Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet19 Frar 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

8 suġġerimenti għal imprendituri żgħażagħ

Li tkun imprenditur tfisser li tkun l-imgħallem tiegħek stess, li tieħu d-deċiżjonijiet kollha u li ssegwi xi ħaġa li tħoss ħafna entużjażmu għaliha. Iżda tista’ tfisser ukoll ħafna xogħol iebes, b’mod partikolari meta tkun għadek ser tibda. Biex nagħtuk daqqa t’id, hawnhekk issib l-aqwa 8 suġġerimenti tagħna għal imprendituri żgħażagħ.

8 tips for young entrepreneurs
EURES

Emmen fil-viżjoni tiegħek: Li tikkonvinċi lid-dinja dwar l-idea tiegħek hija faċli meta verament temmen fiha. Aktar ma turi l-ħeġġa u l-entużjażmu tiegħek lill-oħrajn, aktar se jirrikonoxxu s-sinċerità tiegħek, iħaddnu l-idea tiegħek u jgħinuk biex tirnexxi. Dan jagħtik ukoll l-impetu li teħtieġ biex tegħleb kwalunkwe ostaklu li tiltaqa’ miegħu matul it-triq, peress li mhux probabbli li ċċedi dwar xi ħaġa li temmen fiha.

Netwerking: Kollox hu dwar lil min taf. Aktar ma tesponi lilek innifsek u titkellem ma’ nies dwar l-idea tiegħek, aktar ikun probabbli li tiltaqa’ ma’ dawk li jistgħu jgħinuk tibdilha f’realtà. Dan ifisser li tattendi avvenimenti biex tiltaqa’ ma’ investituri potenzjali u biex isiru jafu bik. Kun ċert li tippreżenta lilek innifsek b’mod professjonali meta tagħmel netwerking biex tiżgura li joħduk bis-serjetà. Tajjeb ukoll li tipprattika minn qabel dak li tkun trid tgħid (pereżempju l-“kelmtejn tiegħek konvinċenti li jelevawk”), sabiex tkun tista’ twassal l-idea tiegħek b’mod ċar u kunfidenti kemm jista’ jkun.

Riċerka: Kun af is-suq tiegħek. Aktar ma tkun aġġornat dwar l-industrija li tkun qed tipprova tidħol fiha, aktar għandek ċans tkun taf x’għandek tistenna. Sir familjari mal-kompetituri, liema metodi attwali jaħdmu u ma jaħdmux, u l-prodotti u n-nies ta’ madwarek. Dan se jgħinek ittejjeb l-idea tiegħek stess u timpenja lilek innifsek f’konverżazzjonijiet ma’ oħrajn fl-industrija.

Ippjanar: Qis li jkollok pjan... iżda tiddependix minnu. Filwaqt li pjan jista’ jkun mod tajjeb biex jiggwidak u jipprovdilek struttura, mhux kollox ser imur kif tkun qed tistenna. Ostakli mhux previsti — u opportunitajiet — jistgħu jinqalgħu fi kwalunkwe ħin, għalhekk kun żgur li tkun miftuħ għall-adattament, l-aġġustament u l-allinjament tal-pjan tiegħek.

Falliment: Xi kultant kulħadd ifalli. Aqra l-bijografija ta’ kwalunkwe wieħed mill-imprendituri ewlenin tal-lum u se ssib li fil-passat tagħhom kellhom kemm falliment kif ukoll suċċess. U b’daqshekk ma ġara xejn, peress li l-aktar ħaġa verament importanti hi dak li titgħallem meta tfalli. Użah bħala esperjenza ta’ tagħlim jew bħala test, u mbagħad erġa’ pprova. Bħall-atturi li għamlu awdizzjonijiet ħafna drabi qabel ma akkwistaw il-parti li tat bidu lill-karriera tagħhom, l-imprendituri jistgħu jibnu fuq il-falliment tagħhom u jerġgħu lura aktar b’saħħithom.

Ħu azzjoni: Aħtaf kull opportunità li tiġik, anke jekk tkun għajjien u tkun l-aħħar ħaġa li tixtieq tagħmel. It-telf ta’ opportunità jista’ jkun id-differenza bejn li tgħolli n-negozju tiegħek għal-livell li jmiss jew li tmur pass lura. Li tkun produttiv kemm jista’ jkun, itejjeb ukoll b’mod sinifikanti ċ-ċansijiet tiegħek ta’ suċċess u huwa t-tip ta’ ħaġa li n-nies ta’ madwarek se jinnotaw.

Stabbilixxi miri realistiċi: Biex tinbena kredibilità u reputazzjoni tajba jieħu ż-żmien, b’hekk kun żgur li ma titlifx dak ix-xogħol iebes kollu li tkun għamilt billi tagħmel wegħdiet li ma tistax iżżomm. Stabbilixxi miri realistiċi u n-nies se jirrispettawk u jafdawk meta tissodisfahom b’mod konsistenti.

Taqtax qalbek: Is-suċċess mhux dejjem jiġi mil-lum għall-għada – jista’ jieħu snin ta’ xogħol iebes. Tħallix li dan itellfek! Kompli aħdem u xi darba se tiġi ppremjat bis-suċċess li ħaqqek.

Dawn huma 8 mill-aħjar suġġerimenti tagħna biex tkun imprenditur żgħażugħ ta’ suċċess. Awguri biex tibdilhom f’azzjoni!

L-artiklu sar fi sħubija mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol.

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib il-Persunal tal-EURES..

Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li għadhom se jsiru

Il-EURES fuq Facebook

Il-EURES fuq Twitter

Il-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Żgħażagħ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.