løfte blikket opp og ut, utvikle kompetansen hos de unge og  bygge kapasitet i organisasjoner.I denne artikkelen ser vi nærmere på noen av mulighetene Erasmus+ tilbyr unge og organisasjoner knyttet til Drop’pin@EURES.

All about Erasmus+
Shutterstock

Unge

Erasmus+ betyr muligheter for unge (fra 13 til 30 år). Programmet har som mål å bidra til at de kan utvikle nye ferdigheter, bli kjent med nye kulturer, lære nye språk og skaffe seg verdifulle erfaringer på et område de interesserer seg for.

Ungdomsutveksling innebærer at unge fra ett eller flere EU-land deltar i et felles arbeidsprogram, mens volontørtjeneste i utlandet er en mulighet Europeisk volontørtjeneste (EVS) tilbyr.

Studenter

Ved å studere i utlandet gjennom Erasmus+ vil du styrke dine kommunikasjonsevner, språkkunnskaper og interkulturelle kompetanse i et spennende nytt miljø. Studieoppholdet kan vare fra 3 til 12 måneder, og studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå kan søke.

En annen mulighet for studenter  er å søke en traineestilling i utlandet som kan bestå i utplassering eller praksisplass i en bedrift. Både studenter og nyutdannede kan søke på disse plassene. Oppholdet har en varighet på 2–12 måneder og gir unge anledning til å styrke kompetansen samtidig som de får erfare ulike kulturer.

Organisasjoner

Erasmus+ tilbyr en rekke muligheter for organisasjoner innen utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Høyere utdanningsinstitusjoner kan sende sine ansatte på kurs eller for å undervise i utlandet. Undervisning og utdanning er også tilgjengelig for undervisningspersonell, enten de kommer fra fag- og yrkesopplæringen, skole, voksenopplæringen eller ungdomsarbeid. 

Støtte kan gis til innovative prosjekter for bedre praksis gjennom strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og sektorallianser. Kapasitetsbyggingsprosjekter bidrar til moderniseringen av høyere utdanning og utviklingen av ungdomsarbeid og uformell læring.

Finn ut mer

Mer informasjon om Erasmus+-programmet og hva det har å tilby unge og organisasjoner, finner du på programmets nettsted.

 

Relevante lenker:

muligheter for unge

mulighet for studenter

muligheter for organisasjoner

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
 • EU-verktøykasse for mobilitet
 • Eksterne interessenter
 • Råd og tips
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.